Pan mgr Maciej Łochowski otrzymał wyróżnienie w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015, zorganizowanym przez IPN. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Paczkowskiego postanowiło uhonorować w ten sposób Autora pracy magisterskiej „Operacja »Burza« w Okręgu Armii Krajowej Lublin”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Rafała Wnuka, prof. KUL.

 

 

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, kierownik Katedry Historii XIX wieku otrzymał wyróżnienie Jury Nagrody im. Jerzego Skowronka w dziedzinie historii i archiwistyki za książkę Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Wręczenie nagród miało miejsce podczas VII Warszawskich Targów Książki.

26.04.2016 - 30.06.2016

Nowa Publikacja IH KUL

 

Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, Lublin 2015 [TN KUL], ss. 440.

 

 

21.04.2016 - 01.10.2016

XI Sympozjum Bliskowschodnie

Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na kolejne

 

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCE STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

 

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

 

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

 

 

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w urokliwym Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

 

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

 

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

 

 

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:

Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.

Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.

Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.

Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.

Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

 

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

 

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Organizatorzy:

Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dr Przemysław Dec

 

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.