Uchwała nr 1/2013
Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych KUL
z dnia 21.10.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu RWSS oraz przedstawicieli RWSS do Sądu Koleżeńskiego.

uchwala_1_2013.pdf

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2014, godz. 11:23 - Agata Węglińska