Złoty Jubileusz Abpa Bolesława Pylaka

W sobotę 28 maja o godz. 11.00 w archikatedrze lubelskiej odbędzie się uroczystość 50-lecia święceń biskupich Abpa Bolesława Pylaka. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, homilię wygłosi abp Józef Michalik. Złoty Jubilat jest absolwentem, wieloletnim profesorem (1952-1997) oraz Wielkim Kanclerzem KUL (1975-1997).

Abp Bolesław Pylak pochodzi z Łopiennika, urodził się 20 sierpnia 1921 r. W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Stefana Wyszyńskiego. W 1949 r. został skierowano na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1952 r. został zatrudniony w Katedrze Teologii Dogmatycznej i prowadził wykłady z teologii dogmatycznej i pastoralnej. W roku 1953 uzyskał doktorat, którego podstawą była praca „Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim”. Habilitację z zakresu teologii dogmatycznej na podstawie rozprawy „Eucharystia – sakramentem jedności Mistycznego Ciała Chrystusa. Koncepcja teologiczna św. Tomasza z Akwinu” uzyskał w 1969 r. W latach 1959-1960 przebywał na studiach zagranicznych we Francji, Belgii i Włoszech. Tytuł profesora otrzymał w roku 1987.

W roku 1966 został mianowany biskupem tytularnym Midica oraz biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią otrzymał 29 maja z rąk bpa Piotra Kałwy. 27 czerwca 1975 r. objął diecezję lubelską jako biskup ordynariusz, obejmując tym samym urząd Wielkiego Kanclerza KUL. Po reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce został podniesiony do godności arcybiskupa. Paliusz metropolity otrzymał 29 czerwca 1992 r. z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Zgodnie z wymogiem prawnym po ukończeniu 75 roku życia złożył rezygnację z urzędu i w czerwcu 1997 r. został przeniesiony w stan emerytalny.

Jest honorowym obywatelem Miasta Lublina.

 

2016-05-24

Mały Książę – Wielka Pomoc!

Mały Książę – Wielka Pomoc! to hasło akcji charytatywnej, którą organizuje Koło Naukowe "POLITEA" KUL. Z okazji Dnia Dziecka studenci postanowili zorganizować zbiórkę na rzecz dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia.

Zbierać będą:

- artykuły szkolno-plastyczne dla dzieci,

- nowe zabawki edukacyjne dla dzieci,

- płyty z muzyką dla dzieci, słuchowiska, klocki lego itp.

- a także produkty higieniczno-kosmetyczne (np. mydełka, szampony, kremy dla dzieci, mokre chusteczki, pieluchy każdego rozmiaru).

 

Pomóc może każdy, a organizatorzy liczą, że z wielu drobnych darów uda się przygotować prezent, który sprawi radość dzieciom w dniu ich święta.Zbiórka będzie trwała 5 dni: od poniedziałku 23 do środy 25 maja oraz w poniedziałek 30 i wtorek 31 maja. Wolontariusze będą czekali w godzinach od 9:00 do 14:00 w specjalnie zorganizowanych punktach przy głównych wejściach do gmachu głównego i Kolegium Jana Pawła II na kampusie przy Al. Racławickich, Kolegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1 oraz obu budynków na Kampusie Wschodnim przy Drodze Męczenników Majdanka 70.

2016-05-19

Młodzi badacze szukają dzieci z ADHD

Młodzi naukowcy poszukują dzieci z ADHD w wieku od 10 do 13 lat, aby przeprowadzić z nimi cykl treningów koncentracji uwagi i pamięci. W sumie chcieliby przeprowadzić zajęcia dla 150 dzieci. Do udziału w badaniu mogą zgłaszać się opiekunowie dzieci, które mają opinię o zdiagnozowanym ADHD.

Empiryczny Zespół Badawczy ADHD, bo taką nazwę przyjęli młodzi badacze, to niemal 40-osobowa grupa studentów psychologii, animacji kultury i pedagogiki KUL i UMCS, którą kieruje Natalia Kajka - doktorantka w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, od kilku lat pracująca z dziećmi z ADHD, współautorka książki „Terapia ADHD. Trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym”. Zespół Badawczy już od kilku miesięcy przygotowuje się do pracy z dziećmi. Na specjalnych warsztatach uczyli się m.in. komunikacji i metod pracy, by treningi przyniosły jak najlepszy efekt.

Każe dziecko będzie odbywało indywidualne treningi z trzema trenerami, zmieniającymi się w trakcie szkolenia. Zajęcia potrwają trzy miesiące, obejmą cykl 25 szkoleń, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu na KUL. Metody pracy zostały dobrane tak, by uczyć poprzez zabawę. Wykorzystana będzie metoda Map Myśli jako wsparcie procesów hamowania reakcji u dzieci z ADHD. Warsztaty mają pomóc dziecku w kontroli zachowania i efektywnej nauce.

Celem badania jest sprawdzenie, czy treningi poznawcze z wykorzystaniem Map Myśli będą wystarczającym wsparciem, aby zaobserwować różnice w procesach hamowania u dzieci z ADHD.

Szczegółowe informacje: tel. 500 221 532, e-mail: treningadhd@gmail.com

2016-05-12

Kolekcja Litawińskich ze zbiorów KUL w Muzeum Nadwiślańskim

30-lecie"Aby to piękno służyło innym..." W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą do 24 lipca oglądać można dwie wystawy ze zbiorów KUL - w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego przy Rynku 19 trwa wystawa kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich, uzupełnieniem której jest wystawa obrazów Wojciecha Flecka w pobliskiej Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Galerie czynne są codziennie w godz. 10:00-17:00.

Wystawa w Galerii Wystaw Czasowych prezentuje bogatą i różnorodną kolekcję dzieł sztuki stworzoną przez Tadeusza Litawińskiego (1902-1986) i jego żonę Olgę z Jurkiewiczów (1900-1991). Kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki zgromadzili w zakopiańskiej willi Boży Dar cenne przykłady europejskiego i polskiego rzemiosła artystycznego oraz szereg wybitnych obrazów autorstwa najlepszych polskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. W roku 1986 Olga i Tadeusz Litawińscy przekazali swoją kolekcję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, „aby to piękno, które stanowiło sens ich życia, które tak bardzo kochali, służyło innym, a przede wszystkim adeptom i miłośnikom sztuki...”. Do zbiorów muzealnych uczelni trafiło ok. 70% kolekcji, reszta ulegała rozproszeniu jeszcze za życia jej twórców. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zaprasza do obejrzenia „rekonstrukcji” jednej z najlepszych kolekcji prywatnych, jakie powstały w Polsce w XX w. Na wystawie prezentowane są zbiory muzealne KUL oraz dzieła wchodzące niegdyś w skład kolekcji Litawińskich, a dziś stanowiące własność polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych. Ekspozycja przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, m.in. kilka eksponatów wykonano w druku 3D.

Uzupełnieniem tej wystawy jest ekspozycja przygotowana w Kamienicy Celejowskiej poświęcona twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972), wybitnego zakopiańskiego kolorysty i pejzażysty. Większą jej część (ponad 50 dzieł) stanowią obrazy ze zbiorów KUL, również z donacji Tadeusza Litawińskiego, który był miłośnikiem i mecenasem twórczości Flecka.

Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Przylicki (KUL) i dr Seweryn Kuter (MNKD).

 

Jak dotąd jest to największa wystawa dzieł sztuki należących do KUL. Uniwersyteckie zbiory muzealne służą jako baza dydaktyczna dla studentów historii sztuki i na co dzień nie są udostępniane szerokiej publiczności. Obecnie liczą blisko 1700 cennych obiektów, m.in. średniowieczne rzeźby sakralne, zbiór porcelany oraz znakomity przegląd malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.

Wybrane obiekty od 2012 roku pokazywane są na wystawach czasowych w różnych polskich muzeach. Dotychczas można je było oglądać w Suwałkach, Kozłówce, Lesznie, Wrocławiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Stalowej Woli oraz w Muzeum Lubelskim. W najbliższych planach są wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem oraz w Zamku Królewskim w Warszawie.

2016-04-21

Płatne staże zawodowe dla studentów kończących studia

„Studiujesz? Praktykuj!” studenci KUL otrzymują szansę na odbycie płatnych staży zawodowych, zdobycie cennego doświadczenia i nowych kompetencji. Uniwersytet otrzymał ponad 6,5 mln na program stażowy dla studentów ostatnich lat studiów humanistycznych i prawniczych oraz studentów administracji, bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych. W sumie z programu skorzysta ponad 700 studentów. To kolejny sukces uczelni w pozyskiwaniu grantów na dodatkowe, praktyczne zajęcia przygotowujące absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

W konkursie „Studiujesz? Praktykuj!” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie aż cztery projekty złożone przez KUL:

  1. Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” przewiduje realizację płatnych staży dla 221 studentów studiów stacjonarnych II roku II stopnia następujących kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia romańska, filologia słowiańska, historia i historia sztuki do marca 2018 r.
  2. „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” przewiduje realizację płatnych staży dla 155 studentów studiów stacjonarnych kierunku administracja I i II stopnia do marca 2018 r.
  3.  „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” przewiduje realizację płatnych staży dla 128 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe do marca 2018 r.
  4.  „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa” przewiduje realizację płatnych staży adresowanych do 233 studentów kierunków prawo (IV i V r.), prawo w biznesie - II rok II stopnia, European Studies, europeistyka III r. I st. i II r. II st. do marca 2018 r.

Każdy staż będzie realizowany w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą, dzięki czemu student będzie rozwijał rzeczywiście oczekiwane przez pracodawców kompetencje oraz wykonywał zadania właściwe dla danego środowiska pracy. Program stażu będzie również podlegał ocenie pod kątem zgodności planowanych działań z efektami kształcenia dla konkretnego kierunku, dzięki czemu studenci będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte podczas studiów wiedzę i umiejętności. Student otrzyma zaświadczenie oraz opinię/referencje, potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych wraz z ich oceną oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Podczas staży przewiduje się wykorzystanie m.in. metody projektowej, uznawanej za szczególnie wartościową przez pracodawców, na co wskazują doświadczenia KUL z wcześniejszych projektów stażowych. Wykorzystanie tej metody gwarantuje nabycie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie czasu stażu.

Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium. W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania projekt przewiduje również zrefundowanie kosztów noclegów.

W ramach projektów: „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” i „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” przewiduje się również staże zagraniczne.

Łączna wartość otrzymanego dofinansowania: 6.532.023,42 zł.

2016-05-12

IX Ogólnouniwersytecka Pielgrzymka Społeczności KUL do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

W Roku Miłosierdzia społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego już po raz dziewiąty udała się na Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by zawierzyć przyszłość uniwersytetu i wypraszać łaski dla wszystkich tworzących wspólnotę akademicką – profesorów, studentów, pracowników, dobroczyńców i przyjaciół uczelni, a także podziękować za dar osoby Sługi Bożego, ks. Wincentego Granata.

Rozpoczynając wizytę w Sanktuarium Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński powiedział: „Przybyliśmy dzisiaj do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, miejsca, z którym szczególną więzią związany był papież Jan Paweł II  (…) Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mającego w nazwie od 2005 roku imię Jana Pawła II, swojego wieloletniego profesora i doktora honoris causa, pielgrzymuje po raz dziewiąty do tego umiłowanego przez niego miejsca. Przybywamy tu, by przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego wypraszać łaski potrzebne naszej Uczelni, jej wszystkim pracownikom, absolwentom, studentom i przyjaciołom, by z wiarą, nadzieją i miłością powtarzać „Jezu, ufam Tobie”, by prosić św. siostrę Faustynę o wstawiennictwo w intencji naszego Uniwersytetu, by zawierzyć na nowo Bożemu miłosierdziu nasz katolicki Uniwersytet”

2016-05-14 Czytaj dalej...

Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

 

2016-04-29