Zachęcamy studentów niepełnosprawnych do aktywności w środowisku akademickim:

  • czynnego udziału w Kołach Naukowych,
  • aktywnego udziału w dniach Otwartych Drzwi,
  • organizowania wzajemnego wsparcia oraz wolontariatu dla innych studentów,
  • działalności społecznej i kulturowej,
  • form aktywności sportowej.

02-200_28103-200_26704-200_200

W Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych możesz również uzyskać:

  • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów,
  • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów.

Biuro realizuje również zadania związane ze szczegółową informacją o programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc organizowana jest indywidualnie w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta.

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:22 - Sylwia Bogusz