Główną imprezą od wielu lat organizowaną przez KNT jest Tydzień Eklezjologiczny. Powstał on jako odpowiedź na Sobór Watykański II. Celem TE jest aplikowanie i aktualizacja nauczania soborowego oraz podejmowanie tematów szczególnie ważnych dla Kościoła we współczesności.

 

W ramach TE od 2013 roku odbywają się Panele studenckie, podczas których studenci i doktoranci mają możliwość wygłoszenia referatów tematycznie związanych z Tygodniem. Nową inicjatywą Koła Naukowego umożliwiającą młodym teologom prezentowanie owoców swojej pracy naukowej jest ogólnopolska konferencja "Iuvenes Quaerentes" (niegdyś „Iuvenes Errantes”) organizowana od 2016 roku. 

 

Od kilku lat organizowane są tzw. „Spotkania z Mistrzem”. Jest to możliwość poznania osób, w pierwszej kolejności teologów, wyróżniających się swoimi zainteresowaniami, wkładem naukowym, intuicjami. 

 

Młodą inicjatywą są Debaty studenckie będące doskonałą okazją do ożywionej dyskusji nad interesującymi i aktualnymi zagadnieniami w gronie studentów z różnych kierunków. 

W latach 2012-2013 jako wydarzenie towarzyszące TE odbywały się Targi Nowej Ewangelizacji. Celem TNE było zaprezentowanie bogactwa i różnorodności wspólnot w Kościele Katolickim, ich charyzmatów i działalności. Była to także okazja dla odwiedzających do rozmowy z ich przedstawicielami i nawiązania kontaktów.

 

Oprócz wspomnianych inicjatyw, Koło organizuje różnorodne spotkania okolicznościowe oraz tematyczne związane z zainteresowaniami członków i rozeznanymi potrzebami. Z przeszłych wydarzeń można wymienić np. prelekcję Dawida Mielnika „Zasada sprawiedliwości w kontekście jazdy windą” czy sympozjum „Zagrożenia z Dalekiego Wschodu”.

 

Wiele inicjatyw KNT podejmuje we współpracy z innymi jednostkami. Od dawna trwa przyjaźń oraz wzajemna wszechstronna pomoc Koła i Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". KNT angażuje się także w różne wydziałowe inicjatywy, takie jak Międzynarodowe Dni Biblijne, Dni Pneumatologiczne czy Dzień Świętości Życia.

 

Informacje o bieżącej działalności Koła Naukowego Teologów znaleźć można na naszej stronie internetowej: kntkul.wordpress.com.

 

 

 

 

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 01:02 - Anna Pędrak