TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2020/2021

 

Wydział Nauk Społecznych

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

psychoonkologia

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie zasobami ludzkimi


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ podatki i prawo podatkowe

prawo kanoniczne dla prawników

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

formacja parstoralno-liturgiczna - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

→ studia teologiczno-katechetyczne w Sandomierzu


Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu 

Informatyka

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, godz. 10:49 - Marek Toporowski