Tome IV - R. 1983

1. S. Wielgus, Edycja kwestii Utrum omnis assertio alicui veritati catholicae repugnans, haeretica sit censenda z Quaestiones super Matthaeum Mikołaja z Dinkelsbühl, zawierającej jego pogląd w sprawie Satyry Jana Falkenberga (ms. München: Clm 26677, Clm 7493, Clm 17464).
[L’édition de la question: Utrum omnis assertio alicui veritati catholicae repugnans, haeretica sit censenda des Quaestiones super Matthaeum de Nicolas de Dinkelsbühl, exprimant les vues de celui-ci sur la Satire de Jean de Falkenberg.]
2. S. Wielgus, Związki komentarza Macieja z Łabiszyna do Ewangelii św. Jana z Sumą Teologiczną  Aleksandra z Hales; Edycja wybranych fragmentów (ms. BJ 1273).
[Le commentaire de Mathias de Łabiszyn à l’Evangile de saint Jean et la Somme théologique d’ Alexandre de Hales; L’édition des fragments choisis.]
3. S. Wielgus, Poglądy na temat matematyki w Quaestiones super octo libros 'Physicorum' Aristotelis Benedykta Hessego.
[Opinions sur les mathématiques dans Quaestiones super octo libros 'Physicorum' Aristotelis de Benoît Hesse.]
4. M. Szafarkiewicz, Stanisław z Zawady. Rys biograficzny.
[Stanislas de Zawada – esquisse biographique.]
5. J. Judycka, Projekt badawczy "Aristoteles Latinus" i niektóre problemy edycji średniowiecznego przekładu De generatione et corruptione.
[Le projet de recherche “Aristoteles Latinus” et certains problèmes de l’édition de la traduction médiévale de De generatione et corruptione.]
6. J.W. Gałkowski, Wartości moralne w ujęciu Jana Dunsa Szkota.
[Les valeurs morales selon Jean Duns Scot.]
7. M. T. Zahajkiewicz, Z badań nad reformą Kościoła w średniowiecznym ośrodku krakowskim (w. XIV-XV).
[Des recherches sur la réforme de l’Eglise dans le centre cracovien aux XIVe et XVe siècles.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:15 - Liliana Kycia