Pierwsze krytyczne wydanie Dziennika czynności gen. Sikorskiego

Historycy KUL, lubelskiego oddziału IPN oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wydali 1. tom „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego”. Publikacja jest krytyczną edycją naukową bardzo ważnego źródła do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy - diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939-1943. Dziennik był dotąd dostępny jedynie w rękopisie w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. To wyjątkowe źródło szczegółowo dokumentuje działania najważniejszej postaci polskiego życia politycznego i wojskowego na emigracji. Pierwszy tom „Dziennika” obejmuje okres pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 1940 roku. W kolejnych tomach opublikowane zostanie kalendarium czynności gen. Sikorskiego do roku 1943, załączniki do kalendarium, w tym dokumenty, korespondencja, sprawozdania, wspomnienia oraz fotografie ilustrujące aktywność premiera i naczelnego wodza, przerwaną tragiczną śmiercią podczas katastrofy w Gibraltarze.

Krytycznego opracowania źródłowego pierwszej części materiału podjął się zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego z Katedry Historii Najnowszej KUL, pomysłodawcy przedsięwzięcia. Ponadto w skład zespołu weszli dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz mgr Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Projekt jest finansowany z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 


Konkursy o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

Obie nagrody mają premiować osoby, których działalność wpisuje się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatury mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne z kraju i zagranicy.

 

Do nagrody naukowej mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w 2016 roku, zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych np. ukazujące godność osoby ludzkiej, czy działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do nagrody. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

 

Druga z nagród przyznawana jest za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie premiowane będą osiągnięcia z 2016 roku. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody. Nagroda wynosi 10 tys. zł.

 

To już trzecia edycja nagród, którym patronuje hr. Potulicka. Pierwszym laureatem - w kategorii sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu – został Paweł Hajduk, Prezes Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W roku 2016 nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała Monika Maludzińska, autorka monografii pt. „Kraj jest nieszczęśliwy że ma ludzi próżnujących” walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku”.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2017 na adres Sekretariat Rektora KUL, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14 z dopiskiem odpowiednio: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe” lub Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL - uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które w tym roku będzie obchodzone 23 czerwca.

 

---

 

Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) była córką hrabiego Kazimierza Potulickiego i Marii z Zamoyskich. Właścicielką dóbr Potulice i Ślesin (woj. kujawsko-pomorskie), działaczką społeczną, inicjatorką i donatorką licznych dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu, czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Hr. Potulicka była osobą przedsiębiorczą, jej gospodarstwo prowadzone było, jak na ówczesne czasy, w sposób bardzo nowoczesny. Równocześnie bardzo dbała o otoczenie społeczne (hipoteka społeczna) – wspierała słabszych, dbała o szkolnictwo i rozwój kulturalny osób zamieszkujących na terenie jej majątku. W ten sposób realizowała w praktyce ideały katolickiej nauki społecznej. Pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku utworzyła Fundację Potulicką, na którą przeznaczyła swoje dobra. Dochody z nich uzyskiwane miały stanowić wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobra fundacji zostały upaństwowione w okresie PRL, od roku 1991 fundacja wróciła pod zarząd KUL.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obu nagród znajdują się na stronie internetowej konkursów.

Więcej informacji: Dział Organizacyjno-Prawny KUL, tel. 81 445 41 77

 


Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.