Nowa seria dzieł Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Dwoje naukowców z KUL – Marzena Górecka i ks. Krzysztof Góźdź znalazło się w gronie współredaktorów książki rozpoczynającej nową serię wydawniczą: Joseph Ratzinger Teksty Wybrane. Wydawnictwo Josepha Ratzingera zespoły redakcyjne pochodzące z sześciu państw wydały książkę,

Pierwszy tom serii pt. "Kapłaństwo" zostanie wręczony papieżowi–seniorowi z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich podczas specjalnej audiencji, która odbędzie się 28 czerwca o godz. 12.00 w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. W uroczystości uczestniczyć będzie papież Franciszek – autor Przedmowy do tego tomu. O obchodzącym kapłański jubileusz papieżu-seniorze pisze: „Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia „teologię na kolanach”: na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który rzeczywiście się modli. […] A w ten sposób wzorcowo ucieleśnia on serce całego kapłańskiego działania: owo głębokie zakorzenienie w Bogu, bez którego wszelkie możliwe umiejętności organizacyjne i cała domniemana wyższość intelektualna, wszelkie pieniądze i władza ukazują się bezużyteczne. Ucieleśnia on swą stałą relację z Panem Jezusem, bez której nic nie jest prawdziwe: wszystko staje się rutyną, księża są wyrobnikami, biskupi – biurokratami, a Kościół nie jest Kościołem Chrystusowym, lecz naszym wytworem, właściwie zbyteczną organizacją samorządową”.

Do sięgania po książkę zachęca również współbraci w kapłaństwie: „pozwalam sobie powiedzieć, że jeśli ktoś z was miałby wątpliwości co do centrum swojej posługi, co do jej sensu czy pożytku; gdyby miał wątpliwości co do tego, czego ludzie tak naprawdę od nas oczekują – niechaj głęboko rozważy te stronice”.

2016-06-24 Czytaj dalej...

Rekrutacja 2016

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski trwa do 8 lipca. Maturzyści mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów z zakresu humanistyki, nauk społecznych, filozoficznych, przyrodniczych, prawnych, teologicznych i ścisłych oraz studia międzyobszarowe. Szczegółową ofertę oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki znajduje się w naszym SERWISIE DLA KANDYDATA na stronie internetowej: www.kul.pl/kandydat

W roku akademickim 2016/2017 KUL zamierza otworzyć cztery nowe kierunki studiów. Są to studia II stopnia: prawo Unii Europejskiej (studia będą prowadzone w dwóch grupach w języku polskim oraz w języku angielskim) i humanistyka cyfrowa oraz dwa nowe kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim: informatyka na studiach I stopnia i teologia na studiach jednolitych magisterskich. Kandydaci na studia w języku angielskim muszą legitymować się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2 (przynajmniej na ocenę dobrą) lub wyższym.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi 13 lipca.

 

2016-06-14

Letnia sesja egzaminacyjna

Po miesiącu zabaw juwenaliowych na uczelniach nastał czas wytężonej pracy zarówno studentów, którzy już zebrali podpisy z zajęć, napisali końcowe kolokwia i zaliczenia, a przed którymi letnia sesja egzaminacyjna, jak też nauczycieli akademickich, którzy te egzaminy muszą przygotować i sprawdzić, odpytać z nabytej wiedzy lub też przeczytać i ocenić prace pisemne. Na KUL zajęć kończących się wpisem w tej sesji było 1326, zaliczeniem na ocenę 3712. Przez dwa tygodnie letniej sesji egzaminacyjnej (15-30 czerwca) przewidzianych jest 1268 rodzajów egzaminów, tzn. tyle zajęć w tym semestrze kończy się obowiązkowym egzaminem. Najwięcej osób przystąpi do egzaminów z obowiązkowych przedmiotów ogólnouniwersyteckich, liderem tej sesji jest historia filozofii, z którą będzie musiało się zmierzyć niemal 600 studentów.

Warto dołożyć starań i solidnie się do egzaminów przygotować, bo dobre oceny znajdują swoje wymierne odzwierciedlenie w postaci stypendiów, chociażby stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, stypendiach miejskich czy też ministerialnych. Oczywiście cały materiał należy powtórzyć i opanować, technik uczenia się i zapamiętywania jest wiele, najważniejsze by wybrać tę dla siebie skuteczną. A jak się przygotować fizycznie i psychicznie? Podobnie jak do matury – tu pomocą może służyć poradnik przygotowany przez TV KUL:

- co zjeść przed egzaminem?

- jak poradzić sobie ze stresem?

- u którego świętego szukać pomocy?

Warto przypomnieć, że informacje o terminie i miejscu egzaminu znajdują się w zakładce „egzaminy”, dostępnej dla każdego studenta po zalogowaniu się na indywidualne konto w serwisie internetowym e-kul.

Jest także dobra wiadomość dla tych, którzy nie mogą w stu procentach poświęcić się na przygotowania do egzaminów, gdyż podjęli obowiązki społeczne – pracę w wolontariacie, różnych organizacjach studenckich, grupach i stowarzyszeniach, bo właśnie z myślą o studentach bezinteresownie pracujących na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalne stypendia ufundowało Towarzystwo Przyjaciół KUL. Szczegółowe zasady i formularze dostępne są na stronie TP KUL.

2016-06-14

Kolekcja Litawińskich ze zbiorów KUL w Muzeum Nadwiślańskim

30-lecie"Aby to piękno służyło innym..." W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą do 24 lipca oglądać można dwie wystawy ze zbiorów KUL - w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego przy Rynku 19 trwa wystawa kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich, uzupełnieniem której jest wystawa obrazów Wojciecha Flecka w pobliskiej Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Galerie czynne są codziennie w godz. 10:00-17:00.

Wystawa w Galerii Wystaw Czasowych prezentuje bogatą i różnorodną kolekcję dzieł sztuki stworzoną przez Tadeusza Litawińskiego (1902-1986) i jego żonę Olgę z Jurkiewiczów (1900-1991). Kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki zgromadzili w zakopiańskiej willi Boży Dar cenne przykłady europejskiego i polskiego rzemiosła artystycznego oraz szereg wybitnych obrazów autorstwa najlepszych polskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. W roku 1986 Olga i Tadeusz Litawińscy przekazali swoją kolekcję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, „aby to piękno, które stanowiło sens ich życia, które tak bardzo kochali, służyło innym, a przede wszystkim adeptom i miłośnikom sztuki...”. Do zbiorów muzealnych uczelni trafiło ok. 70% kolekcji, reszta ulegała rozproszeniu jeszcze za życia jej twórców. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zaprasza do obejrzenia „rekonstrukcji” jednej z najlepszych kolekcji prywatnych, jakie powstały w Polsce w XX w. Na wystawie prezentowane są zbiory muzealne KUL oraz dzieła wchodzące niegdyś w skład kolekcji Litawińskich, a dziś stanowiące własność polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych. Ekspozycja przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, m.in. kilka eksponatów wykonano w druku 3D.

Uzupełnieniem tej wystawy jest ekspozycja przygotowana w Kamienicy Celejowskiej poświęcona twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972), wybitnego zakopiańskiego kolorysty i pejzażysty. Większą jej część (ponad 50 dzieł) stanowią obrazy ze zbiorów KUL, również z donacji Tadeusza Litawińskiego, który był miłośnikiem i mecenasem twórczości Flecka.

Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Przylicki (KUL) i dr Seweryn Kuter (MNKD).

 

Jak dotąd jest to największa wystawa dzieł sztuki należących do KUL. Uniwersyteckie zbiory muzealne służą jako baza dydaktyczna dla studentów historii sztuki i na co dzień nie są udostępniane szerokiej publiczności. Obecnie liczą blisko 1700 cennych obiektów, m.in. średniowieczne rzeźby sakralne, zbiór porcelany oraz znakomity przegląd malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.

Wybrane obiekty od 2012 roku pokazywane są na wystawach czasowych w różnych polskich muzeach. Dotychczas można je było oglądać w Suwałkach, Kozłówce, Lesznie, Wrocławiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Stalowej Woli oraz w Muzeum Lubelskim. W najbliższych planach są wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem oraz w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 

 

2016-04-21

Zakończenie studiów dla osób osadzonych

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończyła właśnie studia wyjątkowa grupa studentów. Grupę tworzyli studenci-więźniowie, którym dano szansę na szczególny rodzaj resocjalizacji – poprzez studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking. Eksperymentalny projekt dydaktyczny dobiegł końca, natomiast trwają jeszcze badania naukowe sprawdzające skuteczność tej idei. Wyniki poznamy w ciągu kilku miesięcy.

5 czerwca 2013 r. rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie ppłk Włodzimierz Głuch, podpisali porozumienie dotyczące prowadzenia studiów I stopnia dla skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. W rezultacie od października 2013 r. grupa 36 więźniów rozpoczęła studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking, według założeń studenci ci przez pierwszy rok studiowali w areszcie - na miejscu przygotowane zostały odpowiednie sale i zorganizowana została biblioteka. Na dwóch kolejnych latach zajęcia realizowane były w trybie grupy półotwartej na uniwersytecie.

Studia dla osób skazanych to idea eksperymentalna i nowatorska o dużym znaczeniu społecznym. Wybór do projektu specjalności streetworking też oczywiście nie był przypadkowy. Poza tym, że samo studiowanie daje szansę na resocjalizację i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób skazanych oraz umożliwia ich włączenie do życia społecznego, to w przyszłej pracy osoby te mogą być wiarygodnym przykładem, że odmiana swojego życia jest możliwa. Jak podkreślała na początku projektu prof. Iwona Niewiadomska, kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL - "Te osoby mają wiedzę nieraz znacznie szerszą o problemach występujących w tych trudnych środowiskach, niż pracownik socjalny. Dzięki temu mogą wskazać na wiele spraw dotyczących metod i sposobów wykonywania takiej pracy socjalnej na ulicy, jeśli będziemy ich słuchać".

Studiujący więźniowie musieli spełniać ustawowe warunki i przejść normalną procedurę rekrutacji na studia, a dodatkowo spełniać kryteria przyjęte przez Służbę Więzienną. Studenci pochodzili z całej Polski, a na czas studiów przeniesieni zostali do jednostki w Lublinie. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzali dla nich pracownicy KUL, część zajęć przeprowadzili w ramach wolontariatu. Dodatkowo pracownicy Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL przeprowadzili badania sprawdzające skuteczność idei ułatwienia studiowania osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w procesie ich resocjalizacji i zwiększenia szansy na włączenie ich do życia społecznego. Badano zarówno zmiany zachodzące w samych osadzonych, jak też percepcję społeczną osadzonych jako studentów i streetworkerów, a także zmiany stereotypów społecznych na temat więźniów. Wyniki tych badań będą opracowane w ciągu kilku miesięcy. To kolejny projekt z zakresu readaptacji społecznej byłych więźniów przeprowadzony w tej katedrze. W latach 2006-2009, wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, sprawdzali skuteczność działań podejmowanych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień, w latach 2009-2011 sprawowali naukowy patronat nad projektem badawczo-aplikacyjnym „Więzi społeczne zamiast więzień”.

Z 36 osób rozpoczynających studia, do egzaminu licencjackiego przystąpiło, bądź w najbliższym czasie przystąpi, 18 absolwentów. Pozostali zrezygnowali w trakcie studiów, część zakończyła karę pozbawienia wolności, kilka osób wzięło urlopy dziekańskie i albo jeszcze na nich przebywa, albo kontynuuje studia na niższych latach, korzystając z indywidualnej organizacji studiów (IOS).

2016-06-17 Czytaj dalej...

Wręczenie Księgi Pamiątkowej ks. prof. Andrzejowi Szostkowi MIC

2 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej „Veritas in caritate” Księdzu Profesorowi Andrzejowi Szostkowi MIC, Rektorowi KUL w latach 1998-2004. Laudację ku czci jubilata wygłosił ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki KUL. Goście uroczystości podkreślali otwartość, serdeczność, naturalny dar słowa, umiejętność wyszukiwania kompromisowych rozwiązań i znakomite poczucie humoru Jubilata. Ad multos annos!

 

Ks. prof. Andrzej Szostek urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. W 1969 roku ukończył studia z zakresu filozofii chrześcijańskiej na KUL. Pracę magisterską pt. „Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego” napisał pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Karola kard. Wojtyły. W 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Marianów. W 1978 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy „Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii”. Podstawą habilitacji, którą uzyskał w roku 1989, była praca „Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997.

Swoje życie zawodowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym rozpoczął prace już w 1970 r. jako stażysta. Następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż do stanowiska profesora zwyczajnego, które objął w roku 2000. Pracę naukową godził ze sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji administracyjnych, m.in. kierował Katedrą Etyki Szczegółowej, a następnie Katedrą Etyki. Przez dwie kadencje (1992-1998) był prorektorem, później zaś, również dwie kadencje, rektorem KUL (1998-2004).

Główne zainteresowania naukowe ks. prof. Szostka oscylują wokół racjonalnych podstaw etyki, problematyki sumienia, zajmują go niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka) oraz myśl etyczna i antropologiczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

Należy do wielu krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych oraz zespołów redakcyjnych, m.in. w latach 1992-1997 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest członkiem Papieskiej Akademii „Pro vita”. Jego praca i dorobek naukowy była wielokrotnie doceniana, czego wyrazem są liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

2016-05-31 Czytaj dalej...

Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

 

2016-04-29