Po raz kolejny w Instytucie Filologii Polskiej odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, która miała miejsce 27.10.2017 r. o godz. 11:00 w sali C-1031 (Collegium Jana Pawła). Wspominaliśmy nie tylko patrona konkursu, ale też jego syna Andrzeja Zgorzelskiego, który zmarł w kwietniu tego roku. Gościem honorowym gali była jego małżonka Barbara, która wygłosiła znakomite wystąpienie. Tegoroczna uroczystość była okazją do zaprezentowania przez prof. Małgorzatę Łukaszuk-Piekarę i prof. Wojciecha Kaczmarka książki „Po Zgorzelskim”.

 

Po prezentacji nastąpiło wręczenie nagród za najlepsze prace magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa. Wyjątkowo nie została wyłoniona laureatka głównej nagrody z dziedziny językoznawstwa, dlatego też wysłuchaliśmy tylko jednego wystąpienia mgr Aleksandry Wieczorkiewicz, która w swojej pracy zajęła się Piotrusiem Panem w Ogrodach Kensingtońskich.

 

Następnie obejrzeliśmy prezentacje książek wydanych w serii „Młoda Polonistyka”. Prof. Henryk Duda omawiał książkę Urszuli Modrzyk Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”, a dr Małgorzata Peroń omówiła pracę mgr Jana Księżyka Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej-formy ocalania wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta. Po Gali goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Autor: Magdalena Majcher
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2017, godz. 12:53 - Katarzyna Zając