Celem systemu jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia jako czynnika warunkującego realizację misji i strategii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz umacnianie i rozwój pozycji Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Cele, zakres i formy działania Systemu określa Uchwała Senatu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015, godz. 11:25 - Anna Łukasiewicz