Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

Pedagogika

I i II stopień w trybie dziennym i e-learningowym; III stopień)

Pedagogika specjalna

(I i II stopień w trybie dziennym)

Studia podyplomowe

 

 

  


Najważniej
sze wydarzenia z życia Instytutu:

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
w dniu 28 grudnia 2016 roku

Pana Profesora

 

dr. hab. Tomasza Wacha 

 

adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej KUL

 

Doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki resocjalizacyjnej (APS, 19.XII.2016); doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UMCS, 1996); doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (KUL, 2007).

Pełnił funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 1993-94 oraz w roku 1998; od marca 2004 r. kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Lublinie; od 2006 r. adiunkt w Instytucie Pedagogiki KUL; od 1992 r. zatrudniony w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie (kierownik internatu, dyrektor, pedagog w zespole diagnostycznym).

Wybitny znawca problemów przestępczości nieletnich, przemocy i uzależnień; systemów współpracy instytucji i międzyinstytucjonalnych systemów pomagania; mediacji, negocjacji, w tym w sytuacji konfliktu; subkultur młodzieżowych; wykluczenia społecznego, marginalizacji jako tła zachowań przestępnych. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, nagrodzony dwoma nagrodami Ministra Sprawiedliwości i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przyjaciela i Współpracownika.

 

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa)

o godz. 12.00

 

Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Agnieszki

na Osiedlu Kalinowszczyzna,

 

ul. Kalinowszczyzna 62 w Lublinie


Rodzinie Pana Profesora
składamy wyrazy serdecznego współczucia

 
Dyrektor, Pracownicy i Studenci

Instytutu Pedagogiki KUL

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udziału w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

dla studentów i doktorantów

 

z cyklu:

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

  

Temat przewodni konferencji:

„Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii”

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka), s. 19

Termin: 16.01.2017 r. godz. 10.00      karta zgłoszeniowa   plakat

Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza  na warsztaty z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

W programie: "Praktyka pedagoga w ruchu Pro Life"
Warsztaty poprowadzą: mgr Irena Agapowa i mgr lic. Andrzej Agapow

 

Czas i miejsce: 17 stycznia 2017 (wtorek) w godzinach 15.00-16.30, sala nr M-137 DMM III

Zjazd e-pedagogiki połączony ze spotkaniem opłatkowym

 

 

Spotkanie opłatkowe

Studentów i Wykładowców e-pedagogiki

 

W imieniu Księdza Dyrektora serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe, które będzie miało miejsce w trakcie styczniowego zjazdu.

22.01.2017 r. (niedziela)

9.00 – Msza św. (kaplica DMM II)

10.00 – łamanie się opłatkiem, życzenia

i wspólne kolędowanie (s. DMM III 109)

   

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 21-22.01.17.                             Plan zjazdu

Spotkanie opłatkowe z Interesariuszami 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 26.01.2017, godz. 16.30

 

Po spotkaniu (ok. godz. 19.00) Msza św. w kaplicy na Majdanku

za + dr hab. Tomasza Wacha w miesiąc po śmierci

Pracownicy i doktoranci Katedry Pedagogiki Rodziny KUL zapraszają do udziału w konferencji na temat:

 

 Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej.

W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny 

 

Czas i miejsce: 14 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

W załącznikach przesyłamy potrzebne informacje o konferencji. 

Komunikat  Karta zgłoszeniowa Wymagania edytorskie Baza noclegowa

 

Aktualności rok 2016

 

Aktualności rok 2015

 

Aktualności rok  2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017, godz. 14:31 - Marek Jeziorański