Aktualności

Naukowcy z KUL i IPN opracują historię Uniwersytetu w okresie PRL

umowa_KUL_z_IPN1 lipca Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz Prezes IPN pan dr Łukasz Kamiński podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz prowadzenia wspólnych działań mających na celu opracowanie historii KUL w okresie PRL.

 

Na mocy listu intencyjnego utworzony zostanie wspólny zespół redakcyjny, który ustali zakres tematów do opracowania i zaprosi wspólnie wybranych autorów do przygotowania poszczególnych części publikacji. Obie instytucje podejmą działania zmierzające do uzyskania pełnego i sprawnego dostępu do materiałów archiwalnych, w celu umożliwienia autorom zgromadzenia niezbędnego materiału badawczego. Wyniki prac zostaną opublikowane w publikacji wydanej wspólnie przez KUL i Oddział IPN w Lublinie, najpóźniej w II kwartale 2018 roku.umowa_KUL_z_IPN_2


Historia najnowsza KUL opracowana we współpracy z IPN pozwoli ukazać działalność uniwersytetu w rzeczywistości komunistycznej - zarówno zmagania władz, pracowników i studentów, jak i zawierane kompromisy, realia funkcjonowania - represje stosowane przez aparat władzy, inwigilację osób i organizacji, a także dorobek uczelni i jej rolę we współczesnych dziejach Polski.

 

Pamięć o pomordowanych na Kresach Wschodnich

1 lipca społeczność akademicka KUL po raz kolejny modliła się za ofiary rzezi wołyńskiej, łącząc się z rodzinami pomordowanych na Kresach Wschodnich. W intencji ofiar o godz. 15.00 w kościele akademickim KUL odbyła się modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwie przewodniczył prof. Andrzej Derdziuk OFMCap.

 

Do dorocznych obchodów upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Wschodnich włącza się także Centrum Ucrainicum KUL.


Głosem w sprawie przywrócenia należytego szacunku dla pamięci pomordowanych, będzie także panel dyskusyjny pt. Groby, których nie ma, dotyczący miejsc pochówku ofiar ludobójstwa, który odbędzie się w ramach Forum przygotowanego wraz z Fundacją Niepodległości w dn. 13 lipca o godz. 11.00, w Kolegium Jana Pawła II, w s. C-1031. W dyskusji udział wezmą: dr Leon Popek (IPN), Jacek Bury (Fundacja Niepodległości), prof. Andrzej Gil (KUL) i Maciej Wojciechowski (Kraków). Panel poprowadzi prof. Włodzimierz Osadczy, Dyrektor Centrum UCRAINICUM. Po dyskusji panelowej wyświetlony zostanie film „Sieroty Wołynia, Córki Zamościa” w reżyserii Macieja Wojciechowskiego.

 

Kwestia grób ofiar rzezi wołyńskiej to niezwykle ważny temat, gdyż ponad 2 tys. grobów pozostaje zupełnie nieoznaczonych, a większość ofiar bezimienna. Wiele rodzin nie zna miejsca pochówku swoich bliskich, co dodatkowo przydaje im cierpienia i utrudnia gojenie ran okrutnej przeszłości.

 

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee członkiem PAU

Miło nam poinformować, że prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została nowym członkiem-korespondentem Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Wyboru nowych członków dokonało Walne zgromadzenie członków Polskiej Akademii Umiejętności, które obradowało w Krakowie 20 czerwca.

 

Wśród członków tej najbardziej prestiżowej i mającej najdłuższe tradycje korporacji polskich uczonych są już od lat inni profesorowie KUL: prof. Jerzy Kłoczowski i prof. Stefan Sawicki jako członkowie czynni oraz ks. prof. Andrzej Bronk i prof. Henryk Podbielski jako członkowie-korespondenci.


Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee kieruje Katedrą Historii Literatury Staropolskiej KUL, jest członkiem Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”, należy do Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest współorganizatorem cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN.
Specjalizuje się w literaturze baroku. Jej zainteresowania naukowe to: literatura religijna i erotyczna XV-XVIII wieku, zagadnienia komparatystyczne, problemy przekładu staropolskiego, język artystyczny, tradycja humanistyczna.

Kolejny patent pracowników Instytutu Biotechnologii KUL

Zespół naukowców z KUL opracował nowy sposób wytwarzania bioplastiku, który może być stosowany w medycynie i do produkcji biodegradowalnych opakowań. Po raz kolejny „do pracy” wykorzystane zostały bakterie wyizolowane ze skał przywęglowych.

 

To już drugi patent opracowany przez pracowników Instytutu Biotechnologii KUL w wyniku badań prowadzonych w kopalni węgla w Bogdance. Ponad rok temu ten sam zespół naukowców opatentował sposób produkcji ektoiny.

Podwójne dyplomowanie - umowa między KUL i Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym

umowa_KUL_TNUEKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Тarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina) zamierzają współpracować w zakresie podwójnego dyplomowania. 29 czerwca rektorzy obu uczelni podpisali w Tarnopolu umowę, która ma to w przyszłości umożliwić. Umowa między KUL a TNUE o współpracy w zakresie studiów pierwszego stopnia prowadzących do uzyskania dwóch dyplomów określa warunki na jakich podwójne dyplomowanie będzie realizowane. Uzyskanie dwóch dyplomów będzie możliwe na kierunku «Studia nad samorządem terytorialnym», na które nabór zostanie uruchomiony w przyszłym roku - wiosną 2016.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w Tarnopolu

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Apel Rektora KUL w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Poparcie dla budowy pomnika można wyrazić złożeniem podpisu pod wnioskami, które wyłożone są w następujących miejscach:
1.    Punkt Informacyjny w Gmachu Głównym
2.    Portiernie w Gmachu Głównym, Collegium Norwidianum, Collegium Joannis Pauli II , Collegium Iuridicum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Biotechnologii, Instytutu Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz budynkach dydaktycznych przy Drodze Męczenników Majdanka 70.

 

Zgodnie ze Statutem Miasta Lublin listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą mogą podpisać tylko mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców miasta Lublin.

 

 

 

 

KUL otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów" 2015

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny został laureatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2015 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów".

Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Startuj z TP KUL - nowy program stypendialny

TP KULMiło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny - "Startuj z TP KUL". Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL

Kącik "za grosik"

Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1B w okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) dysponuje wolnymi pokojami (1, 2, 3 i 4-osobowymi). Otoczenie Domu Studenckiego jest spokojne i przyjazne, pełne zieleni i kwiatów.

Informacje o możliwości zakwaterowania i wysokości opłat pod numerem telefonu 81/ 445 47 30.

Ex Thesauro Universitatis w Sandomierzu

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają  w dniach 26.06 - 30.09.2015 r. na wystawę Ex Thesauro Universitatis.

 

Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można oglądać  w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12.

 

Wystawa pod honorowym patronatem:
JE Biskupa Sandomierskiego - Krzysztofa Nitkiewicza
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa
Starosty Powiatu Sandomierskiego - Stanisława Masternaka
Burmistrza Miasta Sandomierza - Marka Bronkowskiego

 

Fotorelacja z otwarcia wystawy

2-5.07 IX Warsztaty Filozofii Przyrody - Kazimierz Dolny 2015

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza do udziału w IX Warsztatach Filozofii Przyrody, które odbędą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 2-5 lipca 2015 r.

Zbiory sztuki KUL do 19 lipca we Wrocławiu

Do 19 lipca 2015 r. został przedłużony termin otwarcia wystawy śląskiej rzeźby gotyckiej ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

7-10.10 "Colloqia Orphica" Międzynarodowa Konferencja Instytutu Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej KUL po raz siódmy organizuje Międzynarodową Konferencję Tematyczną "Colloqia Orphica", która odbędzie się w dniach 7-10.10.2015 r. w Zespole Parkowym Nieborów-Arkadia.