Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

Pedagogika

I i II stopień w trybie dziennym i e-learningowym; III stopień)

Pedagogika specjalna

(I i II stopień w trybie dziennym)

Studia podyplomowe

 

 

  


Najważniej
sze wydarzenia z życia Instytutu:

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 25-26.02.17.                           Plan zjazdu

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na 

konferencję naukową na temat:

 

 

SPOŁECZNA POTRZEBA PAMIĘCI OSOBY I DZIEŁA

Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II C-1031 (Lublin, Al. Racławickie 14)

Termin: 28.02.17. Plakat  Zaproszenie

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL 

zaprasza studentów I i II stopnia 

na warsztaty: 

Przygotowanie plakatu na konferencje naukową

Warsztat prowadzą: mgr Marta Samorańska, mgr Magdalena Leśniak, mgr Patrycja Leśniak, mgr Katarzyna Hryszan, mgr Emilia Mulawa  

Propozycja tematów 

Czas i miejsce: 2 marca 2017 (czwartek) w godzinach 14.00-15.30, DMM III 109

Instytut Historii KUL Instytut Leksykografii KUL Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

 

PERŁY POLSKIEJ MYŚLI EDUKACYJNEJ

Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego

 

Miejsce: Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031

Termin: 10.03.17.     Program  Plakat

Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 

Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR”

i

Koło Naukowe Studentów Instytutu Pedagogiki „Pro Familia” 

zapraszają studentów I i II stopnia do wzięcia udziału w sesji plakatowej 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej 

W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny

w Instytucie Pedagogiki KUL

 

Sesja plakatowa jest częścią konferencji. Zachęcamy studentów I i II stopnia do czynnego udziału w sesji poprzez przygotowanie plakatu. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy w wyborze i opracowaniu tematu mogą uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych w tym celu warsztatach, które odbędą się 02 marca br. o godz. 14 w sali 109. Udział w sesji jest bezpłatny. W załączniku podajemy propozycje tematów, które można opracować w formie plakatu, można również zgłosić własny temat.

 

Ważne terminy

do 28.02.2017 – przesłanie zgłoszenia

do 07.03.2017 – ogłoszenie programu

 

Czas i miejsce: 14 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL. 

 

W załącznikach przesyłamy potrzebne informacje o konferencji. 

Komunikat  Karta zgłoszeniowa Wymagania edytorskie Baza noclegowa

propozycja tematów

Osoby do kontaktu

dr Magdalena Parzyszek         mparzyszek1@op.pl

mgr Katarzyna Hryszan          katarzynahryszan@gmail.com

Aneta Kowalczyk                   aneta.kowalczyk2804@gmail.com 

 

Jubileusz 

Księdza Profesora Edwarda Walewandra 

 

połączony z wręczeniem Księgi Jubileuszowej

 

 

 

 

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy -113 (Lublin, Al. Racławickie 14)

Termin: 24.05.17.


Wydarzenia minione:

Zmarła mama naszego wieloletniego pracownika dr. Tomasza Ożoga

Msza św. za śp. Stanisławę Ożóg

 zostanie odprawiona 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o 12.30
w Kościele Akademickim

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 18.02.17.                         plan zjazdu

Spotkanie opłatkowe z Interesariuszami 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 26.01.2017, godz. 16.30

 

Po spotkaniu (ok. godz. 19.00) Msza św. w kaplicy na Majdanku

za + dr hab. Tomasza Wacha w miesiąc po śmierci

Zjazd e-pedagogiki połączony ze spotkaniem opłatkowym

 

 

Spotkanie opłatkowe

Studentów i Wykładowców e-pedagogiki

 

W imieniu Księdza Dyrektora serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe, które będzie miało miejsce w trakcie styczniowego zjazdu.

22.01.2017 r. (niedziela)

9.00 – Msza św. (kaplica DMM II)

10.00 – łamanie się opłatkiem, życzenia

i wspólne kolędowanie (s. DMM III 109)

   

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 21-22.01.17.                             Plan zjazdu

Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza  na warsztaty z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

W programie: "Praktyka pedagoga w ruchu Pro Life"
Warsztaty poprowadzą: mgr Irena Agapowa i mgr lic. Andrzej Agapow

 

Czas i miejsce: 17 stycznia 2017 (wtorek) w godzinach 15.00-16.30, sala nr M-137 DMM III

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udziału w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

dla studentów i doktorantów

 

z cyklu:

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

  

Temat przewodni konferencji:

„Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii”

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka), s. 19

Termin: 16.01.2017 r. godz. 10.00      karta zgłoszeniowa   plakat

 

Aktualności rok 2016

 

Aktualności rok 2015

 

Aktualności rok  2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2017, godz. 08:38 - Marek Jeziorański