Aktualności

Przekazanie budynku inżynierii materiałowej w Stalowej Woli KUL

W piątek 19 września, Prezydent Miasta Stalowa Wola p. Andrzej Szlęzak przekazał Rektorowi KUL, ks. prof. Antoniemu Dębińskiemu klucze do budynku inżynierii materiałowej.

 

Inżynieria materiałowa to nowy kierunek studiów w ofercie KUL od roku akademickiego 2014/2015. Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL stwierdził, że nowy kierunek studiów, jak i nowy obiekt to wyzwanie dla uczelni, ale jednocześnie zapewnił, że KUL gwarantuje dobrą ofertę edukacyjną.

 

W nowoczesnym i efektownie prezentującym się budynku na pięciu kondygnacjach są rozmieszczone sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria.

Wymiana studencka KUL z Yangtze Normal University w Chinach

7 lat temu do oferty dydaktycznej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL został wprowadzony lektorat języka chińskiego, który wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów. Od 2012 r. prowadzone są na KUL studia I stopnia na kierunku filologia-sinologia. Studenci poznają m.in. standardowy język mandaryński, historię oraz kulturę Chin starożytnych i współczesnych.

 

Również już 7 lat trwa współpraca KUL z Yangtze Normal University (YZNU) w Chongqing w Chinach. W ramach tej współpracy 19 września 11 studentów sinologii KUL poleciało do Chin na roczne stypendium. Pod koniec września natomiast na studia do Lublina przyjedzie grupa 10 studentów chińskich. Będzie to druga międzyuczelniana wymiana studencka  - w ubiegłym roku akademickim jednosemestralne stypendium na KUL odbywała grupa 14 studentek z Chin.

 

Nowe projekty międzynarodowe ERASMUS+

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że dwa projekty, w które zaangażował się KUL uzyskały dofinansowanie z programu ERASMUS+.

 

Pierwszy: "Europejski Uniwersytet Wschodni" został złożony wspólnie z Urzędem Miasta Lublin i m.in. MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY oraz UNIVERSITE DE LORRAINE. Działania, za które odpowiada KUL, obejmują badanie studentów zagranicznych w Lublinie pod kątem oceny lubelskiej oferty edukacyjnej oraz wypracowanie nowego kierunku /specjalizacji studiów dla studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Drugi: "WISE - Welfare for lmproved Social dimension of Education" został złożony wspólnie z Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica z Mediolanu. Wspólne działania obejmą badania problemu prawa do edukacji w różnych państwach UE oraz wsparcia studentów zapewnianego za pomocą instrumentów pomocy społecznej.

 

W realizację obu projektów zaangażowana zostanie nowa Sekcja Projektów Międzynarodowych utworzona w Dziale Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

Sukces KUL w pilotażowym projekcie Ministerstwa Nauki

Miło jest nam poinformować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowania na realizację nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/POKL/4.1.1/2014.

 

Dzięki dofinansowaniu studenci KUL zostaną lepiej przygotowani do przyszłej pracy. Uczelnia dostała fundusze na zorganizowanie, w ciągu roku akademickiego 2014/2015, praktyk i staży oraz szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich - bardzo cenionych przez pracodawców. Szkolenia będą przeprowadzone we współpracy z przedsiębiorcami. Przeznaczone są dla studentów ostatniego roku studiów: filologii angielskiej, niderlandzkiej, polskiej i germańskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych. Dofinansowanie Ministerstwa Nauki otrzymały dwa projekty zgłoszone przez KUL:

 

1. "LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" - wartość dofinansowania: 733 044,60 PLN.

 

Projekt zakłada wzmocnienie do września 2015 r. potencjału dydaktycznego KUL w zakresie praktycznych elementów kształcenia na kierunkach filologia angielska, germańska, niderlandzka i polska dzięki współpracy z pracodawcami poprzez m. in. wdrożenie programu rozwojowego na uczelni oraz realizacji współpracy z pracodawcami w formie staży i praktyk dla studentów (133 osób) z KUL.

 

Projekt otrzymał 114 punktów i zajął 10 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

 

2. "Energia kompetencji" - wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN.

 

Projekt zakłada zwiększenie potencjału zawodowego absolwentów Wydziału Nauk Społecznych KUL poprzez  wsparcie studentów ostatniego roku I i II stopnia studiów (500 osób w tym min. 50% K. - osoby z całego kraju) w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży realizowanych we współpracy z pracodawcami i warsztatów kompetencji analitycznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych (pozyskanie przez 500 studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy) do końca IX.2015.

 

Projekt otrzymał 108,5 punktów i zajął 34 miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Płatne staże zagraniczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (Zespół projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL) zaprasza pracowników naukowo–dydaktycznych z WYDZIAŁÓW: FILOZOFII; NAUK SPOŁECZNYCH; PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI ORAZ TEOLOGII do wzięcia udziału w 1-3 miesięcznych stażach zagranicznych finansowanych przez DOBRU KUL ze środków Unii Europejskiej. 

 

Od nowego roku akademickiego poszerzamy ofertę stypendialną (dotychczas dostępną wyłącznie dla doktorantów i młodych doktorów), kierując ją do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na WNS, WF, WPPKiA, oraz WT bez względu na wiek i stopień/tytuł naukowy.

 

Minimum 37 pracowników KUL będzie mogło wyjechać w ciągu najbliższego roku akademickiego na 1-, 2- lub 3-miesięczny staż do wybranego ośrodka zagranicznego promującego odpowiedzialność społeczną w innowacyjnej gospodarce(według kryteriów UNESCO 2009).  

 

Zakwalifikowanym uczestnikom projektu DOBRU KUL pokryje KOSZTY PODRÓŻY (BILETY LOTNICZE) oraz wypłaci STYPENDIA STAŻOWE. 

 

Oferta jest częścią projektu pn. „NAJLEPSZE PRAKTYKI" w STRATEGICZNEJ TRANSFORMACJI KUL, mającego na celu wsparcie potencjału naukowo-dydaktycznego KUL. Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w okresie 01.01.2011 -31.12.2015 r. dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W celu uzyskanie szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

 

Biuro Projektu „Najlepsze praktyki”

Sekcja Funduszy Strukturalnych

DOBRU KUL, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum)

Al. Racławickie 1420-950 Lublin

e-mail: np.@kul.pltel: 81 445 42 82

www.najlepszepraktyki.eu

29.09 Pierwsze spotkanie Akademii Młodych Humanistów

29 września odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Akademii Młodych Humanistów.

 

Celem „Akademii” jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych kulturą, literaturą i językiem polskim indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość - naukową i literacką - uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych.

 

Projekt uniwersyteckiego tutoringu realizuje Instytut Filologii Polskiej KUL. Do pierwszej edycji zgłosiło się 54 uczniów ze szkół średnich naszego regionu.

 

1.10. Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

 

1 października odbędzie się rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015. O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL, po której odbędą się spotkania studentów I lat studiów z władzami wydziałów.

5.10 Wspomnienie o pani prof. Teresie Kukołowicz

5 października o godz. 20.30 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. za śp. Panią Profesor dr hab. Teresę Kukołowicz (1925-2014), długoletnią Profesor, Prodziekan i Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, promotora i Mistrza wielu pedagogów. 

 

Przed Mszą św. o godz. 18.00 w sali AB (pod placem kościelnym) Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. Pani Profesor.

10.09-18.10 Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014) - wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

ks._R._Popowski_-_wystawa

 

W dniach od 10 września do 18 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27, IV p.) czynna będzie wystawa pośmiertna: "Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014)".

26-27.09 Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje

Katedra Języka Polskiego KUL i Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL zapraszają w dniach 26-27 września na konferencję naukową pt. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje.

6-8.10 Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Instytut Historii KUL zaprasza w dniach 6-8 października na międzynarodową konferencję pt. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach, w których nagrodami są indeksy dla laureatów - uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

 

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocję edukacji medialnej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie: kwm.id.uw.edu.pl (Komitet Główny w Warszawie) oraz kwm.kul.pl (Komitet Okręgowy w Lublinie).

Wystawa zbiorów sztuki KUL w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie prezentowana jest wystawa zbiorów sztuki KUL - Ex Thesauro Universitatis.

Rusza Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji na KUL

Od czerwca 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ruszyło Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM), którego misją jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych.

Lubelski CAM jest jednym z sześciu Centrów, działających w całym kraju i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Obecnie zespół projektowy prowadzi prace przygotowawcze i adaptacyjne w siedzibie CAM przy ulicy Chopina 29/11a. Jesienią planowane są pierwsze działania informacyjne, edukacyjne i merytoryczne w oparciu o działania ekspertów, prawników, przedsiębiorców, a przede wszystkim mediatorów o bogatym doświadczeniu.

Centrum Arbitrażu i Mediacji stawia sobie za zadanie stosowanie rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Arbitrażu i Mediacji
ul. Chopina 29/11A
20-026 Lublin
opig@kul.pl

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – Projekt Pilotażowy"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już od 1 października KUL zwalnia z opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku

Senat KUL, zgodnie z rekomendacją Kolegium Rektorskiego z ubiegłego tygodnia, zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu o rezygnacji z pobierania opłat za studia już od 1 października 2014 r.

 

Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej, jak i kształcenia na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.