SURREXIT DOMINUS VERE, ALLELUIA!

 

Niech Zmartwychwstały napełni Nasze serca radością, miłością i wiarą, że prawdziwe Życie dopiero przed nami!

 

Życzę zdrowych, radosnych, bogatych w miłość i nadzieję Świąt Wielkanocnych!

 

ks. prof. Antoni Dębiński

Rektor KUL

List Rektora KUL na Wielkanoc 2014

Aktualności

Rekrutacja 2014/15 rozpoczęta! Proponujemy nowe kierunki studiów i konsultacje z doradcą zawodowym!

nowe kierunki KUL

Rozpoczęliśmy już rekrutację na studia I i II stopnia!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok akademicki 2014/15.

 

Oprócz znanych i sprawdzonych kierunków studiów zapraszamy do zapoznania sie z listą nowych kierunków studiów I i II stopnia.


Studia I stopnia:

 

1. Administrowanie ochroną zdrowia

2. Analityka społeczna i internetowa 

3. Gerontologia społeczna 

4. Kognitywistyka (w j. polskim i angielskim)

6. Stosunki międzynarodowe

7. Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka


Studia II stopnia:

 

1. Prawo w biznesie
2. Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Kontakt z Biurem Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@kul.pl

tel. 81/ 445 41 37

 

 

Jeśli nadal zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Chciałabyś/chciałbyś poznać swoje predyspozycje zawodowe? Zachęcamy gorąco do skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym, który pomoże zidentyfikować Twoje mocne strony oraz wskaże odpowiednie dla Ciebie kierunki kształcenia.

 

Kontakt z doradcą zawodowym:
e-mail: kariera@kul.pl,
tel. 81/ 445 41 32, 81/ 445 43 71

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja na studia podyplomowe oraz kursy dokształcające z informatyki

Od 1 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe oraz kursy dokształcające z informatyki na rok akad. 2014/2015 w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Serdecznie zapraszamy!

Medal "Milito pro Christo" dla członków Legii Akademickiej KUL

Dr Maciej Jońca, sierż. rez. Damian Duda i sierż. LA Konrad Dziekanowski, członkowie Legii Akademickiej KUL zostali wyróżnieni Medalem "Milito pro Christo", za działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Ojczyzny, a także za propagowanie wartości wpisanych na wojskowych sztandarach "Bóg - Honor - Ojczyzna".

 

Medal "Milito Pro Christo" (Walczę dla Chrystusa) - został ustanowiony w 2001 r. dla uhonorowania osób wspierających duszpasterstwo wojskowe oraz organizacji działających na rzecz dobra publicznego. Jest przyznawany corocznie przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

 

 

Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie pod patronatem KUL

Wojnowo_patronatKatolicki Uniwersytet Lubelski objął patronatem Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie.

 

Aniela hrabina Potulicka urodziła się 8 IV 1861 r. w Londynie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Potulicach, gdzie odebrała staranne wykształcenie rozwijające jej wrodzone zdolności artystyczne. Biegle opanowała kilka języków europejskich. Po objęciu dóbr potulickich Aniela Potulicka podjęła działalność społeczną i charytatywną. Organizowała kursy zajęć praktycznych dla kobiet, kolonie dla dzieci, wspierała finansowo zakłady dobroczynne, szpitale, okoliczne kościoły. Miejscowej ludności przekazywała swoje zamiłowanie do kultury organizując koncerty i przedstawienia teatralne. Szeroko znana była jej działalność edukacyjna prowadzona podczas I wojny światowej. Założyła m.in. związek oświatowy "Ognisko", a po zamknięciu przez Niemców szkoły elementarnej w Potulicach, organizowała kursy oświatowe i prelekcje o tematyce patriotycznej i religijnej oraz prowadziła, wbrew zakazowi, lekcje języka polskiego. Jako miłośniczka książek, utworzyła bibliotekę publiczną, sprowadzając do niej polską literaturę oraz prasę ze wszystkich zaborów. Rozdawała też bezpłatnie polskie książki i czasopisma.

 

Aniela Potulicka, chcąc aby po jej śmierci majątek służył społeczeństwu, podjęła starania o utworzenie fundacji z dóbr Potulice. Fundacja Potulicka została utworzona 1928 r. i jej celem jest wspieranie działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nowy tomik "Złote myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI" o zmartwychwstaniu

Z radością informujemy, że ukazał się nowy tomik "Złote myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI" o zmartwychwstaniu.

 

Tomik jest do nabycia w Wydawnictwie KUL.

Jak żyć po chrześcijańsku - odpowiedzi w świetle nauczania Jana Pawła II

W kwietniu 2014 r., tuż przed kanonizacją Jana Pawła II, ukaże się opracowana przez ks. prof. Marka Chmielewskiego z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej KUL, niezwykle cenna książka pt. Jak żyć po chrześcijańsku.

 

Publikacja stanowi wybór 209 papieskich tekstów, które są niejako odpowiedzią na dręczące współczesnego chrześcijanina pytania: jak żyć? jak żyć po chrześcijańsku? Teksty pochodzą z pierwszych kilku lat pontyfikatu Papieża-Polaka i są to przede wszystkim teksty na ogół nieznane.

 

Zamysłem autora, jak można przeczytać we wprowadzeniu do książki, było bowiem „…odkrycie fenomenu „wczesnego Papieża”, którego świat z uwagą słuchał i podziwiał nie za tembr głosu czy doskonałą dykcję, nawet gdy mówił w obcym języku, ale za treść. W papieskim nauczaniu dosłownie od pierwszego dnia pontyfikatu jak w źródlanej tafli odbija się głębia jego życia duchowego, niezwykła trafność oceny rzeczywistości Kościoła i świata, a nade wszystko żarliwy chrystocentryzm i jednoznaczny personalizm. Nie trudno w nich także doszukać się tego entuzjazmu i spontaniczności, jakie cechowały arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyłę, który zawsze pragnął być blisko ludzi, odpowiadać na ich potrzeby i dzielić ich troski.”.

 

Książkę już niedługo będzie dostępna w sprzedaży. Zapraszamy serdecznie do lektury!

 

 

 

Duchowość według Jana Pawła II

 

Zachęcamy również do sięgnięcia także do wcześniejszej książki ks. prof. Chmielewskiego, poświęconej nauczaniu Jana Pawła II, tj. Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, która stanowi trzeci tom z serii „Biblioteka Teologii Duchowości”.

 

Publikacja jest komentarzem do encyklik i adhortacji papieskich pod kątem duchowości katolickiej. To niezwykle nowatorskie wydawnictwo, gdyż na gruncie polskim nie została dotychczas podjęta usystematyzowana i możliwie całościowa refleksja teologiczno-duchowościowa nad nauczaniem Papieża-Polaka.

 

Spis treści

Tom 10 Opera Omnia J. Ratzingera: Zmartwychwstanie i życie wieczne

Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 10

 

„Jeśli wszelka miłość pragnie wieczności -
to Boża miłość nie tylko jej pragnie, ale ją sprawia i nią jest.”

 

To wspaniałe motto streszcza dzieło Josepha Ratzingera pt. Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei. To kolejny tom z cyklu Opera Omnia Josepha Ratzingera, który ukazał się nakładem Wydawnictwa KUL.

 

Tom do nabycia w księgarni Wydawnictwa KUL.

PIT 2013 - rady dla tych, którzy jeszcze nie rozliczyli podatku dochodowego za rok 2013

30 kwietnia mija termin rozliczenia podatku dochodowego za rok 2013. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, studenci - seminarzyści Katedry Prawa Finansowego KUL dzielą się ważnymi informacjami i wskazówkami, które pozwolą uniknąć problemów z wykonaniem obowiązków podatkowych. Zapraszamy do posłuchania nt. głównych zasad rozliczeń, ulg i zwolnień podatkowych.

 

 

21.04 Msza św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL odprawi Mszę św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia. Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

23.04 Interdisciplinary perspectives on linguistics

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza 23 kwietnia na kolejną z cyklu konferencję językoznawczą organizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu - Interdisciplinary perspectives on linguistics - Gmach Główny, s. 042, godz. 10.50.

23-24.04 Wojna secesyjna w USA (1861-1865)

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej KUL zaprasza w dniach 23-24 kwietnia na sympozjum nt. Wojna secesyjna w USA (1861-1865), z udziałem Prof. Christophera Phillipsa z University of Cincinnati (USA) oraz Dr. Jasona Bella z Uniwersytetu w Zlinie (Czechy).

 

Profesor Phillips wygłosi wykład nt. wojny secesyjnej w USA oraz kształtowania się tożsamości granicznych na granicy Północy i Południa USA. 23 kwietnia prof. Phillips i dr Bell poprowadzą seminaria naukowe dla doktorantów nt. tożsamości granicznej na Południu USA podczas wojny secesyjnej.

23.04-25.07 Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas...

W dniach 23 kwietnia - 25 lipca Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę pt. Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas... - ul. Chopina 27, IV piętro.

 

Scenariusz wystawy:
1. Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)
2. Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)
3. Papież wysłuchanych modlitw (cuda)
4. Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)
5. Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)
6. Blask świętości (kanonizacja)

24.04 Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu

kultura i metoda

 

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza 24 kwietnia na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu. Konferencja otwiera dyskusję na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler).

24.04 Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego

Instytut Historii Sztuki KUL zaprasza 24 kwiecień na otwarte spotkanie z dr. Mariuszem Koprem nt. Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego - Gmach Główny KUL, II piętro, s. 240, godz. 18.00.

 

Spotkanie towarzyszy wystawie: „OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski.

30.04 Koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II

koncert_JP_II_2

 

30 kwietnia o godz. 19.00 w kościele św. Rodziny w Lublinie odbędzie się koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II z udziałem Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

5-11.05 Lubelskie Dni Kultury Studenckiej 2014

W dniach 5-11 maja Uczelniany Samorząd Studentów KUL zaprasza do udziału w Lubelskich Dniach Kultury Studenckiej 2014. W tym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych organizujują jedno wydarzenie kulturalne pod nazwą Juwenalia-Feliniada-Kulturalia 2014.

W programie m.in. dni bezpieczeństwa, Open StageMoto show, kabareton, koncerty i wiele innych.