Historia Katedry

     Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny została powołana do istnienia z dniem 1 października 2009 roku na podstawie Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 maja 2009 roku, w sprawie utworzenia Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (686/IV/10). Pierwszym Kierownikiem Katedry został Arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga. Od 1 października 2014 roku Kuratorem Katedry jest Ks. dr hab. Piotr Stanisz, Prof. KUL. W Katerze zatrudnieni są adiunkci: Ks. dr Zdzisław Jancewicz i dr hab. Piotr Telusiewicz.

     

 

 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze

     W katedrze prowadzone są badnia z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i źródeł praw rodziny. Podejmowane badania oscylują wokół zagadnień związanych ze statusem prawnym rodziny na gruncie obowiązującego ustawodawstawa polskiego. Podstawowe badania skupiają się wokół prawnego pojęcia rodziny oraz możliwości potraktowania rodziny jako podmiotu prawa sui generis. Te ściśle prawnicze aspekty prowadzonych badań dopełniane są spojrzeniem na prawa rodziny z punktu widzenia prawa naturalnego, socjologii, teologii i filozofii. Wszystkie wyżej wskazane aspekty ściśle współgrają z rozwijaną koncepcją wspólnotowości małżeństwa oraz aktualną i wciąż podejmowaną dyskusją w przedmiocie ochrony życia poczętego. Ponadto podejmowane są także wątki badawcze dotyczące instytucji ochrony majątku małżonków oraz funkcjonowania majątku rodzinnego.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014, godz. 19:48 - Andrzej Dzięga