Nagroda dla ks. prof. Piotra Stanisza

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL otrzymał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny - Sertum Scientiarum Lublinense - za 2017 rok, przyznane przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za książkę pt. "Religion and Law in Poland".  Publikacja została oceniona "jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego". Wręczenie nagrody odbyło się 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.


Sukces Drużyny KUL w konkursie z prawa wyznaniowego

laureatki_konkursu_z_prawa_wyznaniowegoStudentki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęły czołowe lokaty w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Pani Dominika Flis zajęła I miejsce (ex aequo z reprezentantem UJ), zaś Katarzyna Machowska zajęła III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody). Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, i odbył się 1 grudnia 2017 r. w Opolu. Nasze Reprezentantki otrzymały cenne nagrody rzeczowe: laptop za I miejsce i smartfon za III miejsce.
 

Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 (CI-204).

Szczegółowy program

 

 

 


Praktyki studenckie w sądach powszechnych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi dla studentów dotyczącymi praktyk studenckich odbywanych w sądach powszechnych.

 

informacje dotyczące praktyk studenckich


Studenci Prawa KUL nagrodzeni stypendiami MNiSW 2015/2016

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanych za wybitne osiągnięcia, znaleźli się Nasi Studenci kierunku prawo: Agnieszka Bernecka, Marzena Czochra, Mateusz Jan Gabryel, Maciej Stanisław Kudelski, Paweł Mącik i Justyna Świerczek.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Informacja na stronie MNiSW


Dr hab. Przemysław Czarnek nowym Wojewodą Lubelskim

czarnekW dniu 8 grudnia 2015 r. dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL, został powołany przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

W imieniu całej społeczności Instytutu Prawa gratulujemy serdecznie i życzymy sukcesów!

Relacja na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów.

 


O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae"

Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizowały w dniu 27 listopada 2015 r. międzynarodową konferencję pt. Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia.

Program konferencji

 


Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

logo_centrum_ADR_mini2.jpg    Kul_5mini.jpg

W dniu 27 listopada 2015 r. w Collegium Iuridicum Wydziału PPKiA odbyła się: debata nt. „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” oraz międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej". 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji

 


W Lublinie powstał Lubelski Sąd Arbitrażowy

W dniu 5 listopada 2015 r. zainaugurował swoją działalność Lubelski Sąd Arbitrażowy...

SZERZEJ ZOB.