Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
obiekt_01_133   obiekt_02_133   obiekt_55_133
Studium Wychowania Fizycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w 1952 roku. Uzupełniło i rozwinęło szkolenie sportowe wśród młodzieży, które wcześniej prowadzone było przez Klub Uczelniany AZS przy KUL. Do podstawowych zadań Studium należało organizowanie programowych i obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, początkowo na dwóch latach studiów, zaś od 1976 do 1981 na III i IV roku. Brak własnych sal sportowych wymusił inicjatywę budowy Akademickiego Ośrodka Sportowego KUL nad jeziorem Rogóżno. Powstał on dzięki staraniom JM Ks. Rektora Alberta Krąpca i ówczesnego Kierownika Studium mgr Wacława Kruszewskiego. Był wymarzonym miejscem letniego wypoczynku dla studentów i sportowców Klubu Uczelnianego AZS przy KUL. Trudności finansowe Uczelni były przyczyną likwidacji w 1981 r. letnich obozów wychowania fizycznego dla studentów III i IV roku. Z tego samego powodu 28.04.1990 r. Senat Akademicki KUL zawiesił obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego na I i II roku. Zostały one  przywrócone dopiero w 2002 r.; duży wpływ na taką decyzję Senatu miało oddanie 1.10.2002 r. własnej hali sportowej, mieszczącej się przy ul. Konstantynów 1 G.
 

 

 

Kierownikami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu byli kolejno:
mgr Wacław Kruszewski (w latach: 1952 - 1976)
mgr Stanisław Dobosz (w latach: 1976 -2005)
mgr Stanisław Lis (w latach: 2005-2014)
mgr Piotr Olejarnik (od 2014 r.)
 
DANE KONTAKTOWE:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1G
20-708 Lublin
tel. (81) 445-49-88
e-mail: swfis@kul.pl
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017, godz. 20:15 - Beata Rawska