Aktualności

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

 

 Więcej...

26.11 Czy istnieje etyka w biznesie? - wykład Zbigniewa Jakubasa

W dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 11.00, w Centrum Transferu Wiedzy KUL (Al. Racławickie 14), w sali CTW-114 odbędzie się wykład Zbigniewa Jakubasa, Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej "Multico", Czy istnieje etyka w biznesie? Spotkanie wpisuje się w cykl dyskusji w ramach konwersatorium "Etyka biznesu" organizowanego pod honorowym patronatem JM Rektora KUL przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Więcej...

 

26.11 IT Academic Day

W dn. 26 listopada 2015. o godz. 8.30 w Auli Instytutu Biotechnologii KUL (ul. Konstantynów 1i, Lublin) rozpocznie się konferencja IT Academic Day. Wydarzenie jest zorganizowane przez Koło Naukowe Informatyków KUL i Grupę KUL.NET.

 

Więcej...

26.11 System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Katedra Teorii Polityki, Fundacja Rozwoju Kul oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję naukową System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Collegium Joannis Pauli II, C-1031, o godz. 9.

 

Program konferencji

26-27.11 III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna

W dniach 26-27 listopada 2015 r. Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL oraz Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Bizantynistyczną z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej" nt. Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany. Miejsce obrad: Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim (Lublin, ul. Zamkowa 9).

26-27.11 Bieg po "równy start". Podziel się kilometrami

Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprasza na wydarzenie Bieg po "równy start". Podziel się kilometrami. Jest to wyjątkowa akcja, w której każdy przebiegnięty kilometr pomaga niepełnosprawnym studentom. Wydarzenie odbędzie się w dn. 26-27 listopada 2015 r. w Atrium Collegium Norwidianum (KUL) w godz. od 8 do 18.

 

Materiał TV KUL zapowiadający wydarzenie

26-27.11 Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu

Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu oraz Retoryka Stosowana w dniach 26-27 listopada 2015 r. zapraszają do sali CN-208 (Collegium Norwidianum) na konferencję Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, która rozpocznie się o godz. 9.30.

 

Program konferencji

 

27.11 Konferencja "Wartość życia"

Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie organizują międzynarodową konferencję Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia. Wydarzenie odbędzie się 27.11.15 w Collegium Joannis Pauli II, C-1031, o godz. 9.

 

Program konferencji

27.11 Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

W dniu 27 listopada 2015 r. w Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1) Wydziału PPKiA odbędą się: debata Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski? oraz międzynarodowa konferencja naukowa Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. 

 

Program konferencji

28.11 Otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 28 listopada 2015 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Program uroczystości

30.11 Lubelskie Dni Personalizmu. Duch Święty a ludzka osobowość

W dniu 30 listopada 2015 r. w Collegium Joannis Pauli II, C-1013, odbędzie się na czwarta edycja Lubelskich Dni Personalizmu Duch Święty a ludzka osobowość, która rozpocznie się o godz. 9.

30.11-1.12 Konferencja naukowa "Teologia i nauki przyrodnicze"

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w ramach cyklicznych spotkań Marian Rusecki Memorial Lectures zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Teologia i nauki przyrodnicze, która odbędzie się w dn. 30 listopada do 1 grudnia 2015 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9 w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208.

 

Więcej...

1.12 Wykład Krzysztofa Krystowskiego z cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa"

W dniu 1 grudnia 2015 r. gościem KUL będzie dyrektor zarządzający PZL-Świdnik Krzysztof Krystowski, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosi wykład Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce? 

 

Wykład odbędzie się o godz. 10.50 w sali C-605, Collegium Joannis Pauli II.

 

 

1.12 Konferencja "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dn. 1 grudnia 2015 r. organizuje konferencję podsumowującą projekt "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL i dyskusję nad przyszłością Uniwersytetu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 w Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208.

 

Program konferencji

1-10.12 Amerykańskie prawo spadkowe - wykłady otwarte prof. Nancy Baker

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza na wykłady otwarte prowadzone przez Prof. Nancy Baker, amerykańską adwokat pt.: Death in the U.S.:  Intestacy, Wills, and Non-Probate Transfers, które odbędą się w dn. 1–10 grudnia 2015 r.

 

Więcej...

2.12 Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności. Wykład otwarty

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

 

Piąty wykład w cyklu, zatytułowany "Narzędzie szybsze niż pędzel". Nowoczesne spojrzenie Henri Cartier Bressona wygłosi Kamila Leśniak 2 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 MBP, Gmach Centrum Kultury, Lublin ul. Peowiaków 12.

4.12 Chór KUL na Poznańskim Festiwalu Mozartowskim

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego odbywającego się w Poznaniu wykona Reqiuem W. A. Mozarta w 224. rocznicę śmierci kompozytora. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o godz. 23 w Archikatedrze Poznańskiej.

 

Więcej...