Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania się doktorantów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) poszczególnych wydziałów (WT, WPPKiA, WF, WNS, WNH) jako kandydatów do Rady Doktorantów na rok akademicki 2010/2011.

 

 

Jeśli chcesz reprezentować swój Wydział na spotkaniach oraz posiadać czynne i bierne prawo wyborcze w nowych władzach Samorządu Doktorantów, jak również mieć wpływ na obsadę Komisji i innych organów Uczelni – jest to wiadomość dla Ciebie.

Na kandydatów głosować będzie można 21.10.2010 w godzianach od 14 do 18 na parterze budynku Collegium Jana Pawła II. Proszę zabrać legitymację, a w przypadku jej nie posiadania (pierwszy rok studiów) wystarczy oświadczenie własne o studiowaniu z podaniem wydziału, kierunku i roku studiów oraz dowód osobisty. Doktoranci z poszczególnych wydziałów oddają głos na jednego z kandydatów ze swojego wydziału.

W dniu 22.10.2010 przewiduje się ogłoszenie wyników wyborów i pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Doktorantów, która niezwłocznie powoła nowe władze i swoich przedstawicieli do komisji senackich i innych gremiów.

Zgłoszenia kandydatów składać można poprzez e-mail na adres: wybory.rd2010@onet.pl do dnia 20.10.2010 do godz. 23.59. Lista kandydatów zostanie opublikowania przez Komisję Wyborczą.

Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2010, godz. 20:20 - Marcin Gapski