Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem 100-lecia KUL

7 grudnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uchwale senatorowie podkreślili znaczenie KUL w dziejach naszego kraju: „W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą”. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała

Odeszła do Pana dr Anna Buczek

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 

dr Annę Buczek

 

logika, filozofa i matematyka, długoletniego wykładowcę Wydziału Filozofii

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.30
w Kościele NMP Królowej Polski
przy Alei Królewskiej 4 w Pionkach

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

 

Odszedł do Pana prof. Jerzy Rebeta

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 

Profesora Jerzego Rebetę

 

 

politologa, filozofa polityki,

wieloletniego wykładowcę Instytutu Socjologii KUL

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 16 listopada 2018 r. (piątek),
o godz. 11.00 w Kościele Akademickim KUL
uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

Rektor KUL wręczył stypendia TP KUL

Wręczenie stypendiów TPKULDzięki otwartym sercom i wrażliwości wielu osób, studenci KUL po raz kolejny otrzymali stypendia ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 14 listopada.

- Na stypendia składają się datki od ludzi wielkich serc, których nazywamy swoimi przyjaciółmi, często takich, którzy nigdy nie byli w Lublinie. Dzięki nim możemy fundować te stypendia i niejako być przyjaciółmi tych, którzy w tej chwili studiują na KUL. Towarzystwo Przyjaciół KUL prowadzi dwa programy stypendialne, dla studentów rozpoczynających swoją przygodę ze studiowaniem na naszym uniwersytecie i my chcemy im w tym pomóc oraz dla osób bezinteresownie zaangażowanych na rzecz uniwersytetu i chcemy im podziękować, za to, że chcą swój prywatny czas ofiarowywać dla dobra uczelni – wyjaśnia Katarzyna Kusy z biura TP KUL.

Czworo studentów I roku otrzymało stypendium "Startuj z TP KUL". Będą je otrzymywali przez pierwszy rok studiów (od października do czerwca). Przy ocenie wniosków brana była pod uwagę m.in. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych, religijnych lub pozarządowych. Wyjątkowość tego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte są osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Stypendia te są wręczane od 2015 r.

Od 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół KUL przyznaje stypendia studentom bezinteresownie angażującym się w pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej. W tym semestrze otrzyma je 8 studentów, wybranych spośród 40 zgłoszonych. Jest to forma docenienia studentów szczególnie aktywnych społecznie, zaangażowanych w działalność kulturalną, sportową czy wolontariacką. Stypendium przyznawane jest dwa razy do roku, na pięć miesięcy. Kandydatów zgłaszają jednostki uczelniane, organizacje studenckie lub osoby indywidualne. Przy czym ta sama osoba może być zgłaszana wielokrotnie. Co ważne, oba stypendia mogą być przyznane niezależnie od innych form wsparcia materialnego otrzymywanego przez studenta.

- Towarzystwo Przyjaciół KUL pełniło i nadal pełni bardzo ważną rolę. Promuje nasz uniwersytet i zrzesza darczyńców, którzy wspierają go materialnie. Bardzo się cieszę, że od kilku lat wspiera także naszych aktywnych, utalentowanych studentów, którzy działają w różnych obszarach naszego uniwersytetu – podkreślił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

Stypendia fundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL to nowa forma działalności tej organizacji, która wspiera uniwersytet od 1922 roku. Od początku celem TP KUL była promocja i finansowe wspieranie uczelni. Szczególnie ważną rolę odegrało w czasach PRL, kiedy funkcjonowanie uniwersytetu było możliwe tylko dzięki wsparciu społeczeństwa katolickiego w Polsce i za granicą. Obecnie Towarzystwo popularyzuje wiedzę o KUL, organizuje dyskusje, odczyty, konferencje, koncerty i pielgrzymki oraz wspiera finansowo działalność uniwersytetu.

 

Fotorelacja

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Rada Wydziału Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 13 listopada 2018 r. dokonała wyboru nowego dziekana Wydziału, którym został dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL.

Dotychczasowy dziekan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.

Od 100 lat jest KUL - jubileuszowa impresja filmowa

 

Z okazji stulecia KUL przygotowaliśmy film promocyjny, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

 

  

9-30.11 Wystawa „Świadkowie tamtych chwil, polskie relacje prasowe z lat 1914-1918 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL"

Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: „Świadkowie tamtych chwil, polskie relacje prasowe z lat 1914-1918 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Kalendarium drogi do Niepodległej”.

Otwarcie wystawy odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w holu przed Czytelnią Ogólną, ul. Chopina 27 (IV piętro). Wykład towarzyszący pt. „Lublin, Niepodległość Polska. Cud roku osiemnastego”, wygłosi dr hab. Tomasz Panfil, adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii KUL, p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie.

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2018 r.

15.10-21.12 Wystawa „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni” z kolekcji mistrzów Krzysztofa Musiała

Odpoczynek tancerzyMuzeum KUL zaprasza na kolejną odsłonę wystawy dzieł sztuki „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni”z kolekcji sztuki polskiej zgromadzonej przez Krzysztofa Musiała. Wystawę, która będzie czynna do 21 grudnia 2018 r., opuściło kilka obrazów, a w ich miejsce pojawiły się nowe. Ekspozycja w Muzeum KUL liczy ponad 70 prac – wybitnych dzieł malarstwa polskiego i rzeźby, ukazuje przekrój przez style i nurty sztuki polskiej, począwszy od połowy XIX wieku, przez okres Młodej Polski, po dwudziestolecie międzywojenne, École de Paris i rodzącą się awangardę.

15.10-3.12 Akcja „Polacy-Rodakom”

Polacy-rodakomSpołeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 15 października do 3 grudnia 2018 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie.

 

Więcej

26.10.2018-31.01.2019 Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

W hołdzie NiepodległejMuzeum KUL oraz Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zapraszają na wystawę „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”. Wystawa w Muzeum Karkonoskim będzie czynna do 31 stycznia 2019 r. Uroczyste otwarcie wystawy będzie miało miejsce 26 października 2018 r. o godz. 16.00.

 

Więcej

16.11 Seminarium „Agateizm, agateologia, etyka agatologiczna: ku pluralistycznej koncepcji moralności i religii”

Zapraszamy na otwarte seminarium „Agateizm, agateologia, etyka agatologiczna: ku pluralistycznej koncepcji moralności i religii”. Podczas spotkania referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. Janusz Salamon (Uniwersytet Karola w Pradze). Seminarium rozpocznie się 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-220.


Seminarium organizowane jest przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL w ramach grantu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kierowanego przez prof. Piotra Gutowskiego.

16.11 Inauguracja Kursu Wyższej Kultury Religijnej

W najbliższy piątek, 16 listopada 2018 r., rusza kolejna edycja zajęć Kursu Wyższej Kultury Religijnej. To okazja, aby nie tylko pogłębić swoją wiedzę teologiczną, ale także poznać stanowisko Kościoła wobec problemów współczesnego świata. Zajęcia będą odbywać się co piątek o godz. 16.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-623. Zapisy na kurs trwają do 15 listopada.

16.11 Jubileusz 65-lecia Koła PTTK nr 1 przy KUL

Zarząd Koła PTTK nr 1 przy KUL zaprasza na jubileusz 65-lecia istnienia koła. Obchody jubileuszowe odbędą się w piątek 16 listopada 2018 r. Rozpoczną się o godz. 12.30 Mszą św. w Kościele Akademickim. O godz. 14.00 zaplanowane zostało spotkanie z władzami uczelni i przedstawicielami PTTK, połączone z promocją jubileuszowej książki pt. „Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Historia i wspomnienia” (sala 114 Centrum Transferu Wiedzy, I piętro). Historię koła przedstawią Paweł Sygowski, Katarzyna Zagdańska-Dudek i Piotr Kieraciński. Na zakończenie o swoich podróżach opowiedzą: dr Jan Kamiński z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL - Krajobrazy Gruzji; Zygmunt Cywiński – Opowieść o Kolumbii; dr Marek Okoń – Rio de Janerio – miasto marzeń.

16-17.11 XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Sympozjum KatechetyczneZapraszamy na XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, które odbędzie się 16-17 listopada 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-408.

16-17.11 Konferencja „Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich”

Dzieje chrześcijaństwaWydział Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Historii KUL oraz Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL zapraszają na konferencję naukową „Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich”, która odbędzie się 16-17 listopada 2018 r. w Gmachu Głównym, sala GG-208.