Alleluja!! Jezus żyje!!

  

Był równocześnie Nadzieją i Sprzeciwem

 

Nadzieją – na nowy, sprawiedliwy, lepszy świat

Na spełnienie proroctw, wyzwolenie,

Na odkupienie, braterstwo …..

 

Sprzeciwem – bo wymagał od siebie i innych,

Nie tolerował zła, pouczał, mówił jak być powinno,

Nie szedł na układy, był nieprzekupny ……

 

Gdy umarł na krzyżu,

Przyjaciele poczuli się zdruzgotani i osamotnieni

Stracili niemal nadzieję na lepsze jutro

Wrogowie triumfowali, rozpierała ich duma

Ocalali stary świat i z nadzieją patrzyli w przyszłość

 

Mylili się jedni i drudzy

Nie przewidzieli, że Zmartwychwstanie

 

On jest Logosem, Kreatorem, Życiem i Pełnią

On jest Władcą i Sędzią

Jego wola to Absolutny Nakaz i Prawo

Nawet śmierć nie jest dla Niej przeszkodą

On ostatecznie ustala bieg spraw i porządek dziejów

Do Niego należy i los świata i czas i wieczność – wszystko!

 

Moi Drodzy!

 

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy
i czas Zmartwychwstania Pańskiego
z serca życzę wiary, miłości

a przede wszystkim radosnej nadziei.

Los świata i każdego z nas jeszcze się
nie dopełnił - Bóg zaskoczy nas
jeszcze niejeden raz!!

 

Ks. Jacek Łapiński

 

Wielkanoc 2023

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2023, godz. 11:21 - Ewa Pajdowska