Terminy posiedzeń Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017:

17 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

12 stycznia 2017 r.

2 marca 2017 r.

23 marca 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

18 maja 2017 r.

8 czerwca 2017 r.

 

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 12:47 - Monika Wilczek