Aktualności

PIT 2013 - rady dla tych, którzy jeszcze nie rozliczyli podatku dochodowego za rok 2013

30 kwietnia mija termin rozliczenia podatku dochodowego za rok 2013. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, studenci - seminarzyści Katedry Prawa Finansowego KUL dzielą się ważnymi informacjami i wskazówkami, które pozwolą uniknąć problemów z wykonaniem obowiązków podatkowych. Zapraszamy do posłuchania nt. głównych zasad rozliczeń, ulg i zwolnień podatkowych.

 

 

23-24.04 Wojna secesyjna w USA (1861-1865)

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL zaprasza w dniach 23-24 kwietnia na sympozjum nt. Wojna secesyjna w USA (1861-1865), z udziałem Prof. Christophera Phillipsa z University of Cincinnati (USA) oraz Dr. Jasona Bella z Uniwersytetu w Zlinie (Czechy).

 

Profesor Phillips wygłosi wykład nt. wojny secesyjnej w USA oraz kształtowania się tożsamości granicznych na granicy Północy i Południa USA. 23 kwietnia prof. Phillips i dr Bell poprowadzą seminaria naukowe dla doktorantów nt. tożsamości granicznej na Południu USA podczas wojny secesyjnej.

23.04-25.07 Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas...

W dniach 23 kwietnia - 25 lipca Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę pt. Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas... - ul. Chopina 27, IV piętro.

 

Scenariusz wystawy:
1. Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)
2. Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)
3. Papież wysłuchanych modlitw (cuda)
4. Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)
5. Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)
6. Blask świętości (kanonizacja)

24.04 Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu

kultura i metoda

 

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza 24 kwietnia na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu. Konferencja otwiera dyskusję na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler).

24.04 Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego

Instytut Historii Sztuki KUL zaprasza 24 kwiecień na otwarte spotkanie z dr. Mariuszem Koprem nt. Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego - Gmach Główny KUL, II piętro, s. 240, godz. 18.00.

 

Spotkanie towarzyszy wystawie: „OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski.

30.04 Koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II

koncert_JP_II_2

 

30 kwietnia o godz. 19.00 w kościele św. Rodziny w Lublinie odbędzie się koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II z udziałem Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

5-11.05 Lubelskie Dni Kultury Studenckiej 2014

W dniach 5-11 maja Uczelniany Samorząd Studentów KUL zaprasza do udziału w Lubelskich Dniach Kultury Studenckiej 2014. W tym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych organizujują jedno wydarzenie kulturalne pod nazwą Juwenalia-Feliniada-Kulturalia 2014.

W programie m.in. dni bezpieczeństwa, Open StageMoto show, kabareton, koncerty i wiele innych.

6.05 Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - warsztaty

Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UMCS zapraszają 6 maja na II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt. Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - Kolegium Jana Pawła II, s. C-737, godz. od 9.00 do 14.00.

7.05 Samotne macierzyństwo - między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL zaprasza 7 maja do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Samotne macierzyństwo - między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej - Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

Ponadto 8 maja, odbędą się warsztaty specjalistyczne nt. Samotne macierzyństwo, między diagnozą a praktyką.

7.05 W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim zapraszają 7 maja na konferencję naukową pt. W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych - Biblioteka Uniwersytecka KUL.

 

Plakat - cz. 1

Plakat - cz.2

8.05 Spotkanie poświęcone osobie i dziełu o. prof. Mieczysława A. Krąpca

8 maja Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. W ramach spotkania wykład otwarty, nt. Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii polityki, wygłosi prof. dr hab. Henryk Kiereś.

8-9.05 Ad maiorem Dei gloriam. 450 lat obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich

Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zaprasza w dniach 8-9 maja na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Ad maiorem Dei gloriam. 450 lat obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich.

Wydarzenia towarzyszące: zwiedzanie Lublina śladami Towarzystwa Jezusowzaproszenie_jezuici.pdfego; inscenizacja kazania Piotra Skargi.

8-10.05 V Chrześcijański Tydzień Społeczny

W dniach 8-10 maja Wydział Nauk Społecznych KUL, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz NSZZ "Solidarność" Region Środkowowschodni zapraszają na V Chrześcijański Tydzień Społeczny pod hasłem Jaki rozwój Polski?.

12.05 KULturotwórcza rola przekładu literatury polskiej na język niemiecki,

dedecius_www

Instytut Filologii Germańskiej KUL, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Deutsches Polen-Institut Darmstadt oraz Robert Bosch Stiftung zapraszają 12 maja na sesję translatorską pt. KULturotwórcza rola przekładu literatury polskiej na język niemiecki, z udziałem Laureata Nagrody im. Karla Dedeciusa, dr. Tadeusza Zatorskiego - Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna BU KUL, godz. 10.00.

 

Sesja towarzyszy wystawie „Nagroda im. Karla Dedeciusa”, zorganizowanej z okazji 90. urodzin Tłumacza i Krzewiciela kultury i literatury polskiej w Niemczech. Wystawę można oglądać do 14 maja 2014 r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (IV piętro).

12-17.05 Jacek Woroniecki Memorial Lectures

 

Wydział Filozofii KUL zaprasza na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures pt. The Search for Truth in Philosophy and Literature, które odbędą się w dniach 12-17 maja. Autorem wykładów jest Profesor Stephen Chamberlain (Rockhurst University, Kansas City, USA).

14.05 Kompetencje w Komunikacji Wizualnej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza 14 maja na IV Studenckie Spotkania Komunikacji pt. Kompetencje w Komunikacji Wizualnej.