Aktualności

Zmarł prof. Marian Kucała, doktor honoris causa KUL


prof._M._Kucala

 

Ś.P. Prof. dr hab. Marian Kucała

doktor honoris causa i emerytowany profesor KUL

pracownik Katedry Języka Polskiego KUL w latach 1974-1997
kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej KUL
wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk
kierownik Zakładu Językoznawstwa IBL PAN w Krakowie
kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie
przewodniczący Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
członek Polskiej Akademii Umiejętności
członek Towarzystwa Naukowego KUL
członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
redaktor „Języka Polskiego”
członek Rady Naukowej z. 6. (Językoznawstwo) „Roczników Humanistycznych”
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
Wielki językoznawca, wybitny historyk języka, dialektolog i leksykograf, wychowawca
i mistrz wielu roczników KUL-owskich polonistów. Człowiek niezwykle skromny i pracowity,
niekwestionowany autorytet w polskim środowisku językoznawczym

 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 24 października

o godz. 13.40 Mszą św. sprawowaną w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...


Rektor, Senat
Dziekan, Rada Wydziału Nauk Humanistycznych
Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej
oraz społeczność akademicka KUL

 

Umowa KUL z Wołyńską Prawosławną Akademią Teologiczną w Łucku

19 października została podpisana umowa bilateralna pomiędzy Wołyńską Prawosławną Akademią Teologiczną w Łucku a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Umowę podpisali ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL oraz ks. Wolodymyr Wakin, Rektor Wołyńskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej. Przedmiotem umowy jest współpraca w dziedzinie badań naukowych, wymiany naukowców i studentów, organizowanie wspólnych konferencji naukowych i seminariów, wymiana publikacji, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych.

Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa

W październiku na KUL rozpocznie się cykl wykładów otwartych pt. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykłady będą odbywały się raz w miesiącu. Skierowane są do studentów KUL oraz zaproszonych uczniów.

 

Pierwszy wykład nt. Jaki model samorządu terytorialnego - menedżerski czy partycypacyjny?, wygłosi 23 października Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin - godz. 9.00, Collegium Iuridicum, s. CI-300, ul. Spokojna 1.

 

W wykładzie udział zgłosiło ok. 100 studentów i 94 uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

Studenci z University of Notre Dame na KUL

W dniach 19-26 października Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościć będzie studentów z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

 

Dziewięciodniowy program przygotowany specjalnie dla studentów jednego z najbardziej prestiżowych katolickich uniwersytetów na świecie zatytułowany jest The Church in Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person. W intensywny plan pobytu wpisane są wykłady z takich dziedzin jak historia Polski, historia Kościoła na ziemiach polskich oraz teologia i filozofia. Nie zabraknie więc prowadzonych przez specjalistów z KUL wykładów dotyczących historii mniejszości narodowych w Polsce, zmian społeczno-politycznych ostatniego ćwierćwiecza, roli nauczania Karola Wojtyły na KUL w czasach komunizmu oraz personalizmu w jego myśli filozoficznej. Uczestnicy spotkają się z Panią prof. Urszulą Paprocką-Piotrowską, Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Czekają ich również spotkania z JE Abp. Stanisławem Budzikiem, JE Abp. Ablem i ks. prof. Andrzejem Szostkiem, uczniem Karola Wojtyły. Ponadto zaplanowane są spotkania z polskimi studentami. Pierwsze dni pobytu w Polsce goście spędzą w Lublinie, następnie udadzą się do Krakowa, Wadowic, Częstochowy i Warszawy. W czasie podróży odwiedzą miejsca szczególnie związane z Janem Pawłem II.


Program został przygotowany i jest koordynowany przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Trwają zapisy na zajęcia Uniwersytetu Otwartego

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza na zajęcia wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, w tym również seniorów, a także całe rodziny. W ofercie znajduje się wiele ciekawych zajęć. Wszystkie to oryginalne, różnorodne w treści i formie, dostosowane do wieku i poziomu wiedzy odbiorców wykłady, warsztaty, kursy i szkolenia. Ich tematy odpowiadają wszystkim dziedzinom nauki reprezentowanym na uniwersytecie. Są więc zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, a także teologicznych. Szczegóły na stronie www.open.kul.pl.

Warsztaty dla studentów w Uniwersytecie Otwartym KUL

Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza studentów na następujące cykle warsztatów, rozpoczynające się w październiku:


• Stuninguj swój mózg - warsztaty technik pamięciowych
• Laboratorium kreatywności, czyli jak myśleć kreatywnie
• Włochy bez tajemnic, czyli krótki kurs włoskiej kultury i języka (dwa poziomy zaawansowania)


Cena dla studentów KUL to jedynie 6,40 zł za godzinę zajęć! Informacje i zapisy: www.open.kul.pl oraz w sekretariacie (Gmach Główny KUL, s. 109A; tel. 81 445 4290; otwarty@kul.pl).

17.10-5.11 Wystawa ikon autorstwa Pani Katarzyny Bieniasz

wystawa_ikon_K._Bieniasz_2Instytut Filologii Słowiańskiej KUL w ramach obchodów jubileusz 25-lecia zaprasza na wystawę ikon autorstwa Pani Katarzyny Bieniasz. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 października o godz. 13.00 w Atrium Collegium Norwidianum. Wystawa będzie czynna od 17 października do 5 listopada w Atrium Collegium Norwidianum.

22-23.10 X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

dni_biblijne_2014

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza w dniach 22-23 października na X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne nt. Natchnienie Pisma Świętego.

 

Podczas sympozjum po raz pierwszy w Europie zostanie zademonstrowany nowy przekład Biblii Jerozolimskiej online.

23.10 Spolia w bazylikach konstantyńskich - dekadencja, innowacja czy kontynuacja tradycji?

spolia_X.2014Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim zaprasza 23 października na pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie naukowe podczas którego referat pt. Spolia w bazylikach konstantyńskich - dekadencja, innowacja czy kontynuacja tradycji? wygłosi dr Anna Głowa (KUL) - Collegium Norwidianum, s. CN-208, godz. 18.00.

23.10 Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa

Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza 23 października na sympozjum pt. Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.

23-24.10 Religion in floating territories - Eurel Conference 2014

Eurel_miniKatedra Prawa Wyznaniowego KUL i EUREL (Sociological and legal data on religions in Europe) organizują w Lublinie w dniach 23-24 października międzynarodową konferencję naukową pt. Religion in floating territories - Eurel Conference 2014. Konferencja połączona jest ze zjazdem korespondentów projektu EUREL. Obrady będą w języku angielskim i francuskim).

24.10 Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ 2014-15 - spotkanie informacyjne

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych KUL zaprasza 24 października na spotkanie informacyjne w związku z naborem na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ 2014-15 - nabór trwa do 14 listopada 2014. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kul.pl/Erasmus.

 

/10.00 - 11.00 - informacje dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 11.00 - 12.00 - informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych - Collegium Norwidianum, s. CN-208/.

27.10 Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce

bezludna_wyspa_2Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają 27 października na spotkanie z cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku". Wykład nt. Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce wygłosi dr Marta Cobel-Tokarska - Collegium Norwidianum, s. CN-208, godz. 12.00.

30.10 Wykład otwarty Dorothy Fraser - terapeuty AAC z Wielkiej Brytanii

dorothy_kul_plakat_2014

 

Instytut Psychologii KUL oraz Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” zapraszają 30 października na wykład otwarty Dorothy Fraser pt. What is Augmentative and Alternative Communication? Augmentative Communication in Practice: An Introduction /wykład w języku angielskim/ - Kolegium Jana Pawła II, s. C-618, godz. 14.00-15.30.

 

Dorothy Fraser - fizjoterapeuta, terapeuta AAC z Wielkiej Brytanii. Przedstawiciel Central Coast Children’s Fundation i International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Redaktor Światowego biuletynu AAC wydawanego przez Augmentative Communication World Network (ACWN).

5.11 Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego

Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL zaprasza 5 listopada na sympozjum pt. Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce. Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031.