W najnowszym rankingu "Perspektyw" historia KUL zanotowała awans o trzy pozycje w stosunku do ubiegłego i zajęła pewne miejsce w czołowej dziesiątce.

Na wysoką lokatę złożyła się ocena wystawiona przez kadrę z innych uczelni (50%), preferencje pracodawców (20%), liczba publikacji (10%), ich cytowalność (10%) oraz współczynnik publikacji liczony według metody Hirsha (10%).

 

Ponadto szczególnie wyróżniony został kierunek Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, który od 2 lat wzbogaca ofertę Instytutu Historii. W kategorii kierunków z grupy "Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach", nasze studia zajęły 3. miejsce w Polsce. Wyprzedziły nas jedynie Uniwersytet Warszawski i i Uniwersytet Jagielloński.  

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

 

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka jest przygotowanie Absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim. Oferowany kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problematykę historyczną i historyczno-ustrojową z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i z archiwistyką. Ważne jest również opanowanie przez studentów podstawowych elementów z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych.

 

Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje specjalistów umiejących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić właściwie wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania. Dlatego też w trakcie studiów położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wśród efektów kształcenia znajdują się także treści związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Z kolei moduł edytorski pozwoli zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, w wydawnictwach i w redakcjach zajmujących się popularyzacją nauki i wydawaniem źródeł historycznych. Student w trakcie kształcenia zdobywa również podstawową wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, zarządzania instytucją i zarządzania zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną wiedzę w zakresie finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej.

 

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.