PRAWO KANONIZACYJNE

TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

 1. Męczeństwo i jego kanoniczne elementy
 2. Kanoniczna koncepcja świętości wyznawców
 3. Cud w ujęciu kanonicznym
 4. Pojęcie kanonizacji i jej skutki
 5. Pojęcie beatyfikacji i jej skutki
 6. Kult prywatny sług Bożych
 7. Pierwotne formy kanonizacji
 8. Istota reformy prawa kanonizacyjnego przeprowadzonej przez papieża Urbana VIII
 9. Znaczenie Prospera Lambertiniego dla nauki prawa kanonizacyjnego i jego działalność ustawodawcza jako papieża
 10. Geneza oraz istota reformy prawa kanonizacyjnego przeprowadzonej przez Jana Pawła II
 11. Prawno-kanoniczne znaczenie Instrukcji Sanctorum Mater
 12. Właściwość sądowa w sprawach kanonizacyjnych
 13. Trybunał/Komisja postępowania w diecezji (skład, wymagania wobec kandydatów)
 14. Biegli w sprawach kanonizacyjnych (pojęcie, kategorie, normy wspólne)
 15. Cenzura pism własnych kandydata do chwały ołtarzy
 16. Biegli w zakresie historii i archiwistyki
 17. Środki dowodowe w sprawach kanonizacyjnych
 18. Rola dokumentów w sprawach kanonizacyjnych
 19. Świadkowie w sprawach kanonizacyjnych
 20. Oględziny sądowe i wizja lokalna
 21. Walor eklezjalny sprawy
 22. Znaczenie nihil obstat w sprawach kanonizacyjnych
 23. Opinia Konferencji Biskupów
 24. Opinia świętości i męczeństwa
 25. Podstawowe czynności w procesie beatyfikacyjnym na terenie diecezji (wymagana chronologia)
 26. Przebieg postępowania beatyfikacyjnego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (wymagana chronologia)
 27. Proces rogatoryjny (pojęcie, powołanie trybunału, zasady działania)
 28. Zmiany w rycie ogłaszania błogosławionych wprowadzone przez papieża Benedykta XVI
 29. Odnowiony obrzęd kanonizacji wprowadzony przez papieża Benedykta XVI
 30. Przesłanie kanonizacji Jana Pawła II

Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017, godz. 17:09 - Magdalena Sawa