Aktualności

Nagrody FENIKS 2015 dla naukowców z KUL

Kapituła Nagrody FENIKS 2015 również w tym roku doceniła naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trzech spośród jedenastu konkursowych kategorii zwyciężyły książki opracowane lub przetłumaczone przez pracowników KUL:

- w kategorii „Literackiej” - „Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju” w przekładzie i opracowaniu ks. prof. Mirosława S. Wróbla, biblisty z Instytutu Nauk Biblijnych KUL;

- w kategorii „Tłumacz” nagrodzony został literaturoznawca i tłumacz prac naukowych i popularnonaukowych, głównie z języka niemieckiego, ale także angielskiego, francuskiego i włoskiego, prof. Ryszard Zajączkowski. Nagrodzone zostały dwa przekłady jego autorstwa: „Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan”, Paul Marshall, Lela Gilbert, Nina Shea; „Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia”, Kasper Walter;

- w kategorii "Seria wydawnicza" docenione zostały „Dzieła wszystkie”, Cypriana Norwida - edycja krytyczna opracowywana w Ośrodku Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL.

 

WIĘCEJ

Profesor KUL uhonorowany nagrodą "Chroniąc Pamięć"

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL został uhonorowany nagrodą "Chroniąc Pamięć".

 

Odznaczenie to nadawane jest corocznie w formie dyplomu Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. Program prowadzony jest wspólnie przez Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Jewish Community Centre w Krakowie, Hotel Eden oraz Żydowskie Muzeum Galicji w Krakowie. Program "Chroniąc Pamięć" zainicjował w 1998 r. amerykański prawnik Michael H. Traison.


Ceremonia wręczenia nagrody "Chroniąc Pamięć" odbędzie się  28 czerwca w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

 

Serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy!

Lubelska Placówka Medyczna Roku 2014 oraz Lubelski Lekarz Rodzinny Roku 2014

Miło nam poinformować, że Poradnia Zdrowia KUL zgłoszona została do Plebiscytu Lubelska Placówka Medyczna Roku 2014, natomiast do Plebiscytu Lubelski Lekarz Rodzinny Roku 2014 zgłoszona została p. Alina Małmyszko-⁠Czapkowicz, lek. med. Poradni Zdrowia KUL. Kolejnym etapem będzie głosowanie Czytelników Kuriera Lubelskiego, które potrwa od 10 do 24 kwietnia 2015r. Wyniki Plebiscytu poznamy 27 kwietnia, podczas gali finałowej na Zamku Lubelskim.

Wszystkich pacjentów, którzy uważają, że zasługujemy na te zaszczytne tytuły zachęcamy do oddania głosu na Poradnię Zdrowia KUL oraz na lek. med. Alinę Małmyszko-⁠Czapkowicz.

 

Fundacja Rozwoju KUL

KUL Bike & Breakfast - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny

Z przyjemnością informujemy, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu „KUL Bike & Breakfast - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.

Bogu i Ojczyźnie - hrabina Aniela Potulicka - wystawa

Aniela_hr._Potulicka

8 kwietnia minęła 154. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej (8 IV 1861 - 17 X 1932), katolickiej działaczki społecznej i oświatowej, ofiarodawczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Z tej okazji Biblioteka Uniwersytecka KUL oraz Archiwum Uniwersyteckie KUL zorganizowały wystawę pt. Bogu i Ojczyźnie - hrabina Aniela Potulicka. Wystawa upamiętnia związki hrabiny Potulickiej z Uniwersytetem oraz rolę jej dobroczynności dla społeczności akademickiej. Ponadto obrazuje wspaniałą Osobowość, która również w naszych czasach jest znakomitym przykładem szlachetnej postawy, ukazującej różne możliwości hojnej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

Wystawę można oglądać w dniach 8-15 czerwca 2015 r. w holu Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27) w godzinach pracy Biblioteki.

Projekt „Energia Kompetencji”

Zapraszamy Przedsiębiorców do współpracy w ramach realizowanych przez nasz Uniwersytet projektów pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odbiorcami wsparcia są studenci ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

12-19.04 Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W związku z peregrynacją relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w dniach 12 - 19 kwietnia 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędą się uroczystości połączone z wykładami i prelekcjami. Zapraszamy do rozważań i wspólnej modlitwy. PROGRAM

18-13.04 Uniwersytet Otwarty KUL uczy islandzkich urzędników

Program edukacyjny zatytułowany „Educational System in Poland” to propozycja przygotowana przez Uniwersytet Otwarty KUL dla grupy islandzkich urzędników. Osoby, które w dniach 18-23 kwietnia 2015 r. będą przebywać w Lublinie oraz Warszawie zainteresowane są poszerzeniem swojej wiedzy na temat Polski – kraju, z którego pochodzi największa liczebnie mniejszość narodowa na Islandii. W kręgu zainteresowania uczestników  znajduje się przede wszystkim system edukacyjny naszego kraju, jako że są to urzędnicy zajmujący się tym właśnie obszarem. Wśród licznych spotkań zaplanowane są więc m.in. wizyty w Ministerstwie Edukacji Narodowej, lubelskim Kuratorium Oświaty oraz ratuszu, a także w różnych placówkach oświatowych. Goście spotkają się m.in. z panią Ewą Dudek, wiceminister edukacji, panem Krzysztofem Babiszem, kuratorem oświaty i Krzysztofem Komorskim, zastępcą prezydenta miasta. Ponadto ważnym aspektem programu będzie próba zbliżenia się do polskiej kultury i społeczeństwa, po to by móc lepiej poznać i zrozumieć Polaków mieszkających na Islandii. Przewidziane są więc wykłady dotyczące historii Polski, zwiedzanie najważniejszych zabytków Lublina i Warszawy, a nawet krótka lekcja podstawowych zwrotów w języku polskim.

 

20-21.04 Aktualia 2015

Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II zaprasza w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. na Konferencję AKTUALIA 2015.

20-21.04 I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. zaprasza na I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów

 

PLAKAT

20-24.04 XXIII Tydzień Prawników

Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 20-24 kwietnia 2015 r. organizuje już po raz dwudziesty trzeci Tydzień Prawników. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Obywatel w obliczu częstych zmian prawa". Wydarzenie honorowym patronatem objął Rektor KUL, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

21.04 Retoryka w kulturze

Wydział Filozofii i Retoryka Stosowana zapraszają na konferencję pt. Retoryka w kulturze.

21 kwietnia 2015 r. (środa)
Kampus Uniwersytecki na Majdanku
Droga Męczenników Majdanka 70 (sala DMII-116)

 

www.kul.pl/retoryka.w.kulturze

21-22.04 Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa Unii Europejskiej

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniach 21-22 kwietnia 2015 r. zaprasza na Jubileuszową V Konferencję z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI nt. „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa Unii Europejskiej”. Miejsce Konferencji: ul. Mariacka 9 (Budynek Kurii/Instytutu Teologicznego w Sandomierzu). Program konferencji

21-23.04 Cykl wykładów prof. Jennifer Bird-Pollan z Law University of Kentucky

W dniach 21-23 kwietnia 2015 r. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zaprasza wszystkich studentów do udziału w cyklu wykładów, które wygłosi Prof. Jennifer Bird-Pollan (James and Mary Lassiter Associate Professor of Law University of Kentucky). Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

22.04 Wykład M. Olbrysia "Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków" Dzieje i współczesność z perspektywy archeologa.

Katedra Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa KUL, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych oraz Stowarzyszenie Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu zaprasza na wykład pana Mirosława Olbrysia "Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków” (Iz. 13:19). Dzieje i współczesność z perspektywy archeologa. Wkład odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w Collegium Norwidianum, sali CN-208. Szczegóły na plakacie

23.04 Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i Błogosławiony Władysław Goral, więźniowie Zamku Lubelskiego i KL Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w salach wystawowych Zamku Lubelskiego zostanie otwarta wystawa: Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i Błogosławiony Władysław Goral, więźniowie Zamku Lubelskiego i KL Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci. Wystawie towarzyszy sesja naukowa, która odbędzie się w gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Szczegóły

23.04 Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają studentów kierunku Prawo do udziału w III Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS – AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objął Ks. Prof. dr. hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL.