PLAN ZAJĘĆ PRACOWNIKÓW KATEDRY

Dr hab. (prof. KUL) Anna Podstawka
Poniedziałek
13.20 – 15.00 – Teatr i dramat Antyczny
Czwartek
10.50 – 12.30 – Nurty i gatunki sztuki filmowej

12.30-14.00 - Konsultacje

 

Dr hab. Joanna Michalczuk
Poniedziałek
8.20 – 10.00 zawód: redaktor wydawniczy
10.00 – 10.50 – Projekt: Krytyka teatralna i performatyka
Czwartek
8.20 – 10.00 – Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (grupa 2)
10.00 – 10.50 – Konsultacje
10.50 – 12.30 – Seminarium literaturoznawcze
Piątek
8.20 – 9.10 – Teoria i historia filmu
9.10 – 10.00 – Istota i granice teatru
10.00 – 10.50 – Konsultacje

 

Dr Agnieszka Jarosz
Poniedziałek
7.30 – 8.20 – Teatr w myśli współczesnej
8.30 - 10.00 - Konsultacje

10.50 – 12.30 – Projekt: Krytyka filmowa
13.20 – 15.00 – Od sceny misteryjnej do komedii dell’arte
Wtorek
7.30 – 8.20 – Kultura polska dla studentów z zagranicy
8.20 – 9.10 – Nowe zjawiska w sztuce filmowej
10.50 – 12.30 – Wiedza o kulturze: literatura i sztuka
13.20 – 14.10 – Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje)
Czwartek
18.20 – 19.10 – Kultura polska dla studentów z zagranicy

Ks. dr Mariusz Lach SDB
Poniedziałek
15.00 -16.40 – Rynek i kultura (z elementami animacji kultury)
16.40-18.10 – Konsultacje
Wtorek
15.50 – 16.40 – Emisja i impostacja głosu
16.40 – 17.30 – Proces powstawania przedstawienia
Czwartek
15.00 – 16.40 – sztuki wizualne i widowiskowe

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 11:26 - Mariusz Lach