Dyrektor


dr hab. Wanda Bajor


Rada Naukowa Ośrodka Historii Kultury w Średniowieczu KUL

 

prof. Juliusz Domański

ks. prof. Stanisław Janeczek

prof. Elżbieta Jung
prof. Zenon Kałuża

prof. Mieczysław Markowski

prof. Agnieszka Kijewska
prof. Jadwiga Kuczyńska
prof. Urszula Mazurczak
prof. Stanisław Olczak
prof. Mikołaj Olszewski
prof. Jerzy Rebeta
ks. prof. Marek Zahajkiewicz
abp prof. Stanisław Wielgus

 

Redakcja naukowa serii wydawniczej „Acta Medievalia”

dr hab. Wanda Bajor – redaktor  naczelny

ks. dr Mirosław Socała SDS – sekretarz

ks. dr hab. Stanisław Bafia prof. UPJPII

ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

dr hab. Joanna Judycka, prof. UG

dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS

dr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ

ks. dr Michał Maciołek
dr Lucyna Nowak 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2012, godz. 14:03 - Anna Starościc