Sekcja przedsiębiorczości społecznej

Koła Studentów Socjologii KUL zaprasza serdecznie na panel pt.:

 

„Spotkanie z przedsiębiorczością społeczną”

 

w dniu 31 marca 2011 na KUL

aula C-1031

w godzinach 16.00-18.00

 

Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania dotyczące swojej działalności, która skupia się wokół rehabilitacji społecznej, czy zawodowej osób wykluczonych społecznie. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:

s. Małgorzata Chmielewska

(ze Wspólnoty „Chleb Życia)

Donat Kuczewski

(EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie)

Marek Łagodziński

(Fundacja „Sławek”)

PLAKAT.pdf

 Nasza sekcja zakłada, że spotkania takie pozwolą przybliżyć studentom sylwetki innowatorów społecznych oraz ich pomysły na zmianę rzeczywistości społecznej, co w przyszłości zainpiruje młodzież do aktywności i podejmowania własnych inicjatyw rozwiązujących palące problemy społeczne.

Autor: Agnieszka Gajda
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2011, godz. 17:33 - Agnieszka Gajda