Serdecznie zapraszamy na XVI Warsztaty Młodych Edytorów!

 

Jest to cykliczna konferencja studencko-doktorancka organizowana przez Koło Edytorów KUL oraz Koło Naukowe Edytorów UJ. Gromadzi studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych z całej Polski, stwarzając okazję do przedstawienia i omówienia nie tylko interesujących zagadnień, ale też problematyki z zakresu tekstologii i edytorstwa.

Zapraszamy więc pasjonujących się sztuką edytorską studentów, doktorantów i pracowników naukowych na tegoroczną edycję Warsztatów, która odbędzie się w dniach 29-31 marca w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Pragniemy nadmienić, że nie pobieramy opłaty konferencyjnej, a prelegentom zapewniamy wyżywienie i nocleg.

Abstrakty kluczowe dla przebiegu wydarzenia powinny zawierać do 1000 znaków, w tym: temat, charakterystykę omawianego obszaru tematycznego, minimum trzy słowa kluczowe. Przyjmowane będą do 15 lutego pod adresem koloedytorow@kul.pl.

 

Program_WME

Książka abstraktów

 

Autor: Ewelina Dubicka
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2019, godz. 11:21 - Ewelina Dubicka