Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

Pedagogika

I stopień 

studia licencjackie

tryb e-learningowy

Pedagogika

II stopień 

studia magisterskie

tryb e-learningowy

Pedagogika

III stopień 

studia doktoranckie

 

 

 

Pedagogika specjalna

I stopień 

studia licencjackie

Pedagogika specjalna

II stopień 

studia magisterskie

 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia Instytutu:

VI Debata o wychowaniu

Czas rodzinny – dar i zadanie 

Miejsce: Dębica, ul. Krakowska 15

Termin: 21.04.17. plakat 1 plakat 2  program

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

 

 

Oblicza patriotyzmu w biografiach

 

 

 

Program [doc]    Program [pdf]

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 21-22.04.2017, godz. 17.30

 

Jubileusz 

Księdza Profesora Edwarda Walewandra

połączony z wręczeniem Księgi Jubibeuszowej 

 

     Ks. prof. Edward Walewander obchodzi w dniu 24 maja b.r. (środa) jubileusz 70-lecia urodzin. Z tej okazji serdecznie zapraszamy pracowników Instytutu Pedagogiki, członków Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL, przyjaciół, studentów i znajomych Jubilata do udziału w tej uroczystości.   

       

    Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 w Kościele Akademickim, koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Budzika.

     

    Następnie w sali 113 CTW (obok kościoła) odbędzie się część oficjalna: przemówienia władz Uczelni, laudacja na cześć Jubilata, wręczenie księgi pamiątkowej, wystąpienia gości i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS.

     

   Uroczystość zakończy raut i przyjęcie w Mensa Academica KUL.

     

Serdecznie zapraszamy!

      W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

                                                      dr Natalia Rykowska

 

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy -113 (Lublin, Al. Racławickie 14)

Termin: 24.05.17.                 Zaproszenie


Wydarzenia minione:

Zaproszenia na najbliższy koncert z cyklu Opus Magnum

 

KULowskie wieczory z muzyką

 

Miejsce: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL; al. Racławiskie 14

Termin: 9.04.2017 r. o godzinie 18:00.        link

Gość z Wielkiej Brytanii w Instytucie Pedagogiki

Od 3 kwietnia Instytut Pedagogiki gości w ramach programu Erasmus+

prof. Lynne Barnes z wydziału Deaf Studies University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii.
Pani Profesor w poniedziałek odbyła zajęcia dydaktyczne, natomiast we wtorek spotkała się z grupa studentów niesłyszących i słabosłyszących naszego Uniwersytetu oraz innych lubelskich uczelni.

 

 

Serdecznie gratulacje dla

Pani Dr Elżbiety Stoch

Pani doktor Elżbieta Stoch z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU otrzymała NAGRODĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ, przyznaną przez Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.
Uroczysta gala odbyła się 27 marca 2017 roku w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
 
Doktor  Elżbieta Stoch łączy pasję historyka teatru z badaniami nad dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny, jest autorką trzech monografii, w których popularyzuje dawne i współczesne życie teatralne Lublina. W 2016 roku  opublikowała w Wydawnictwie KUL kolejną  książkę pt.: Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku [vide zdjęcie 3 książka]
 
Materiał w "Kurierze Lubelskim" Linki:

http://www.kurierlubelski.pl/kultura/a/lawina-nagrod-dla-lubelskich-ludzi-teatru-zdjecia,11925685/

Okładki autorskich książek o teatrze: link1 link2 link3

Wyróżnienie dla Pracowników naszego Instytutu

   

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 

Feniks

wyróżniło Encyklopedię Aksjologii Pedagogicznej

pod red.:

Pani Prof. dr hab. Krystyny Chałas

Księdza Profesora dr hab. Adama Maja

 

   

 

Serdecznie gratulujemy

Spotkanie Wielkanocne w Instytucie Pedagogiki

 

Serdecznie zapraszamy na inscenizację wielkanocną przygotowaną przez:

 

 

 

Studentów i Pracowników pedagogiki KUL

 

 

 

 

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 6.04.2017, godz. 17.30

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP

 

zapraszają do wzięcia udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda

Bojanowskiego dla współczesnej edukacji

 

Konferencja jest połączona z prezentacją wydanych publikacji:

  1. edycji krytycznej pozostających dotąd w rękopisach notatek bł. Edmunda Bojanowskiego: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, t. I-II, Lublin 2016;
  2. oraz opracowanego na jej bazie Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego, red. M. L. Opiela, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016.

Kontynuacją konferencji będzie szkolenie dla nauczycieli przedszkoli realizujących program wychowania przedszkolnego w koncepcji Edmunda Bojanowskiego.

 

Czas i miejsce: Grabonóg – Gostyń, dnia 1-2 kwietnia 2017 r.

Sekretarz konferencji: ks. mgr Andrzej Jasnos

Plakat w załączniku

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 1-2.04.17.                           Plan zjazdu 

  Msza św. gregoriańska

 

W miesiącu marcu, codziennie (od poniedziałku do piątku) o godz. 12.30 odprawiana jest w Kaplicy na Majdanku Msza św.

 

za śp. prof. Tomasza Wacha.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

 Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL

serdecznie zapraszam na:

 

Dzień Otwarty

(od godz. 10.00-15.00; s. nr 38) 

oraz

Spotkanie z Człowiekiem Nauki:  

ks. prof. Antoni Tomkiewicz

który wygłosi wykład nt.:

Analiza transakcyjna 
w kontekście teorii i praktyki pedagogicznej

(godz. 15.30; s. nr 36)

 

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja nt. wygłoszonych treści oraz warsztatu naukowego Księdza Profesora.

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL

Termin: 28.03.17.  (wtorek)

Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej 

przy KNP PAN

  

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 15.03.2017 r.    Program 

Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 

Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR”

 

zapraszają do wzięcia udziału w 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej 

W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny

w Instytucie Pedagogiki KUL

 

 

 

Czas i miejsce: 14 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL. 

 

W załącznikach przesyłamy potrzebne informacje o konferencji. 

Komunikat  Karta zgłoszeniowa Wymagania edytorskie Baza noclegowa

propozycja tematów

 

Osoby do kontaktu

dr Magdalena Parzyszek         mparzyszek1@op.pl

mgr Katarzyna Hryszan          katarzynahryszan@gmail.com

Aneta Kowalczyk                   aneta.kowalczyk2804@gmail.com 

                           

                                Plakat             Program

Instytut Historii KUL Instytut Leksykografii KUL Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

 

PERŁY POLSKIEJ MYŚLI EDUKACYJNEJ

Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego

 

Miejsce: Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031

Termin: 10.03.17.     Program  Plakat

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL 

zaprasza studentów I i II stopnia 

na warsztaty: 

Przygotowanie plakatu na konferencję naukową

Warsztat prowadzą: mgr Marta Samorańska, mgr Magdalena Leśniak, mgr Patrycja Leśniak, mgr Katarzyna Hryszan, mgr Emilia Mulawa  

Propozycja tematów 

Czas i miejsce: 2 marca 2017 (czwartek) w godzinach 14.00-15.30, DMM III 109

 Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na 

konferencję naukową na temat:

 

 

SPOŁECZNA POTRZEBA PAMIĘCI OSOBY I DZIEŁA

Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II C-1031 (Lublin, Al. Racławickie 14)

Termin: 28.02.17. Plakat  Zaproszenie

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 25-26.02.17.                           Plan zjazdu

Zmarła mama naszego wieloletniego pracownika dr. Tomasza Ożoga

Msza św. za śp. Stanisławę Ożóg

 zostanie odprawiona 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o 12.30
w Kościele Akademickim

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 18.02.17.                         plan zjazdu

Spotkanie opłatkowe z Interesariuszami 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 26.01.2017, godz. 16.30

 

Po spotkaniu (ok. godz. 19.00) Msza św. w kaplicy na Majdanku

za + dr hab. Tomasza Wacha w miesiąc po śmierci

Zjazd e-pedagogiki połączony ze spotkaniem opłatkowym

 

 

Spotkanie opłatkowe

Studentów i Wykładowców e-pedagogiki

 

W imieniu Księdza Dyrektora serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe, które będzie miało miejsce w trakcie styczniowego zjazdu.

22.01.2017 r. (niedziela)

9.00 – Msza św. (kaplica DMM II)

10.00 – łamanie się opłatkiem, życzenia

i wspólne kolędowanie (s. DMM III 109)

   

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 21-22.01.17.                             Plan zjazdu

Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza  na warsztaty z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

W programie: "Praktyka pedagoga w ruchu Pro Life"
Warsztaty poprowadzą: mgr Irena Agapowa i mgr lic. Andrzej Agapow

 

Czas i miejsce: 17 stycznia 2017 (wtorek) w godzinach 15.00-16.30, sala nr M-137 DMM III

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udziału w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

dla studentów i doktorantów

 

z cyklu:

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

  

Temat przewodni konferencji:

„Doświadczenie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii”

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka), s. 19

Termin: 16.01.2017 r. godz. 10.00      karta zgłoszeniowa   plakat

 

Aktualności rok 2016

 

Aktualności rok 2015

 

Aktualności rok  2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 15:43 - Marek Jeziorański