Główne kierunki badań prowadzonych przez pracowników byłej Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego

 

 • ustawodawstwo Kościoła dotyczące instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego;
 • tradycyjne i nowe formy życia konsekrowanego, praktyki ascetyczne osób konsekrowanych;
 • prawo podmiotowe wiernego do sakramentów świętych;
 • ograniczenia prawne dotyczące udzielania i przyjmowania sakramentów;
 • uczestnictwo wiernych świeckich w zadaniu uświęcającym Kościoła;
 • regulacje ekumeniczne w Kodeksach Jana Pawła II. 

 

Działalność naukowa i organizacyjna Katedry

 

W latach 1926-2008 przedmiot prawo sakramentów św. wykładane było przez ośmiu księży profesorów (J. Roth, A. Petrani, J. Nowicki, K. Nasiłowski, P. Pałka J. Grzywacz, P. Hemperek, B. W. Zubert). Wszyscy wykładający zaliczani są do grona klasyków prawa kanonicznego, byli i są cytowani oraz uznawani przez środowisko międzynarodowe. Wykształcenie zdobywali i pogłębiali w liczących się ośrodkach naukowych w Europie i w świecie (Rzym, Lwów, Kraków, Warszawa, Monachium).

 

Pracownicy Katedry zorganizowali pięć międzynarodowych konferencji naukowych i przygotowali szereg znaczących publikacji naukowych, m.in.

 • I Międzynarodowe Sympozjum Prawa Zakonnego pt. Autonomia zakonów a Kościół partykularny , KUL - Lublin 5-6 X 1988

*Autonomia zakonów a Kościół partykularny. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego, KUL Lublin 5-6 X 1988, red. Bronisław W. Zubert OFM, RW KUL, Lublin 1991;

 • II Międzynarodowe Sympozjum Prawa Zakonnego pt. Służba i praca, KUL - Lublin 17-18 X 1994

*Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994), red. Bronisław W. Zubert OFM, E. Szczot, TN KUL, Lublin 1996;

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. prawnej regulacji sakramentu pokuty połączona z wręczeniem Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio" prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM  z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin, 11 V 2000;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, 9-10 V 2005

*Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie, red. A. Skorupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006;

 • Sympozjum naukowe pt. Kapłaństwo posługi, Lublin, 25 V 2010
      *Kapłaństwo posługi, red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Wydawnictwo       KUL, Lublin 2012.

 

Z wykładem na konferencjach w 2000 i 2005 r. wystąpił ks. kard. prof. Peter Erdö - od 2004 r. Prymas Węgier. W 2006 r. doktor honoris causa KUL.

Z referatami występowali także profesorowie z Włoch i Niemiec między innymi ks. prałat dr Grzegorz Erlebach - audytor Roty Rzymskiej, ks. prof. Zbigniew Suchecki z Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie.

 

Dzięki staraniom o. prof. zw. d.h.c. Bronisława Wenantego Zuberta OFM, wieloletniego pracownika i kierownika Katedry, Instytut Prawa Kanonicznego otrzymał w darze 27 tomów Monumenta Iuris Canonici.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2015, godz. 17:07 - Marta Ordon