Wielki Hymn do Amona-Re (Papirus Cairo 58038)Tekst w większości pochodzi z tebańskiego papirusu datowanego na wczesną XVIII dynastię (Amenhotep II). Początkowa część wyryta jest na posągu z Drugiego Okresu Przejściowego (XII-XVII dynastia). Z okresu Nowego Państwa znane są liczne fragmenty Hymnu zachowane na ostrakach.

Tłumaczenie za: The Context of Scripture, vol. I: Canonical Compositions of the Biblical World, ed. W. W. Hallo, J. L. Younger Jr., Leiden 1997, 37-40; por. The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693, 365-367.


I 1        Adoracja Amona-Re,

            Byka zamieszkującego Heliopolis, Naczelnika wszystkich bogów,

            Dobrego boga, umiłowanego,

            Który daje życie wszystkiemu co żyje[1]

5          I wszelkiemu dobremu stadu.

            Pozdrowienie Tobie Amonie-Re, Panie tronów obydwu Krajów,

            Przewodzący w Karnaku,

            Byku swej Matki, przewodzący na swych polach,

            Szeroko kroczący, przewodzący Górnemu Egiptowi,

10        Panie Nubijczyków Medżaj[2] i Władco Punt,

            Najstarszy w niebiosach, pierworodny na ziemi,

            Panie wszystkiego co istnieje, trwający we wszystkim.


            Jedyny w swym rodzaju, któż jak (Ty) wśród bogów?

            Przystojny byku Enneady,

15        Naczelniku wszystkich bogów,

            Panie prawdy, Ojcze bogów,

            Który uczyniłeś ludzi, który stworzyłeś zwierzęta,

            Panie wszystkiego co istnieje, który stworzyłeś drzewo życia[3],

            Który stworzyłeś trawy i dajesz życie bydłu,

20        Wielka siło, którą zrodził Ptah,

II 1      Młodzieńcze piękny i umiłowany,

            Ku któremu bogowie wznoszą modły,

            Który stworzył to co u góry i to co na dole, który oświecasz oba kraje,

            Który przemierzasz niebiosa w pokoju,

5          Królu Górnego i Dolnego Egiptu, Re zwycięzco, Naczelniku dwóch Krajów,

            Wielki w mocy, Panie szacunku,

            Naczelniku, który czynisz całą ziemię.


            Którego plany są wznioślejsze niźli innych bogów[4],

            Którego pięknem radują się bogowie,

10        Któremu dane jest wywyższenie w wielkiej świątyni Per-wer[5],

            Ze świątecznymi procesjami w ognistej świątyni w Per-nezer[6],

            Którego zapach kochają bogowie, gdy powraca z Punt,

            Bogaty w aromat, gdy zstępuje z Medżaj,

            Piękna twarzy, który powraca z kraju boga.


15        Do którego stóp łaszą się bogowie,

            Bowiem rozpoznają Waszą Wysokość jako swego pana,

            Panie strachu, budzący przerażenie,

            Wielki w potędze, możny w objawieniach,

            Którego ofiary kwitną, który czyni pokarmy,

20        Bądź wywyższony, który stwarzasz bogów,

            Który podtrzymujesz niebiosa, który kładziesz się na ziemi.


III 1     Koniec

           

            Obudź się w zdrowiu, Min-Amonie

            Panie wieczności, który stwarzasz nieskończoność,

            Panie modlitwy, który przewodzisz [Enneadzie],

5          Którego rogi są silne, którego twarz jest piękna,

            Panie ureusza, o wzniosłych piórach,

            Z piękną opaską, wzniosły w Białej Koronie,

            Przed którym wiją się dwie kobry-ureusze,

            Pachnący, który jest w pałacu,

10        Z Podwójną Koroną, uczesaniem i Błękitną Koroną,

            O pięknej twarzy, gdy otrzymuje Koronę Atef,

            Którego kocha Górny i Dolny Egipt,

            Pan Podwójnej Korony, który otrzymuje berło Ames,

            Pan berła Mekes, noszący cep.


15        Przystojny władca, ukoronowany Białą Koroną,

            Pan promieni słonecznych czyniących światłość,

            Którego wywyższają inni bogowie,

            Który wyciąga swe ramię do tego, kogo miłuje,

            Podczas gdy wrogowie spadają w płomienie,

20        To jego oko tłumi rebelię,

            trafiając swą włócznią w tego, który wysysa Nun,

           

IV 1     Zmuszając nikczemnika, by wyrzygał to co połknął.

            Pozdrowienie Tobie Re, Panie dwóch prawd,

            Którego świątynia jest wzniosła[7], Panie bogów,

            Chepri po środku swej barki,

5          Który wydaje rozkaz, a bogowie się stają[8],

            Atum, który stwarza ludzi,

            Rozróżnia ich naturę i daje im życie,

            Który rozdziela jedną rasę[9] od drugiej,

            Który wysłuchuje modlitwy będącego w ucisku,

10        Łaskawie usposobiony, gdy się go błaga.


            Który ratuje bogobojnego z ręki złoczyńcy,

            Który sądzi nieszczęsnego i będącego w opresji,

            Pan postrzegania, w którego ustach jest wypowiedź,

            Wylew przychodzi ze względu na jego miłość,

15        Pan słodkości, wielce umiłowany,

            Gdy przychodzi, ludzie mogą żyć,

            Który daje ruch każdemu oku,

            Ukształtowany w Nun,

            Którego łaskawość stworzyła światłość,

20        Jego pięknem radują się bogowie,


V 1      Ich serca żyją, kiedy Go widzą.

            Koniec.

            Re czczony w Karnaku,

            Wielki w swym objawieniu w Domu Benben,

5          Ten z Heliopolis, Pan święta nowego księżyca,

            Dla którego odbywają się święta szóstego dnia i ćwiartki miesiąca,

            Władca - życie, powodzenie i zdrowie - Pan wszystkich bogów,

            Sokół (?) pośrodku horyzontu,

            Naczelnik szlachetnych w Kraju Ciszy,

10        Którego imię jest ukryte przed jego dziećmi,

            W tym imię jego „Amon"[10].     

           

            Pozdrowienie Tobie, któryś jest w pokoju,

            Panie radości, potężny w objawieniach

            Panie ureusza, wzniosły (ozdobiony) piórami,

15        Z piękną opaską, wzniosły w Białej Koronie,

            Ty, którego bogowie kochają oglądać,

            Podwójna Korona jest umieszczona na twym czole,

            Miłość do ciebie szerzy się w Dwóch Krajach,

            Twe promienie świecą w oczy,

20        Szlachetni są szczęśliwi, gdy powstajesz,

            Stada omdlewają gdy Ty świecisz,

            Miłość do Ciebie jest w południowym niebie,

VI 1     Twoja słodkość jest w północnym niebie,

            Twa piękność ujmuje serca,

            Ramiona omdlewają z miłości do Ciebie,

            Twój piękny kształt uwalnia ręce,

5          Myśli gubią się na Twój widok.

           

            Ty jesteś jedyny, Ty który stworzyłeś [wszystko] co istnieje,

            Sam jeden, który stworzyłeś to, co jest,

            Z którego oczu pochodzi ludzkość,

            Z którego ust powstali bogowie,

10        Który stworzyłeś trawy dla stad,

            I drzewo życia dla ludu,

            Który stworzyłeś to, czym żyje ryba w rzece,

            I ptaki latające po niebie,

            Który dałeś oddech temu, które jeszcze jest w jaju,

15        Który ożywiasz syna ślimaka,

            Który czynisz to, czym żyją komary,

            Oraz robaki i pchły,

            Który stwarzasz pożywienie dla myszy w ich norach,

            Który ożywiasz skrzydlate stworzenia na drzewach.


20        Pozdrowienie Tobie, któryś stworzył to wszystko,

            Jedyny, sam, o licznych ramionach,

VII 1    Który spędzasz noc czuwając, gdy wszyscy śpią,

            Który poszukuje tego, co użyteczne dla jego stada,

            Amon, trwający we wszystkich rzeczach,

            Atum, Horachte,

5          Modlitwy do Ciebie, gdy oni wszyscy mówią:

            Bądź wywyższony, bowiem zmęczyłeś się dla nas,

            Niechaj ziemia będzie przed Tobą całowana, bowiem Ty nas stworzyłeś.


            Pozdrowienie Tobie od wszystkich stad,

            Bądź wywyższony przez wszystkie obce krainy,

10        Na wyżyny niebios, przez rozległość ziemi,

            Aż do głębin wielkiego morza,

            Bogowie zginają się przed Twym majestatem,

            Wychwalając moc Tego, który ich stworzył,

            Radując się na przyjście Tego, który ich począł,

15        Mówiąc do Ciebie: Przyjdź w pokoju,

            Ojcze ojców wszystkich bogów

            Który podtrzymujesz niebiosa, który kładziesz się na ziemi.


            Który uczyniłeś to, co istnieje, który stworzyłeś to, co jest,

            Władca - życie, powodzenie i zdrowie - Pan wszystkich bogów,

VIII 1   Wychwalamy Twą moc, bowiem to Ty nas stworzyłeś,

            Pracuje[my] dla Ciebie, bowiem Ty nas zrodziłeś,

            Wywyższamy Cię, bowiem Ty dla nas się zmęczyłeś.

           

            Bądź pozdrowiony, który stworzyłeś wszystko co istnieje,

5          Panie prawdy, Ojcze bogów,

            Który uczyniłeś ludzi, który stworzyłeś stada,

            Panie ziarna,

            Który dajesz życie stadom na pustyni,

            Amonie, byku o pięknym obliczu,

10        Re umiłowany w Karnaku,

            Wielki w swym objawieniu w Domu Benben,

            Odbierający diademy w Heliopolis,

            Który rozsądzasz dwóch rywali w wielkiej, szerokiej sali,

            Naczelniku Wielkiej Enneady.


15        Jedyny, wyjątkowy, nie mający równego,

            Pierwszy w Karnaku,

            Ten z Heliopolis, pierwszy w swej Enneadzie,

            Żyjący prawdą każdego dnia,

            Zamieszkujący horyzont, Horus wschodu,

20        Dla którego pustynia stwarza srebro i złoto,

            Świetne lapis-lazuli z miłości do Niego,

            Oraz balsam i różne kadzidła pośród Medżaj,

IX 1     Świeżą mirrę dla Twych nozdrzy,

            O piękny na twarzy, powracający z Medżaj,

            Amon-Re, Pan tronów Dwóch Krajów,

            Pierwszy w Karnaku,

5          Ten z Heliopolis, pierwszy w swym haremie.

            Koniec.


            Jedyny królu, któż jak Ty pośród bogów?

            O licznych imionach, których liczba jest nieznana,

            Który wschodzisz na wschodnim horyzoncie,

10        Który zachodzisz na zachodnim horyzoncie,

            Który powalasz swych nieprzyjaciół

            W codziennej drodze,[11]

            Którego oczy podnosi Tot,

            Uspokajając go skutecznymi zaklęciami,

15        Którego pięknem radują się bogowie,

            On, którego wychwalają jego słoneczne małpy[12],

            Pan Barki Nocnej i Barki Dziennej,

            One dla Ciebie spokojnie przemierzają Nun,

            Twa załoga się cieszy,

20        Gdy widzi zdławiony bunt,      

            Jego cielsko jest pokonane przez nóż,

X 1      Ogień go pożera,

            Jego dusza-ba jest bardziej zniszczona, niż jego ciało,

            Smok, jego poruszyciel, jest usunięty,

            Zaś bogowie radują się,

5          Załoga Re trwa w pokoju,

            Heliopolis się cieszy,

            Bowiem wrogowie Atuma są powaleni,

            Karnak jest uspokojony, Heliopolis się raduje,

            Serce Pani Życia jest zadowolone,

10        Bowiem wróg jej Pana został powalony,

            Bogowie Babilonu trwają w uniesieniu,

            Ci, którzy w swych świątyniach całują ziemię,

            Gdy widzą Potężnego w jego mocy,

            Potęgę bogów,

15        Sprawiedliwy, Pan Karnaku,

            Twe imię: Czyniący Prawdę,

            Pan żywności, Byk ofiar,

            Twe imię: Amon, Byk twej matki,

            Stwórca wszystkich ludzi,

20        Stwórca i stworzyciel wszystkiego co istnieje,

XI 1     Twe imię: Atum-Chepri,

            Wielki sokół, o wzniosłej piersi,

            Pięknej twarzy, wzniosłym torsie,

            Przyjemnych kształtach, dumnych piórach,

5          Przed którym wiją się dwie kobry-ureusze,

            Ku któremu skłaniają się serca szlachetnych,

            Ku któremu zwraca się lud słońca,

            Który przez swe objawienia sprawia, że Dwa Kraje są odświętne.

            Pozdrowienie Tobie Amonie-Re, Panie tronów Dwóch Krajów,

10        Którego o wschodzie pożąda jego miasto.


            Oto skończone należycie, tak jak znalezione.
[1] Dosł. „jest ciepłe".

[2] Plemię żyjące pomiędzy Nilem a Morzem Czerwonym.

[3] =drzewo owocowe?

[4] Bądź: „Którego natura jest wznioślejsza, niźli innych bogów".

[5] Per-wer = Wielki Dom, religijna stolica Górnego Egiptu w el-Kab (Nechen).

[6] Per-nezer = odpowiednik Per-wer w Dolnym Egipcie w Buto (Pe).

[7] W oryginale ma miejsce gra słów: Amon i amen = „wzniosły, tajemny".

[8] W oryginale ma miejsce gra słów: Chepri i cheper = „stawać się".

[9] Dosł. „kolor".

[10] Imię Amon znaczy „ukryty".

[11] Ponad linią dopisek czerwonym atramentem: „O poranku swych narodzin każdego dnia".

[12] Krzyk małp tuż przed wschodem słońca.

Münnich Munnich

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2014, godz. 22:24 - Maciej Münnich