We wrześniu 2015 r. nakładem Instytutu Sądecko-Lubelskiego ukazała się książka dr hab. Macieja Münnicha pt. Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie. Książka dostępna jest w wersji papierowej, lub elektronicznej (http://www.isl.org.pl/publikacje/10.Syria_wiosna_2015.pdf)

 

Książka pt. „Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie” autorstwa dr hab. Macieja Münnicha prezentuje nowatorskie i analityczne spojrzenie na wojnę w Syrii. Autor podjął się dość trudnego wyzwania, by opisać strony konfliktu oraz ukazać ich podstawowe interesy w toczonym konflikcie. Poprzez analizę charakteru zbrojnych grup „wewnętrznych” oraz zaangażowania państw regionalnych i mocarstw światowych, autor skonkretyzował kilka potencjalnych scenariuszy ewolucji opisywanego konfliktu. Książka ta … jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem na naszym rynku. Autorowi udało się w sposób przystępny, ale i naukowy, ukazać charakter wojny w Syrii, przedstawić strony konfliktu oraz wyjaśnić jej przebieg w odniesieniu do czynników zewnętrznych, które ją także kształtują. To właśnie ukazanie konfliktu syryjskiego na tle przeobrażeń regionalnych stanowi największy walor recenzowanej pozycji.

(Z recenzji dr Bartosza Bojarczyka)

 

 

 

11 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

 

W tym roku Jury przyznało nagrodę książce pióra dr Ewy Rzeczkowskiej pt.  "Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956" (Lublin 2014, Wydawnictwo Werset).

 

Książka jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2009 r.  Promotorem w przewodzie był dr hab. Mirosław Piotrowski, profesor KUL. W 2010 r. praca ta (jeszcze w pierwotnym maszynopisie) została wyróżniona w konkursie na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego" (organizatorzy: IPN i Instytut Historii PAN).

 

Z przyjemnością informujemy, że ruszył nabór na nowy kierunek studiów II stopnia

 

- Turystyka kulturowa

 

 

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie

 

Pracowni Turystyki i Edukacji Historycznej

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.