Aktualności

Ukazał się kolejny tomik "Złotych myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI"

Kolejny tom Złotych myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI opiera się tryptyku Papieża, który elektryzował cały pontyfikat Benedykta XVI (2005-2013). W tym tryptyku chrystologicznym - medytacji nad obliczem naszego Pana, wyrażona jest także troska i miłość Benedykta XVI do Jezusa Chrystusa i do wszystkich ludzi. Z jednej strony jest to troska o wielką i twórczą miłość następcy Piotra do Jezusa Chrystusa jako wyraz jego wiary w Tego, który „do końca nas umiłował” (J 13,1), a z drugiej strony jest to troska Papieża o naszą wiarę rozumną i miłosną, abyśmy tego Jezusa poznali i w Niego bezgranicznie uwierzyli. Jak miłość ma swój wymiar wertykalny między Bogiem a osobą ludzką oraz wymiar horyzontalny jako miłość człowieka do człowieka w Duchu Świętym w Kościele, tak i nasza medytacja ma te dwa wymiary: medytowanie tajemnicy Boga, a jednocześnie medytowanie tajemnicy człowieka we wszystkich relacjach.

 

Rzecz jasna zbiór ten zawiera złote myśli przedstawione w sposób uproszczony. Żeby je dobrze zrozumieć, należałoby je osadzić w kontekście szerszym. Są one bardzo głębokie, ale i trudne. A jednak bardzo pobudzają nasz umysł i duszę nawet samą swoją tajemniczością. Przybliżają nam tajemnicę Jezusa Chrystusa i w niej skłaniają do odkrywania własnej tajemnicy.

 

ks. prof. Krzysztof Góźdź

redaktor edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera

Wizyta dziennikarzy amerykańskich i polonijnych na KUL

W dniach od 30 sierpnia do 6 września 2015 r. Uniwersytet Otwarty KUL będzie gościł grupę dziennikarzy amerykańskich oraz polonijnych, którzy wezmą udział w programie edukacyjnym „Współczesna Polska - 25 lat demokracji”.

Podczas swojej wizyty uczestnicy wysłuchają licznych wykładów z historii Polski, relacji pomiędzy Kościołem a państwem, stosunków międzynarodowych oraz współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Ponadto czeka ich objazd po Polsce - zwiedzą więc m.in.: Lublin, Kraków, Warszawę, Wadowice i Auschwitz. W programie zaplanowano również liczne spotkania m.in. z władzami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prezydentem miasta Lublin, przedstawicielami polskiej dyplomacji, a także wizyty w redakcjach wybranych dzienników, telewizji i radia. Bardzo intensywny program zakończy się w Warszawie.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Uniwersytet Otwarty KUL przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago. Projekt „Współczesna Polska – 25 lat demokracji” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


7-9.09 Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej

Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zapraszają na sesję naukową pt. „Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej” w dniach: 7-9 września 2015 roku.

 

Więcej

7-10.09 Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu Pereca”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do udziału w konferencji „W kręgu Pereca”.

Konferencja będzie poświęcona życiu, twórczości i środowisku pioniera żydowskiego modernizmu, pisarza nazywanego ojcem nowoczesnej literatury jidysz, jak również kręgowi kulturowemu, dla którego dorobek Pereca stał się zaczynem do dalszej działalności.

Zaproszenie

Plakat

Program

11.09 - 25.10 Od Matejki do Utagawy. Rysunki i ryciny z kolekcji KUL

borucinski_glowy_apostolowZ okazji otwarcia nowego gmachu Instytutu Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli zaprezentowane zostaną w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli rysunki, akwarele, pastele i grafiki ze zbiorów muzealnych naszej uczelni. Do tej pory zorganizowanych zostało kilka wystaw prezentujących wybrane obiekty ze zbiorów KUL.

 

Po raz pierwszy, w zdecydowanej większości, pokazane zostaną prace na papierze. Goście stalowowolskiego Muzeum będą mieli niepowtarzalną okazję poznać mało znane dzieła tak wybitnych artystów jak Jan Matejko, Piotr Michałowski, Józef Chełmoński, Józef Pankiewicz, Stanisław Noakowski, Leon Wyczółkowski i in. Dopełnieniem prezentacji będzie wybór najcenniejszych miedziorytów nowożytnych, sztychowanych m.in. przez Dominicusa Custosa, Willema Jacobsz. Delffa, Charlesa de La Haye i Claude'a Roya oraz japońskich drzeworytów barwnych m.in. Ichiyuusaiego (Utagawy) Kuniyoshiego i Kawase'go Hasuiego. Oficjalny wernisaż wystawy odbędzie się 16 września 2015 r. w stalowowolskim budynku Instytutu Inżynierii Środowiska KUL.

 

Poza tym jednym dniem prace eksponowane będą w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli od 11 września do 25 października 2015.

Rysunek
Grafika

Kuratorzy wystawy:
dr Krzysztof Przylicki, Pracownia Zbiorów Muzealnych KUL w Lublinie
Monika Kuraś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

LOGO_MUZEUM__male Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

 

Więcej

42. edycja letnich kursów języka polskiego na KUL

W tym roku po raz czterdziesty drugi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywają się zajęcia Szkoły Letniej Języka Kultury Polskiej.

Programy rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do połowy września. W tym roku gościmy około 140 osób z 22 krajów. Naszymi słuchaczami są najczęściej studenci i doktoranci z amerykańskich i europejskich uniwersytetów. Kursy trwają od 2 do 8 tygodni i mają różne stopnie intensywności - od 5 do 8 godzin dziennie.


Oferujemy między innymi następujące wykłady: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Historia Polski; Ekonomiczne uwarunkowania zmian społecznych w Polsce; Historia Żydów w Polsce; Scena polityczna; Tradycje tolerancji  i pluralizmu religijnego w Polsce; Lublin - miasto wielu kultur i religii; Literatura polska, Muzyka polska, Kultura polska, Film polski.
Zaplanowane są następujące wycieczki: Lublin; Sandomierz; Kraków; Warszawa; Zamość;  Kozłówka.


Każdego roku w programach letnich i całorocznych Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL bierze udział około 200 osób głównie z USA i Zachodniej Europy. Dla wielu z nich obraz Polski zostaje ukształtowany poprzez wrażenia z Lublina. Bardzo często wracają w następnych latach rozwijając kontakty zawodowe, naukowe i towarzyskie.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe 2015/2016

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Poparcie dla budowy pomnika można wyrazić złożeniem podpisu pod wnioskami, które wyłożone są w następujących miejscach:
1.    Punkt Informacyjny w Gmachu Głównym
2.    Portiernie w Gmachu Głównym, Collegium Norwidianum, Collegium Joannis Pauli II , Collegium Iuridicum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Biotechnologii, Instytutu Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz budynkach dydaktycznych przy Drodze Męczenników Majdanka 70.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta Lublin listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą mogą podpisać tylko mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców miasta Lublin.

 

 

 

 

KUL otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów" 2015

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny został laureatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2015 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów".

Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Startuj z TP KUL - nowy program stypendialny

TP KULMiło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny - "Startuj z TP KUL". Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL

Kącik "za grosik"

Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1B w okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) dysponuje wolnymi pokojami (1, 2, 3 i 4-osobowymi). Otoczenie Domu Studenckiego jest spokojne i przyjazne, pełne zieleni i kwiatów.

Informacje o możliwości zakwaterowania i wysokości opłat pod numerem telefonu 81/ 445 47 30.

Ex Thesauro Universitatis w Sandomierzu

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają  w dniach 26.06 - 30.09.2015 r. na wystawę Ex Thesauro Universitatis.

 

Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można oglądać  w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12.

 

Wystawa pod honorowym patronatem:
JE Biskupa Sandomierskiego - Krzysztofa Nitkiewicza
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa
Starosty Powiatu Sandomierskiego - Stanisława Masternaka
Burmistrza Miasta Sandomierza - Marka Bronkowskiego

 

Fotorelacja z otwarcia wystawy

27.09-4.10 Szkoła Letnia w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

Challenges in public administration – the future of Eastern Partnership
Wyzwania w administracji publicznej – przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 27.09-4.10.2015 r. odbędzie się Szkoła Letnia organizowana w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Do udziału w Szkole zostali zaproszeni studenci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetów należących do Sieci.

 

Głównym celem Szkoły jest zapoznanie studentów z  różnych krajów z funkcjonowaniem Administracji Publicznej oraz  wyzwaniami, jakie stoją przed Unią Europejską i krajami do niej kandydującymi, a także rozwój regionalny i współpraca transgraniczna. Wykładowcami w tej edycji Szkoły będą pracownicy naukowi z Lublina, Łucka i Tarnopola. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Studenci uczestniczący w Szkole otrzymają dyplom uczestnictwa wydany wspólnie przez KUL i Uniwersytet w Łucku.

7-9.09 Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2015 r. w Łomży.

 

Program i szczegółowe informacje

 

12-13.09 I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w dniach 12-13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim będzie miało miejsce I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Odbędzie się ono w ramach działalności Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów powołanej przez KUL w roku 2014 i zrzeszającej uniwersytety z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

 

Celem forum jest międzynarodowa dyskusja nad rolą samorządu terytorialnego w procesie rozwoju kraju z uwzględnieniem jego współdziałania z sektorem nauki i biznesu. Przyczynkiem do dyskusji jest 25 rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego oraz intensywne prace nad reformą samorządową na Ukrainie. W toku dyskusji zostaną ustalone wspólne szanse i możliwości działań na rzecz promocji regionu, szczególnie w obszarze transgranicznym.

7-10.10 "Colloqia Orphica" Międzynarodowa Konferencja Instytutu Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej KUL po raz siódmy organizuje Międzynarodową Konferencję Tematyczną "Colloqia Orphica", która odbędzie się w dniach 7-10.10.2015 r. w Zespole Parkowym Nieborów-Arkadia.