XV Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego

28 października o godz. 11.00, w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II (X piętro) odbędzie się gala piętnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w 2015 r. Gospodarzem uroczystości jest Instytut Filologii Polskiej KUL.

Tegoroczny finał konkursu będzie okazją do uczczenia pamięci jej patrona - znakomitego znawcy literatury oświecenia i romantyzmu, jednego z najwybitniejszych historyków literatury polskiej, profesora KUL - Czesława Zgorzelskiego (1908-1996), w 20. rocznicę jego śmierci.

Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów, autorów najciekawszych prac magisterskich, i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych. W konkursie oceniane są prace zgłoszone przez uniwersyteckie ośrodki polonistyczne. Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej, stąd każda uczelnia zgłasza co roku po jednej pracy w każdej z tych dziedzin. Każdą pracę ocenia komisja składającą się z pięciu jurorów. Zwycięskie prace publikowane są w serii wydawniczej „Młoda Polonistyka”, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne. Dotychczas, w czternastu edycjach konkursu, o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie 307 autorów prac magisterskich z 21 ośrodków.

Udział w uroczystości zapowiedzieli dziekani i dyrektorzy polonistyk uniwersyteckich, syn prof. Czesława Zgorzelskiego – Andrzej, oraz opiekunowie naukowi nagrodzonych prac.

 

Program:

  • Powitanie uczestników – dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, dyrektor IFP KUL. 
  • Wystąpienie prof. Andrzeja Zgorzelskiego.
  • Prezentacja Kalendarium życia Prof. Czesława Zgorzelskiego – prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. Andrzej Tyszczyk.
  • Odczytanie werdyktu jury i uroczyste wręczenie nagród – prof. Renata Przybylska, przewodnicząca Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.
  • Wystąpienia laureatów pierwszych nagród.
  • Prezentacja książek wydanych w serii „Młoda Polonistyka”: mgr Karoliny Górniak, Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo- amerykańskiego modernizmu. „Słoje zadrzewne” Tymoteusza Karpowicza i „The Pisan Cantos” Ezry Pounda – dr hab. Dariusz Pachocki oraz mgr Barbary Łukaszewskiej „Siedem psalmów pokutnych” z rękopisu nr 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja – dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka.
  • Koncert kameralny kwartetu „Dolce Vita”.
2016-10-25

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydał kolejny tom dzieł zebranych Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI. Jest to tom VII pt. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja w przekładzie Wiesława Szymony OP i Ewy Grzesiuk, pod redakcją Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej. Tym samym ukończonych zostało osiem tomów z planowanych piętnastu. Uroczysta prezentacja nowego tomu odbędzie w sobotę, 15 października o godz. 10.30 podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

 

Najnowszy, dwuczęściowy tom Opera Omnia to rodzaj komentarza Josepha Ratzingera do prac II Soboru Watykańskiego, które przebiegały pod hasłem „aggiornamento” (Jan XXIII), uwspółcześnienia Kościoła i otwarcia na potrzeby dzisiejszego świata. Papież Benedykt XVI zachęca czytelników do zagłębienia się w nauczanie tego soboru, które uważa za kontynuację poprzednich i część całej Tradycji Kościoła: „Kościół jest – zarówno przed Soborem, jak i po nim – tym samym Kościołem”.

„Odnowa Kościoła ma dwojaki zamiar. Jej punktem odniesienia jest człowiek żyjący w teraźniejszości, w jego realności i jego świecie, takim, jaki on jest. Miarą odnowy jest jednak Chrystus – taki, jakiego ukazuje Pismo Święte. A skoro odnowa usiłuje przemyśleć Ewangelię Chrystusa i wyrazić ją w sposób zrozumiały dla teraźniejszego człowieka – tzn. w sposób współczesny (aggiornamento znaczy: wznieść się na wyżyny czasu) – to cel [naszego działania] polega dokładnie na tym, by zrozumieć Chrystusa” – czytamy w prezentowanym tomie.

Jak mówi redaktor polskiego wydania Dzieł Wszystkich ks. prof. Krzysztof Góźdź, w chwili zwołania Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII i uroczystego otwarcia (w dniu 11 października 1962 roku), Joseph Ratzinger był najmłodszym z jego uczestników-ekspertów. Kardynał Josef Frings z Kolonii wybrał wówczas 35-letniego profesora z Bonn na swego teologa i eksperta soborowego. Podczas przygotowań i obrad Soboru Ratzinger okazał się wytrawnym teologiem nie tylko we współpracy z kard. Fringsem, ale także samodzielnie w komisjach soborowych.

2016-10-10 Czytaj dalej...

100/100 wystawa najcenniejszych dzieł sztuki KUL na Zamku Królewskim w Warszawie

100/100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL, na stulecie KUL.

Zamek Królewski w Warszawie, 12.10.2016 r. – 30.12.2016 r.

 

Wystawa 100/100, na której zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie zapowiedzią uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia uniwersytetu, który przypada w 2018 r.

Od października do grudnia, w Zamku Królewskim w Warszawie pokazywanych będzie 100 obiektów europejskiego, w tym polskiego malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Różnorodność i bogactwo kolekcji, zarówno pod kątem gatunków artystycznych jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów, zapoczątkowanych w 1932 r. przez darowiznę ks. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. zgromadzone na KUL dzieła sztuki zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone. W odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich 60 lat na KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Włodzimierza Tetmajera i Józefa Pankiewicza, aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego.

Z malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługiwać będą obrazy: Ecce Homo, dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione, wiązana z czynnym w Wenecji w 1. poł. XVI w. warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami, pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha oraz Kordegarda małp, XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

Imponująco prezentować się będą średniowieczne rzeźby, powstałe w najprzedniejszych śląskich warsztatach późnego gotyku. Do największych pereł kolekcji w tym zakresie należą: figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wrocławskiej kamienicy wchodzącej w skład zabudowań Klasztoru św. Katarzyny, dzieło pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Sebastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic oraz szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, wykonana ok. 1520 r. Towarzyszyć im będą wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby barokowe.

Pokazane zostaną również przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej.

Kolekcję muzealną KUL uzupełni 9 rękopisów, inkunabułów i dokumentów ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis, stanowiący zbiór prawa kanonicznego, zebrany przez bolońskiego mnicha Gracjana ok. 1150 r. Rękopis lubelski, jeden z 6 tego typu zachowanych w Polsce, powstał w Tuluzie ok 1300 r. i dekorowany jest 63 barwnymi miniaturami w stylu gotyku francuskiego. Ponadto pokazane zostaną dyplomy królewskie i spisany odręcznie w początkach XIX w. Regestr pamiątek starożytnych i staroświeckich […] Domu Gotyckiego.

Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny, między innymi cykl wykładów.

 

2016-09-29

Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

 

2016-04-29