1_1

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka):

 

dr Grzegorz Adam Skrobotowicz, asystent, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, (WPPKiA)

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć,

University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Albania

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Przed złożeniem aplikacji do udziału w programie Erasmus+ odbyłem kilka rozmów z moimi kolegami i koleżankami, którzy byli uczestnikami tego programu i bardzo mocno go rekomendowali, wskazując na jego wieloaspektowość. Z uwagi, że dotychczas brałem udział w wymianach akademickich z uczelniami amerykańskimi oraz kanadyjskimi, postanowiłem tym razem spróbować swoich sił na gruncie mi bliższym – europejskim. Chęć poznania nowych osób, przekazania studentom z innego kraju mojego punktu widzenia na zagadnienia dotyczące nas wszystkich – Europejczyków oraz potrzeba ciągłego rozwoju pchnęły mnie do ostatecznego aplikowania
do udziału w Erasmusie+.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Program Erasmus+ jest niesamowitą szansą na wielopłaszczyznowy rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Podczas mojego pobytu na Uniwersytecie "Aleksander Xhuvani" w Elbasan (Albania) udało mi się zrealizować więcej celów niż zakładałem przed wyjazdem. Po pierwsze, miałem możliwość przekazania wiedzy studentom z zagranicznego ośrodka naukowego i zadać pytania, które były przyczynkiem do dalszej dyskusji (Q&A). Po drugie, oprócz dydaktyki udało mi się poznać zarówno nauczycieli akademickich, którzy zajmują się problematyką zbliżoną do moich zainteresowań, jak i takich, którzy zajmują się zagadnieniami, które nie mieszczą się bezpośrednio w moim obszarze badań. Taka wieloaspektowa dyskusja wpłynęła pozytywnie na podniesienie moich zdolności językowych oraz pozwoliła spojrzeć na poszczególne zagadnienia z różnych perspektyw. Po trzecie, byłem uczestnikiem zajęć prowadzonych przez dydaktyków z Uniwersytetu "Aleksander Xhuvani" co spowodowało zapoznanie się z innymi technikami i metodami przekazywania wiedzy. Część z nich będę implementował do mojego warsztatu naukowego. Po czwarte, otwartość wykładowców zaowocowała rozmowami o napisaniu wspólnego artykułu naukowego oraz przystąpienia do wspólnego aplikowania o granty naukowe zarówno do instytucji krajowych jak i zagranicznych.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Możliwości i korzyści jakie daje udział w programie Erasmus+ są niezwykle szerokie. Poczynając od prowadzenia zajęć w języku obcym, poprzez poznawanie nowych ludzi, ich kultury, tradycji i światopoglądu, a kończąc na możliwości sprawdzenia samego siebie w nowej sytuacji. To i wiele więcej dostajemy w ramach programu Erasmus+. Jeżeli ktoś zastanawia się czy warto spróbować to odpowiadam bez wahania i z pełnym przekonaniem – warto! Ten program jest idealnym pomostem łączącym Polskę z innymi krajami europejskimi. Nie ma znaczenia czy jest się studentem czy nauczycielem akademickim. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i odpowiadającego jego zainteresowaniom, upodobaniom oraz wpływającym na jego rozwój i dalsze życie. Moje doświadczenia z pobytu na Uniwersytecie "Aleksander Xhuvani" w Elbasan (Albania) są bardzo pozytywne i jestem głęboko przekonany, że będą procentowały jeszcze przez wiele kolejnych lat. Podsumowując – nie zastanawiaj się, aplikuj przy pierwszej nadążającej się okazji i korzystaj z szans jakie daje Erasmus+.

 

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr Paweł Wrzaszcz, asystent, Katedra Postępowania Cywilnego KUL, WPPKiA

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Albania

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Motywacja udziału w programie wynikała z chęci poznania systemu prowadzenia zajęć w Albanii, różnic kulturowy, zdobycia doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim, nawiązania międzynarodowych kontaktów akademickich, które mogłyby zaowocować przyszłą współpracą, jak również pozyskanie informacji na temat regulacji prawnych w Albanii (w zakresie objętym prowadzonymi przeze mnie badaniami naukowymi).

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Z pobytu jestem zadowolony głównie z uwagi na możliwość nawiązania kontaktów
z kadrą nauczycieli akademickich, wymianą doświadczeń, zdobyciem nowych umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Program pozwala na udział w wydarzeniu, w którym z uwagi na samodzielny wyjazd konieczne jest odnalezienie się w środowisku obcym. Uczestnik programu jest niejako zmuszony do posługiwania się językiem obcym, chociażby w celu komunikowania się, ale również w związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi. Szczególnie polecam.

 

 

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Albania

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Moim celem było zdobycie nowego doświadczenia jako nauczyciela akademickiego. Ważnym aspektem było sprawdzenie w jaki sposób poradzę sobie z przeprowadzeniem zajęć w obcym języku ze studentami z innej uczelni.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd był dla mnie bardzo pozytywnym doświadczeniem. Podobało mi się zaangażowanie studentów i kadry akademickiej ze strony przyjmującej. Wszystko było zorganizowane w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. Studenci chętnie i licznie uczestniczyli w zajęciach zadając wiele pytań i wykazując duże zainteresowane przygotowanymi dla nich wykładami a szczególnie zajęciami laboratoryjnymi. Uważam, że wyjazd przyczynił się do mojego rozwoju jako nauczyciela oraz badacza. Miałam możliwość poznania metod dydaktycznych stosowanych w czasie zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Aleksandra Xhuvaniego w Elbasan (Albania) oraz sprawdzenia/ poprawienia swoich umiejętności językowych. Wszystkie doświadczenia wykorzystam w dalszej pracy nauczyciela akademickiego w macierzystej jednostce. Przyczyni się to niewątpliwie do wzrostu atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Program Erasmus+ stwarza możliwości rozwoju pracownika, wzbogaca jego dotychczasowe doświadczanie zawodowe, dodaje pewności siebie w podejmowanych działaniach. Można dzięki temu rozwijać swoje kompetencje językowe, badawcze i dydaktyczne. Wyjazd daje możliwość nawiązania kontaktów z kadrą naukowo-badawczą w jednostkach zagranicznych, pozwala na poznanie innych miejsc i kultur. Dlatego polecam innym skorzystanie z możliwości jakie ten program oferuje.

 

 

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr Tomasz Lenard, adiunkt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Albania

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Na udział w programie zdecydowałem się w celu poszerzenia swojego doświadczenia dydaktycznego oraz zweryfikowania własnych umiejętności dydaktycznych na uczelni zagranicznej.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd umożliwił mi nawiązanie kontaktów z dydaktykami z wizytowanej uczelni. Podczas pobytu na prośbę studentów przeprowadziłem także zajęcia terenowe (nieujęte w programie wizyty), których celem było zebranie prób biologicznych z jezior okręgu Elbasan, Albania. Następnie w laboratorium przeprowadzono wspólnie wstępną analizę pobranych prób. Następnie, próby zostały przywiezione do Polski celem poddania ich dalszym analizom. Wraz z poznanymi pracownikami wyrażono chęć podjęcia w przyszłości wspólnych badań naukowych, w które zaangażowani zostaliby również studenci z wizytowanej uczelni w ramach ich zajęć terenowych. Zajęcia prowadziłem w języku angielski, co pozwoliło mi na weryfikację moich kompetencji językowych. Bez wątpienia ciekawym doświadczeniem było poznanie kultury odwiedzonego kraju oraz organizacji studiów na Uniwersytecie w Elbasan.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ daje wiele możliwości rozwijania swoich kompetencji językowych i dydaktycznych, a także poszerzenia swojej wiedzy. Wyjazd daje także możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych z kadrą naukowo-dydaktyczną jednostki przyjmującej. Jednak wyjazd to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także możliwość poznania nowych miejsc oraz kultury innego kraju,  co uczy tolerancji dla innych nacji, a także pomaga zrozumieć problemy z którymi się borykają. To wszystko poszerza horyzonty myślowe oraz pozwala na rozwój w aspekcie zawodowym i osobistym.

 

 

 

jaroslaw_marczewski

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr hab. Jarosław R. Marczewski, adiunkt, Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii, Wydział Teologii

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Gruzja

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Ze względu na możliwości zaprezentowania lokalnego dorobku naukowego i stosowanych metod dydaktycznych w innym środowisku; skonfrontowania się z wyzwaniami innego środowiska akademickiego; doskonalenie języka obcego jako wykładowego; nawiązanie relacji z kadrą akademicką z innego obszaru geograficznego; wymianę kulturalną.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Udało się nawiązać dobre relacje o charakterze akademickim z kadrą i studentami odwiedzonego uniwersytetu; przekazać ugruntowaną wiedzę w zakresie osobistych i lokalnych osiągnięć naukowych; pogłębić umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych; pogłębić wykorzystanie języka obcego w odniesieniu do prowadzonych badań i dydaktyki.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Stanowi on impuls do poszerzania horyzontów badawczych i dydaktycznych; do spojrzenia z innej perspektywy na prowadzoną działalność naukową; mobilizuje do dodatkowego wysiłku zawodowego.

 

 

 

zdjecie

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr Barbara Borowska, adiunkt, Instytut Pedagogiki, KUL

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Gordon College of Education, Izrael

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

  • prowadzenie wykładów dla studentów
  • zapoznanie z działalnością instytucji goszczącej oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi
  • wymiana doświadczeń, poszerzenie kompetencji dydaktycznych o poznane formy i środki wykorzystywane w zawodzie nauczyciela akademickiego
  • możliwość wymiany doświadczeń z naukowcami z Gordon Academic College of Education w Hajfie
  • dokonanie oceny stanu swojej wiedzy oraz zakresu prowadzonych badań w obszarze edukacji językowej dzieci w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej stworzyło możliwość wymiany doświadczeń z zakresu problemów dydaktycznych i wychowawczych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Merytorycznie poszerzyłam wiedzę z zakresu moich zainteresowań naukowych, która pozwoli mi na bardziej efektywną pracę zarówno jako naukowca, jak i nauczyciela akademickiego w Instytucie Pedagogiki KUL. Poszerzyłam kontakty zagraniczne Instytutu Pedagogiki KUL, zaplanowałam wspólne konferencje, wymianę międzynarodową doktorantów, realizację wspólnych projektów i publikacji. Zaplanowałam przygotowanie wspólnych artykułów naukowych, które przyczyniają się do mojego rozwoju osobistego, jak również Instytut Pedagogiki KUL. Konsultowałam wyniki prowadzonych badań oraz efekty wprowadzanej reformy oświaty w obu krajach.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Uczelnia goszcząca bardzo przyjazna, pracownicy bardzo gościnni i życzliwi, studenci i wykładowcy chętni do współpracy, pobyt bardzo dobrze zorganizowany.

 

 

ATT00155

 

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)

 

dr hab. Henryk Jan Duda, prof. KUL, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych

 

2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina

 

3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?

 

Jako wieloletni koordynator instytutowy wiem o programie od lat. Wielokrotnie spotykałem się z profesorami wizytującymi KUL w ramach Erasmus+. Postanowiłem zobaczyć działanie programu osobiście.

 

4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Niespodziewanie dla siebie samego odkryłem nowy problem badawczy, który można by sformułować tak: Erasmus+ a powstanie nowych gatunków użytkowych. Przykładem takego nowego gatunku użytkowego w języku polskim może być success story. W kulturze polskiej chwalenie się nie należy do dobrych manier. Podobnie jest w innych kulturach świata, np. w kulturze japońskiej, w której eksponowanie własnej osoby i własnego sukcesu nie należy do dobrego tonu. W najbliższym czasie zamierzam zebrać i opisać genologicznie success stories uczestników programu Erasmus+ z KUL i opisać wzorzec kanoniczny gatunku oraz wychodząc od gatunku przyjrzeć się zmianom obyczajowym w młodszym pokoleniu. Success stories kulowskich uczestników zamierzam porównać z wypowiedziami uczestników programu z Ukrainy, co może pozwoli ukazać, jakie są różnice kulturowe między Polakami a Ukraińcami. Takie badanie mieści się w zakresie zainteresowań polskiej genologii ligwistycznej.

Moje wielokrotne pobyty w uniwersytetach zagranicznych – o dziwo, po raz pierwszy wyjechałem w ramach programu Erasmus+, choć od lat jestem instytutowym koordynatorem – pozwalają mi z pełnym przekonaniem napisać, że ludzie są najważniejsi, bo to kontakty z konkretnymi osobami pozwalają napełnić puste deklaracje o współpracy instytucji. W Czerniowcach spotkałem starych znajomych, z którymi współpracuję od lat (prof. Jarosław Redkwa, prof. Marian Skab, kierownik Katedry Historii i Kultury Języka Ukraińskiego Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, p. Dmytro Planton, uczestnik Erasmus+, który bywał na moich zajęciach w KUL), poznałem wiele nowych osób, z którymi zdążyłem się zaprzyjaźnić (na Ukrainie to możliwe!) i ułożyć plany na przyszłość. Wśród tych nowych znajomych jest np. pan Mychjło Zyszman, literaturoznawca, badacz spuścizny literackiej Bohdana Łepkiego, dyrektor Biobliteki Uniwersyteckiej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. W trakcie pobytu poznałem też p. Mykołę Kostasza, przewodnika uniwersyteckiego, pochodzenia rumuńskiego, który pozwolił mi lepiej zrozumieć świat Bukowiny. Z wieloma z tych starych i nowych przyjaciół spotkam się jesienią na konerefncji „Język ukraiński i sfera sacrum”, podczas której będę mówił o nazwie „ulica świętego Piątka” w kontekście życia religijnego na pograniczu polsko-ukraińskim.

Z ludzi, których dane mi było spotkać, wspomnę jeszcze p. Leonida Krawczuka, pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy. Jego drogi życia w pewnym sensie przecinają się z moimi, tak jak biała i czarna nitka w wyszywance w przepięknym wierszu Dmytra Pawłyczki „Dwa kolory”. Gdy po raz pierwszy, jeszcze w czasach sowieckich, byłem we Lwowie, w Iwono-Frankiwsku, w Kołomyi (reportaż z tej ostatniej wyprawy ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”), Leonid Krawczuk był sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy i nie wiedziałem o jego istnieniu. Usłyszałem o nim później, w czasie tzw. puczu Janajewa, gdy włóczyłem się po rewolucyjnym Kijowie, bo akurat uczestniczyłem w Międzynarodowej Szkole Ukrainistyki. Wtedy Krawczuk był młodszy ode mnie dziś. Czy już był prezydentem? Nie myślałem, że ćwierć wieku później staniemy do wspólnej fotografii na Uniwersytecie w Czerniowcach.

Czy to co napisałem można zaliczyć do genre’u success story? Myślę, że nie. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to genologia naucza, że istnieje kanoniczny wzorzec gatunku i jego niekanoniczne realizacje. Nieudane realizacje wzorca gatunkowego też tu należą.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?

 

Podróże kształcą. Studenci i pracownicy KUL powinni podróżować, by wyleczyć się z kompleksu prowincji. Moje wielokrotne wyjazdy za granicę, z ostatnim włącznie, nauczyły mnie, że nie mamy się czego wstydzić, że mamy dobry poziom i dobre zaplecze techniczne. Obyśmy tego nie zaprzepaścili…

 

 

unflis_erasmus_success_story

 

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/stanowisko/ jednostka)


dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, IFA, WNH KUL


2.W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?


Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, Delta State University (DSU), Cleveland, Mississippi, USA


3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?


Głównym celem mojego wyjazdu do Delta State University było nawiązanie kontaktów z
kadrą akademicką, które umożliwiłyby wymianę poglądów dotyczących nowoczesnych metod pracy ze studentami oraz doboru materiałów dydaktycznych z zakresu literatury i kultury amerykańskiej (możliwość wymiany zagadnień, pomysłów, narzędzi i praktyk związanych z nauczaniem tychże przedmiotów). Mój udział w programie Erasmus+ miał wymiar nie tylko dydaktyczny, ale również naukowy. W trakcie spotkań z kadrą DSU chciałam zainicjować rozmowy na temat współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięciach badawczych.


4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?

 

Wyjazd do DSU był wyjątkowym doświadczeniem. Program Erasmus+ pozwolił mi porównać polskie i amerykańskie podejścia do pedagogiki szkolnictwa wyższego, metodologii nauczania w obu środowiskach oraz wziąć udział w dyskusji na temat pozycji nauk humanistycznych w szkolnictwie wyższym w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W trakcie programu Erasmus+ miałam również możliwość prowadzenia rozmów na temat interdyscyplinarnych badań i metod nauczania przedmiotów kulturoznawczych, które prowadzę w IFA KUL (na przykład dyskusja po jednym z moich wykładów otwartych dotyczyła biomedycznych nauk humanistycznych). Pobyt w DSU Cleveland rozwinął moje kompetencje społeczne w obszarze kulturowym, któremu poświęcona jest część moich zajęć dydaktycznych na KUL-u. Wartością dodaną wyjazdu była możliwość zwiedzenia lokalnych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, w tym Muzeum Grammy w Cleveland, Muzeum Swobód Obywatelskich w Memphis oraz Uniwersytet Mississippi w Oxfordzie. Dwie jednostki naukowe na Uniwersytecie Mississippi - „The Center for the Study of Southern Culture” oraz „Southern Foodways Alliance” – prowadzą badania naukowe, które wiążą się z moimi zainteresowaniami badawczymi. Możliwość konsultacji z profesorami, którzy tworzą metodologię nowoczesnych badań amerykanistycznych w zakresie studiów nad Amerykańskim Południem była spełnieniem jednego z moich marzeń akademickich. Wyjazd był również bardzo owocny pod innym względem. Wykłady otwarte, które miałam przyjemność wygłosić dla społeczności akademickiej DSU, dotyczyły kultury kulinarnej Amerykańskiego Południa oraz kulinarnej historii Polski. Wykładowcy oraz studenci z wielu instytutów, którzy aktywnie brali udział w dyskusjach po wykładach, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Polski oraz spojrzeć na region USA, w którym mieszkają, z perspektywy osoby z innego kręgu kulturowego. Dzięki temu miałam możliwość zainicjowania nie tylko dialogu naukowego, lecz również kulturowego. W trakcie pobytu na DSU upowszechniałam również wiedzę na temat programu Erasmus+.

Jedną z form aktywnej promocji programu, poza licznymi rozmowami z pracownikami wielu jednostek naukowych DSU, był wywiad z prezydentem Delta State University prof. Billem LaForge’m oraz dr. Gabiel Scalą, którą gościliśmy w Instytucie Filologii Angielskiej KUL w zeszłym roku.

 

5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?


Program Erasmus+ daje nieocenioną możliwość podnoszenia umiejętności językowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Udział w programie stwarza okazję do nawiązania realnej współpracy tak ważnej przy realizacji wspólnych przedsięwzięciach badawczych. Jednocześnie zdobyte doświadczenia dydaktyczne mogą stać się źródłem inspiracji metodycznych i merytorycznych nie tylko dla stypendysty Erasmus+, ale również dla jej/jego współpracowników i doktorantów KUL.

 

 

20190401_160625

 

1. Dane osobowe (student: imię, nazwisko, rok, kierunek studiów; pracownik: imię, nazwisko/ stanowisko/ jednostka)


dr Piotr Bolibok, adiunkt, Katedra Bankowości i Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych


2. W jakim działaniu brał Pan/Pani udział (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)?


Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, University of Massachusetts Boston, USA


3. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w programie Erasmus+?


Program Erasmus+ stwarza niepowtarzalne możliwości zdobycia dodatkowych doświadczeń w zakresie organizacji procesu dydaktycznego i prowadzenia zajęć na uczelniach zagranicznych. Jest to również świetna okazja do wzmocnienia kompetencji językowych, przydatnych zwłaszcza, jeśli często prowadzi się zajęcia w języku obcym na uczelni macierzystej. W trakcie poprzedniej mobilności w ramach Programu kilka lat temu odwiedziłem Universidad Francisco de Vitoria w Madrycie, gdzie prowadziłem zajęcia w języku angielskim dla studentów z Hiszpanii i innych krajów Europy. Tym razem postanowiłem nieco podnieść „poprzeczkę” językową i spróbować swoich sił na uczelni amerykańskiej. Ponadto, w ramach opracowanego przeze mnie cyklu wykładów zatytułowanego ‘Economics of transition – from a centrally planned to a developed market economy: the case of Poland’ chciałem przybliżyć studentom amerykańskim proces transformacji gospodarczej Polski ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, jakie zdeterminowały obecną pozycję naszego kraju na światowej arenie gospodarczej.


4. Proszę opisać swoje doświadczenia z wyjazdu, co się Panu/Pani podobało, jakie kompetencje/umiejętności udało się zdobyć/poprawić dzięki wyjazdowi?


Pobyt na University of Massachusetts Boston pozwolił mi poznać bliżej realia prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach amerykańskich. Moją uwagę zwróciła bardzo duża aktywność studentów – ich otwartość oraz chęć zdobywania wiedzy poprzez zadawanie pytań, udział w dyskusji i wymianę poglądów. Uważam, że jest to postawa, której w znacznej mierze brakuje na polskich uczelniach, gdzie większość studentów woli, niestety, „nie wychylać się”, nie dając prowadzącemu zajęcia bieżącego sprzężenia zwrotnego w zakresie przekazywanych treści.
W trakcie pobytu udało mi się również poznać osobiście kilkoro pracowników naukowych Departamentu Ekonomii University of Massachusetts Boston oraz określić wspólne obszary zainteresowań badawczych, które w przyszłości mogą zaowocować bardziej sformalizowaną współpracą naukową. Miałem także możliwość skorzystać z imponujących zasobów bibliotecznych uczelni, które niewątpliwie wykorzystam w pracy naukowej. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, wyjazd pozwolił mi również istotnie wzmocnić kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i uczestniczenia w dyskusji w języku angielskim.


5. Dlaczego poleciłby/aby Pan/Pani innym studentom/pracownikom wyjazd w ramach program Erasmus+?


Mobilność w ramach Programu Erasmus+ to niewątpliwie jedna z najprostszych i najlepiej zorganizowanych ścieżek umożliwiających nauczycielom akademickim zdobycie cennych doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych. Jest to również niepowtarzalna okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracownikami tych uczelni, czy skorzystania z ich zasobów bibliotecznych. Ogromnym atutem tego rozwiązania jest bieżące wsparcie ze strony pracowników Działu Współpracy z Zagranicą, dzięki zaangażowaniu których organizacja mobilności przebiega bardzo sprawnie. Moje doświadczenia z dotychczasowych wyjazdów są w stu procentach pozytywne, więc mogę z czystym sumieniem polecić mobilność w ramach Programu Erasmus+ wszystkim zainteresowanym osobom.