Fundacja Potulicka http://fundacjapotulicka.pl (dawniej Fundacja im. Anieli hr. Potulickiej) została powołana przez Anielę Hrabinę Potulicką 10 sierpnia 1925 roku aktem notarialnym sporządzonym u notariusza dr. Jana Sławskiego w Poznaniu. Po długich zabiegach i drobnych korektach Fundacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 14 marca 1928 r. i ogłoszona w dzienniku Ustaw RP nr 36 z dnia 24 marca 1928 r.

 


 

Konkursy o nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej:

 

 

 

 

 

Laureatem Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu w roku 2016

została

 

MONIKA MALUDZIŃSKA  

 

autorka monografii pt.:

 

„KRAJ  JEST  NIESZCZĘŚLIWY  ŻE MA  LUDZI PRÓŻNUJĄCYCH ” WALKA  Z UBÓSTWEM  W  WARSZAWIE  NA  TLE  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  RZECZYPOSPOLITEJ W DYSKURSIE  PUBLICYSTYCZNYM  DRUGIEJ  POŁOWY  XVIII WIEKU,  WARSZAWA  2015.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2016, godz. 12:27 - Leszek Wojtowicz