Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

 

Pedagogika

 

I stopień - studia licencjackie

II stopień - studia magisterskie

III stopień - studia doktoranckie

 

Studia I i II stopnia niestacjonarne

e-learningowe

Pedagogika

specjalna

I stopień - studia licencjackie

II stopień - studia magisterski

 

 

 

Dla Kandydatów

 

 

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

6 kierunków studiów na KUL otrzymało certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Program ma na celu wyróżnienie kierunków, które nie tylko proponują nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia, ale również kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.   [więcej]

 

W Instytucie Pedagogiki KUL wyróżnione zostały trzy studia podyplomowe: 

  1. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne [certyfikat]
  2. Terapia pedagogiczna [certyfikat]
  3. Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego [certyfikat

Najważniejsze wydarzenia z życia Instytutu:

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL

zaprasza na warsztaty z cyklu

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

pt. Podstawy pisania projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Warsztaty poprowadzi Pani mgr Monika Kwiatuszewska-Czerwonka, specjalista ds.

doradztwa w zakresie realizacji projektów UE.

 

Czas i miejsce: 1 i 8 czerwca 2016 w godz. 17.00-20.30 – łącznie 8 godzin dydaktycznych.

Koszt udziału: 40zł (może się zmniejszyć przy większej liczbie uczestników)

Zapisy do 22 maja: mgr Małgorzata Szczeszek: malgorzata.szczeszek@gmail.com

Wydarzenia minione:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

„Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?” 

Czas i miejsce: 17 maja 2016 r.  Janów Lubelski Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3                     Plakat 

 Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 13-14.05.16.                         plan zjazdu

Katedra Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki

 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

Polskie

Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów

zapraszają na:

 
Konferencję Naukową 

Sylaba – Logos – Paideia - Fonem

Język w wychowaniu i pedagogice 

połączoną z Jubileuszem z okazji:

 

45 lat pracy naukowej Prof. Dr hab. Kazimiery Krakowiak

 50 lat Metody Cued Speech na świecie

30 lat Metody Fonogestów w Polsce

 

Lublin, 12-13 maja 2016 r.       Program           Karta

Goście z Katholische Hochschule Nordrherin-Westfalen (KatHO) w Instytucie Pedagogiki KUL

 

 

www KatHO Münster

dniach 9-13 maja 2016 w Instytucie Pedagogiki będą gościć z wizytą studyjną studenci z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen z Munster z prof. Georgiem Albersem. W programie pobytu przewidziano W wspólne wykłady i warsztaty dla studentów KatHO i KUL oraz wizyty studyjne w instytucjach realizujących pracę socjalną i edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału w tym programie zapraszamy wszystkich studentów. 

Plan

 Szczegółowe informacje można uzyskać u dr hab. Ewy Domagały-Zyśk,
ks. dr. Marka Jeziorańskiego i dr Katarzyny Uzar-Szcześniak

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
zaprasza na warsztat z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce


Wybrane problemy/zagadnienia z prawa rodzinnego

 

Warsztat poprowadzi:
Mgr Łukasz Skwarzyński z Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny KUL

 

Czas i miejsce: 11 maja 2016 (środa) w godzinach 14.10-15.40, DMM III
Zapisy na warsztaty: dr M. Parzyszek - mparzyszek1@op.pl

Odznaczenie Prezydenta RP dla dr hab. Ewy Domagały-Zyśk


Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 stycznia 2016 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

 

Odznaczenie zostało wręczone w dn. 28.04.2016r. przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka w czasie posiedzenia Senatu KUL.

 

Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wyróżnienie dla Pani Profesor Barbary Kiereś  

20160418_092250-1_1  

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 

Feniks 2016

wyróżniło książkę Pani Profesor pt.:

 

U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie

  pobrane

 

Serdecznie gratulujemy

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 23-24.04.16.                             Plan zjazdu

Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

oraz 

Fundacja „Biografie Codzienności”

Plakat_500 

zapraszają do udziału w

IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z serii: 

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
na temat:

 

Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 22-23.04.2016   Komunikat  Karta zgłoszeniowa    www

Sympozjum psychologiczno-pedagogiczne

 

50-lecie Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim 'Gravissimum educationis' Soboru Watykańskiego II i 25-lecie 'Ex corde Ecclesiae' Jana Pawła II

 

Miejsce: Gródek Podolski (Ukraina)

Termin: 21-22.04.16.                               program, cz 1; program, cz 2

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 15-16.04.16.                            plan zjazdu

V DĘBICKA DEBATA O WYCHOWANIU

 

Nowe media – zagrożenie czy szansa dla współczesnej rodziny?

 nowe_media_internet

 

 

 

Miejsce: Aula bł. E. Bojanowskiego w Dębicy, ul. Krakowska 15

Termin: 8.04.2016 r. (piątek)  

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
i Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną "COR"
zapraszają na warsztaty z cyklu:

Pedagogika rodziny w praktyce
pt. Studia i co dalej? Praktyka pedagoga w poradni i fundacji

W programie:
Pierwsze kroki przy zakładaniu poradni pedagogicznej i fundacji.

Warsztaty poprowadzi: mgr Emilia Mulawa, pedagog, familiolog,


Czas i miejsce: 5 kwietnia 2016 (wtorek) w godzinach 17.00 - 18.30, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, sala 109 w budynku Instytutu Pedagogiki
Zapisy na warsztaty: mgr Emilia Mulawa, e-mail: emiliamulawa@interia.pl, tel. 730 189 888, liczba miejsc jest ograniczona.

ACISE

Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de L’Education

Association of Catholic Institutes of Education

Asociación Católica Internacional de Instituciones de Ciencias de la Educación   

Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools

 

27th Colloquium of the Association for Catholic Institutes for the Study of Education (ACISE-IFCU)

Institute of Pedagogy, John Paul II Catholic University (Lublin, Poland)

 

 
Informacja dla doktorantów

Cracovie_Inscription_2016_doktoranci

Miedzynarodowa-Konferencja-ACISE-Krakow-2016

 

 

Call for papers         Program

 

Kraków, March 30st-April 2nd 2016

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zaprasza do udziału w konferencji dla studentów i doktorantów

z cyklu:

 

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI” 


Temat przewodni konferencji:

„BIOGRAFIE DIALOGU I SPOTKANIA”

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 18.03.2016 r., godz. 10.00     Program

Katedra Psychopedagogiki KUL

I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNE 

 Konsekwencje przemocy i zaniedbania w rodzinie 

Gość specjalny:  Dr Wiesława Stefan ceniona terapeutka, pedagog, pracownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i wykładowca akademicki we Wrocławiu

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 36)

Termin: 17.03.2016 r.                                       Plakat

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej

 

Ogólny program spotkania:

o godz. 9.00 Msza św., koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej Nadziei w Bloku nr II Campusu na Majdanku 

 

o godz. 10.00 – rozpocznie się spotkanie (w auli Nr 109 w Bloku III), poświęcone zostanie – trak jak wcześniej ustaliliśmy – myśli św. Augustyna.

 

Propozycje wystąpień można przesyłać do dnia 5 marca 2016 roku (na adres: marian.nowak@kul.pl lub na adres Zespołu: pedchrzesc@gmail.com).

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 16.03.2016 r.             Program

W dniach 15-16 marca 2016r. w Instytucie Pedagogiki będziemy gościć grupę
studentów z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu

Multilingual

odbędą się spotkania i warsztaty, których celem będzie poznanie specyfiki
funkcjonowania osób niesłyszących i słabosłyszących w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Bliższe informacje: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl
 Katedra Pedagogiki Rodziny oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną "COR"
zapraszają do udziału w konferencji na temat:
 
"Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby"
 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 15.03.2016 r.    Karta zgłoszeniowa      Komunikat   

 Program konferencji                    Sesja plakatowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej

„Zapobieganie absencji uczniów w okresie adolescencji”
 
Dnia 15 marca 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki (studia stacjonarne I stopnia) o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji w ramach zajęć, wzięli
udział w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 6 w Lublinie przy
ulicy Diamentowej 2 oraz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lulinie

Zapraszają serdecznie na spotkanie z cyklu „Dobre warsztaty”

Janusz Padziński
WARSZTATY PLASTYCZNE
pt. „ZMARTWYCHWSTAŁ”
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lulinie, ul. Głowackiego 26
Termin: piątek 11 maca 2016r. w godz. 9.00-11.00             plakat_
w sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 5-6.03.16.                             Plan zjazdu

Seminarium wymiany doświadczeń

 

Integralna edukacja – wybrane zagadnienia

 

Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym

i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 4.03.16.                                            Program

Okolicznościowe seminarium z okazji trwającego Roku Miłosierdzia pt.
 
Miłosierni jak Ojciec – miłosierdzie w teorii i praktyce pedagogicznej
 
logo_milosierdzia
Seminarium rozpocznie się w poniedziałek 29 lutego 2016 r. o godz. 9.00 Mszą św. w kaplicy akademickiej (Kampus na Majdanku – Blok 2) w intencji śp. Prof. Teresy Kukołowicz. Dalsza część odbędzie się w sali  109 (Kampus na Majdanku – Blok 3).

W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa Profesorów, Doktorów i Doktorantów o przygotowanie tematyki wystąpienia (planowanego na 15-20 minut) i zgłoszenia jej do 17 lutego 2016 r. na adres mailowy moderatorów seminarium – prof. Lucyny Dziaczkowskiej (ldziaczkowska@kul.pl) lub ks. prof. Adama Maja (adammaj@kul.pl).
 
Program seminarium (bezpłatnego) zostanie ustalony po 20 lutego 2016 r. 
Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Zaprasza serdecznie na spotkanie z cyklu „Dobre warsztaty”
 
Dorota Wągrowska
 
PLOTKUJ Z AUTYSTYKIEM CZYLI JAK ZROZUMIEĆ I KOCHAĆ NIEBIESKI ŚWIAT
 
warsztaty odbędą się w piątek 26 lutego 2016r. w godz. 9.00-11.00 w budynku Instytutu Pedagogiki KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, sala M-109 W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 23-24.01.2016                       

 

W trakcie zjazdu będzie miało miejsce Spotkanie Opłatkowe.

23.01.16. (sobota), godz. 15.00-16.30, sala nr 36

 

Serdecznie zapraszam wszystkich Studentów oraz Pracowników e-pedagogiki

Katedra Pedagogiki Specjalnej Katedra Psychopedagogiki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z cyklu Dobre warsztaty:

 

Wzmocnić głos niemocnych

kształtowanie i wykorzystywanie standardów jakości życia w domach o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

warsztaty poprowadzi Michał Talar

asystent osób z niepełnosprawnością intelektualną w fundacji L’Arche

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, sala M-36)

Termin: w poniedziałek 18.01 2016 w godz. 16.00 -19.00 oraz wtorek 19.01.2016 w godz. 9.00-12.00

Kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl             Plakat

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ dla Studentów i Doktorantów

z cyklu „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni konferencji:

„BIOGRAFIE MIEJSC PAMIĘCI”

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 18.01.2016, godz. 10.00     Plakat 

Spotkanie opłatkowe z Interesariuszami 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 18.01.2016

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Termin: 15-16.01.16.

Miejsce: Droga Męczenników Majdanka 70      

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
zaprasza  na warsztaty z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

W programie:
Moje skrypty rodzinne w pracy pedagogicznej
Skrypty rodzinne w poradnictwie i psychoterapii

 

Warsztaty poprowadzi: Prof. dr hab. Józef Szopiński, psycholog, psychoterapeuta

 

Czas i miejsce: 13 stycznia 2016 (środa) w godzinach 14.30-17.30, DMM III
Zapisy na warsztaty: od 7 stycznia w Katedrze Pedagogiki Rodziny M-136 (u dr hab. D. Opozdy, danan@kul.pl i dr M. Parzyszek, mparzyszek1@op.pl), liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Katedra Pedagogiki Rodziny serdecznie zaprasza studentów specjalności, wykładowców i sympatyków  na spotkanie kolędowe, które odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 (po warsztatach) w s. 137.

 

Aktualności rok 2015

 

Aktualności rok  2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016, godz. 09:05 - Marek Jeziorański