OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW!

kliknij tutaj

 

 

Studia realizowane w roku akademickim 

2022/2023

 

Wydział Nauk Społecznych

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

psychoonkologia

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie i finanse w administracji publicznej

→ zarządzanie zasobami ludzkimi


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ podatki i prawo podatkowe

prawo kanoniczne dla prawników

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

formacja parstoralno-liturgiczna - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

→ studia teologiczno-katechetyczne w Sandomierzu

→ studia teologiczno-katechetyczne w Lublinie


Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu 

Informatyka

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2023, godz. 10:50 - Marek Toporowski