Dr hab. Piotr Telusiewicz

Kierownik Katedry

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie

Przewodniczący VI Wydziału Cywilnego

 

po_zmianie_1.jpg 

 

Dyżur w katedrze:

Środa, godz. 15.00 - 15.45 (C 535)

dla celów organizacyjnych proszę o uprzednie umówienie się za pośrednictwem e-mail

Kontakt:

- telusiewicz@gmail.com

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 12:30 - Piotr Telusiewicz