Konsultacje pracowników Katedry i doktorantów - I semestr 2017/2018:

 

 

UWAGA:

wymiar godzinowy konsultacji obowiązuje do dnia 14 lutego 2018 roku, a od dnia 15 lutego 2018 roku wymiar godzinowy konsultacji zostanie zwiększony do wymiaru określonego w § 3 ZARZĄDZENIA ROP-0101-103/17 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji (Monitor KUL poz. 515).

 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz:

Konsultacje:

Środa, godz. 15.00 - 15.45 (C 535)

dla celów organizacyjnych proszę o uprzednie umówienie się za pośrednictwem e-mail

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Dr hab. Wojciech Lis:

Konsultacje:

Wtorek, godz. 7.15 - 8.00, C-535

 

Ks. dr Zdzisław Jancewicz:

Konsultacje:

Środa, godz. 9.10 - 9.55, CI-301

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Mgr Aleksandra Gierlińska

Konsultacje:

Piątek, godz. 7.45 - 8.30, C-535

 

Mgr Magdalena Łastowska

Konsultacje:

Czwartek, godz. 9.10 - 9.55, CI-101

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017, godz. 15:08 - Zdzisław Jancewicz