Godło KULKolekcja mistrzów MusiałaIII KDPPiotr Czarneckiwww_flesz_7_xiiKrajewskiabsolwent KULbaner_borusewiczindeks

Aktualności

Granty NCN dla naukowców i doktorantów KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowanych zostało 7 projektów pracowników i doktorantów KUL.

 

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:

 • dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”

 • ks. dr Paweł Kaleta - „Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne”
 • dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"
 • dr Adam Zadroga - „Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej”

Do tego konkursu wpłynęło w sumie 1831 wniosków, dofinansowanie otrzymało 479 projektów.

 

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:

 • mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski – „Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka”
 • mgr Piotr Paweł Biłgorajski – „Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje” (TN KUL)
 • mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”

Początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, finansowanie otrzymały 324 osoby.

 

Zdobywcom grantów serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL”

znaki-01Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL informują, że decyzją komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwa Przyjaciół KUL, PKO Banku Polskiego oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, laureatami konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” zostały następujące osoby: 

 1. Dawidek Paulina
 2. Drozd Jakub
 3. Dworski Michał
 4. Gorczyca Klaudia
 5. Guz Piotr
 6. Kazik Rafał
 7. Kochaniec Jacek
 8. Kościowska Maria
 9. Kujawa Aleksandra
 10. Ligocki Mateusz
 11. Małyska Agnieszka
 12. Pietnoczko Magdalena
 13. Robak Paweł
 14. Turek Natalia
 15. Zawadzki Piotr
 16. Zych Anna

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Przedmiotem konkursu „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. brutto. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Uroczystość wręczenia medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata"

Członkowie dziewięciu rodzin z Lubelszczyzny dołączyli do grona Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – osób, które bezinteresownie, z narażeniem życia ratowały Żydów przed zagładą w czasie II wojny światowej. Bliscy uhonorowanych osób odebrali to najwyższe izraelskie wyróżnienie cywilne podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się na KUL 20 listopada 2017 r.

 

Zapraszamy na transmisję na naszym kanale youtube.

Szlachetna Paczka Wydziału Teologii

szlachetna_paczkaWydział Teologii organizuje Szlachetną Paczkę dla rodziny Pana Pawła. Sztab wydziałowej paczki ulokowany został w dziekanacie – Kolegium Jana Pawła II pok. 841. Z historią i potrzebami wybranej rodziny można zapoznać się na stronie wydziału.

25.10-4.12 Akcja "Polacy-Rodakom"

Polacy-Rodakom2017Społeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 25 października do 4 grudnia 2017 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie.

 

Więcej

 

27.10-17.06.2018 Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała na wystawie w Muzeum KUL Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni

Kolekcja mistrzów MusiałaPonad 80 prac, wybitnych dzieł malarstwa polskiego i rzeźby, jest prezentowanych na wystawie czasowej w Muzeum KUL. Ekspozycja ukazuje przekrój przez style i nurty sztuki polskiej, począwszy od połowy XIX wieku, przez okres Młodej Polski, po dwudziestolecie międzywojenne, École de Paris i rodzącą się awangardę. Wystawa będzie dostępna do 17 czerwca 2018 r.
Godziny otwarcia Muzeum KUL

  

Więcej

22.11 Promocja książki "Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w."

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis oraz wydawnictwo „Biały Kruk” zapraszają na spotkanie z ks. prof. Waldemarem Cisło, Dyrektorem Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Spotkanie połączone z promocją książki „Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.” odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Więcej

22.11 Seminarium: Polska kwestia miejska

Oddział Lubelski PTS we współpracy z Instytutami Socjologii KUL oraz UMCS zaprasza na seminarium naukowe „Polska kwestia miejska”, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Kolegium Jana Pawła II). Seminarium będzie okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) i dyskusji wokół jego książki „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

 

Więcej

22.11 Wykład "Tylko krowa! Czyli ikonograficzny projekt "Atom Heart Mother" Pink Floyd"

kul_plakat_2017_wnh_jubileusz_02Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza na wykład Tylko krowa! Czyli ikonograficzny projekt "Atom Heart Mother" Pink Floyd, który odbędzie się 22 listopada 2017 r. w godz. 15.00- 16.30 w sali CTW - 113. Wykład wygłosi dr hab. Piotr Chlebowski.

22.11 Sympozjum: 25 lat Fundacji im. Jacka Krawczyka

Wydział Teologii KUL oraz Fundacja im. Jacka Krawczyka zapraszają na sympozjum „25 lat Fundacji im. Jacka Krawczyka”. Sympozjum odbędzie się 22 listopada 2017 r. w sali C-1031 w Kolegium Jana Pawła II, a rozpocznie się Mszą św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 10.00.

 

Więcej

22-23.11 II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

22-23 listopada 2017 r. na Wydziale Filozofii odbędzie się II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii. Konferencja ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki, a jej tematyka obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie i metodologie nauk oraz wykorzystanie metod formalnych w filozofii. Gościem konferencji m.in. będzie Professor Stephen Mumford (Durham University), który wygłosi referat zatytułowany Methodological Pluralism in the Causal Sciences.

22-25.11 III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

logo III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r.

Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

 

Więcej

23.11 Wykład: Jaka duchowość na nasze czasy?

Instytut Teologii Duchowości oraz Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wykład o. dr. Gabriele Nanni OCD – karmelity bosego Prowincji Weneckiej, autora rozprawy naukowej nt. kościelnej praktyki egzorcyzmowania w aspekcie jurydyczno-duszpasterskim, byłego diecezjalnego egzorcysty. Wykład pt. „Jaka duchowość na nasze czasy?” odbędzie się 23 listopada 2017 r. w godz. 16.00-18.00, w auli C-1031 Kolegium Jana Pawła II. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

 

Więcej

23.11 Seminarium naukowe - Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych), Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy”. Konferencja odbędzie się 23 listopada 2017 r. w sali C-618 Kolegium Jana Pawła II. Początek o godz. 11.00.

 

Więcej

24.11 Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykład Prezesa Raiffeisen Polbank Piotra Czarneckiego

Piotr Czarnecki24 listopada 2017 r. o godzinie 12.30 gościem KUL będzie Prezes Raiffeisen Polbank Piotr Czarnecki, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosi wykład „Czy banki naprawdę są potrzebne?” Wydarzenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-114.

29.11 Wykład "Uniwersytet - reforma czy zmierzch ethosu?"

konwersatorium_chyrowiczInstytut Jana Pawła II KUL zaprasza na kolejny wykład w ramach  cyklu "Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie" zatytułowany Uniwersytet - reforma czy zmierzch ethosu? Wykład wygłosi s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL.   Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 220.

 
 
SZKOLA_2.jpg
 UO_2.jpg