Caritas Polska
CARITAS POLSKA
- jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce. Ponadto pełni rolę formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2012, godz. 08:42 - Liliana Kycia