INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

NABÓR 1-22 października 2020

 

KTO? STUDIA

 

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2020/21 (English version - click here)

 

application form in English - click here