Nowości rekrutacyjne 2017

W roku akademickim 2017/2018 oferta edukacyjna KUL rozszerzona została o trzy nowe kierunki studiów:

 

Hispanistyka - studia I stopnia

Studia na kierunku hispanistyka obejmują intensywną naukę dwóch języków romańskich - hiszpańskiego jako wiodącego i francuskiego na poziomie minimum B2 oraz zdobycie wiedzy na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego. A dzięki temu, że Instytut Filologii Romańskiej jest jedynym w Polsce i w tej części Europy akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Cámara de Madrid), studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie języka hiszpańskiego z obszaru biznesu, turystyki i nauk medycznych, na różnych poziomach biegłości językowej (B2-C2).

 

Doradztwo kariery i doradztwo personalne – studia I stopnia

To studia interdyscyplinarne łączące wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii.

Absolwent tych studiów to specjalista przygotowany do pracy w instytucjach pomocy różnym grupom na rynku pracy (uczących się, pracujących, bezrobotnych, odchodzących na emeryturę), w działach HR i doradztwie zawodowym dla klientów indywidualnych, w biznesie i sferze publicznej. Będzie potrafił zarządzać zasobami ludzkimi w organizacjach i przedsiębiorstwach, rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery, udzielać porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniające różne kwestie współczesnego rynku pracy.

 

Kognitywistyka – studia II stopnia

To kontynuacja studiów I stopnia (funkcjonujących od roku akademickiego 2014/15). Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie nauk o poznaniu i ludzkim umyśle, społecznych uwarunkowaniach systemu poznawczego oraz wykorzystaniu narzędzi formalnych w prezentacji i analizie różnorodnych danych gromadzonych empirycznie. Szczególny akcent kładzie się na kształcenie w zakresie neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, komunikacji, semiotyki logicznej, biologicznych mechanizmów ewolucyjnych, logiki, projektowania baz danych oraz inżynierii wiedzy, metodologii prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz unifikacji wyników badań empirycznych w ramy teorii naukowych.

Studenci będą mieli do wyboru dwa moduły: „Umysł społeczny – Procesy poznawcze” i „Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana”. Dla wszystkich studentów natomiast przygotowane są zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności przygotowywania wystąpień i prezentacji opartych na bazie wiedzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych (w języku polskim i angielskim), szkolenia w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych, kreatywnego myślenia itd.


Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.