TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2019/2020

 

Wydział Nauk Społecznych

→ analityka biznesowa

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

→ mediacja sądowa i pozasądowa

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

psychoonkologia

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie i finanse w administracji publicznej

→ zarządzanie zasobami ludzkimi


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ podatki i prawo podatkowe

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

formacja parstoralno-liturgiczna - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

studia teologiczno-katechetyczne

studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

→ studia teologiczno-katechetyczne w Sandomierzu

 

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 15:35 - Marek Toporowski