Opłatek Uniwersytecki

20 grudnia o godz. 16.00 w auli Stefana kard. Wyszyńskiego odbędzie się spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej KUL. Będzie wspólne kolędowanie z Chórem KUL, czas na składanie życzeń i podziękowań. Jak co roku studenci angażujący się w pracę organizacji studenckich i kół naukowych otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Najaktywniejsi z nich, reprezentujący wszystkie wydziały, odbiorą swoje nagrody z rąk prorektora ds. studenckich podczas uroczystości w auli, pozostałych około 300 osób wyróżnionych zostanie podczas spotkań opłatkowych wydziałowych i instytutowych.

Tak jak w latach ubiegłych, specjalną etiudę wigilijną wprowadzającą w atmosferę świąt przygotował Teatr ITP, będzie to już 16 mini-spektakl przygotowany na to przedświąteczne spotkanie. Organizatorem uroczystości jest Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

Od kilku już lat z okazji opłatka uniwersyteckiego społeczność KUL wspiera określoną akcję charytatywną. W tym roku chcemy wesprzeć Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży w gruzińskim mieście Kutaisi. Centrum to, prowadzone w jednej z ubogich, zaniedbanych dzielnic, jest rodzajem świetlicy, do której codziennie przychodzi około 100 dzieci. Otrzymują tam gorący posiłek i mogą odrobić lekcje. Ośrodek organizuje dla nich kursy języka angielskiego, komputerowe, tańca i śpiewu ludowego, rysunku, garncarstwa, haftu i szycia. Ponadto dzieci, które ukończyły 14 lat po ukończeniu szkoły obowiązkowej mają możliwość kontynuowania edukacji i zdobycia zawodu stolarza, w działającej przy ośrodku szkole „Młodych rzemieślników”.

2016-12-09

KUL centrum egzaminacyjnym języka polskiego jako obcego

Z satysfakcją informujemy, że Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

- A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

- A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

KUL uzyskał to uprawnienie po raz pierwszy. Egzaminy będą przeprowadzali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.

Szkoła uczestniczy w systemie certyfikacji od jego powstania w 2004 r., nauczyciele pracujący w szkole przygotowują zadania egzaminacyjne i uczestniczą w nich jako egzaminatorzy. Są to doskonali fachowcy, którzy mają przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL działa od 42 lat, prowadzi zarówno kilkutygodniowe kursy letnie, jak i roczny, intensywny kurs języka i kultury polskiej. Działalność szkoły jest bardzo dobrze oceniana przez jej absolwentów, wielu z nich wraca do Lublina wielokrotnie by lepiej poznawać język polski na kolejnych szczeblach zaawansowania.

Przez lata działalności szkoła nawiązała kontakty z wieloma instytucjami zagranicznymi. Obecnie stałą współpracę prowadzi, między innymi, z: University of Wisconsin, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA i Kanadzie, organizacjami nauczycieli polskich w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Ocenie podlegają następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.

2016-11-23

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydał kolejny tom dzieł zebranych Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI. Jest to tom VII pt. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja w przekładzie Wiesława Szymony OP i Ewy Grzesiuk, pod redakcją Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej. Tym samym ukończonych zostało osiem tomów z planowanych piętnastu.

Najnowszy, dwuczęściowy tom Opera Omnia to rodzaj komentarza Josepha Ratzingera do prac II Soboru Watykańskiego, które przebiegały pod hasłem „aggiornamento” (Jan XXIII), uwspółcześnienia Kościoła i otwarcia na potrzeby dzisiejszego świata. Papież Benedykt XVI zachęca czytelników do zagłębienia się w nauczanie tego soboru, które uważa za kontynuację poprzednich i część całej Tradycji Kościoła: „Kościół jest – zarówno przed Soborem, jak i po nim – tym samym Kościołem”.

„Odnowa Kościoła ma dwojaki zamiar. Jej punktem odniesienia jest człowiek żyjący w teraźniejszości, w jego realności i jego świecie, takim, jaki on jest. Miarą odnowy jest jednak Chrystus – taki, jakiego ukazuje Pismo Święte. A skoro odnowa usiłuje przemyśleć Ewangelię Chrystusa i wyrazić ją w sposób zrozumiały dla teraźniejszego człowieka – tzn. w sposób współczesny (aggiornamento znaczy: wznieść się na wyżyny czasu) – to cel [naszego działania] polega dokładnie na tym, by zrozumieć Chrystusa” – czytamy w prezentowanym tomie.

Jak mówi redaktor polskiego wydania Dzieł Wszystkich ks. prof. Krzysztof Góźdź, w chwili zwołania Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII i uroczystego otwarcia (w dniu 11 października 1962 roku), Joseph Ratzinger był najmłodszym z jego uczestników-ekspertów. Kardynał Josef Frings z Kolonii wybrał wówczas 35-letniego profesora z Bonn na swego teologa i eksperta soborowego. Podczas przygotowań i obrad Soboru Ratzinger okazał się wytrawnym teologiem nie tylko we współpracy z kard. Fringsem, ale także samodzielnie w komisjach soborowych.

2016-10-10 Czytaj dalej...

100/100 wystawa najcenniejszych dzieł sztuki KUL na Zamku Królewskim w Warszawie

100/100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL, na stulecie KUL.

Zamek Królewski w Warszawie, 12.10.2016 r. – 30.12.2016 r.

 

Wystawa 100/100, na której zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie zapowiedzią uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia uniwersytetu, który przypada w 2018 r.

Od października do grudnia, w Zamku Królewskim w Warszawie pokazywanych będzie 100 obiektów europejskiego, w tym polskiego malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Różnorodność i bogactwo kolekcji, zarówno pod kątem gatunków artystycznych jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów, zapoczątkowanych w 1932 r. przez darowiznę ks. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. zgromadzone na KUL dzieła sztuki zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone. W odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich 60 lat na KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Włodzimierza Tetmajera i Józefa Pankiewicza, aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego.

Z malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługiwać będą obrazy: Ecce Homo, dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione, wiązana z czynnym w Wenecji w 1. poł. XVI w. warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami, pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha oraz Kordegarda małp, XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

Imponująco prezentować się będą średniowieczne rzeźby, powstałe w najprzedniejszych śląskich warsztatach późnego gotyku. Do największych pereł kolekcji w tym zakresie należą: figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wrocławskiej kamienicy wchodzącej w skład zabudowań Klasztoru św. Katarzyny, dzieło pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Sebastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic oraz szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, wykonana ok. 1520 r. Towarzyszyć im będą wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby barokowe.

Pokazane zostaną również przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej.

Kolekcję muzealną KUL uzupełni 9 rękopisów, inkunabułów i dokumentów ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis, stanowiący zbiór prawa kanonicznego, zebrany przez bolońskiego mnicha Gracjana ok. 1150 r. Rękopis lubelski, jeden z 6 tego typu zachowanych w Polsce, powstał w Tuluzie ok 1300 r. i dekorowany jest 63 barwnymi miniaturami w stylu gotyku francuskiego. Ponadto pokazane zostaną dyplomy królewskie i spisany odręcznie w początkach XIX w. Regestr pamiątek starożytnych i staroświeckich […] Domu Gotyckiego.

Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny, między innymi cykl wykładów.

 

2016-09-29

Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

 

2016-04-29