Konkurs "Znaj swoje prawa" - edycja 2018

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają

Uczniów szkół średnich

do udziału w konkursie p
t. "Znaj swoje prawa"


Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na Prawo oraz tablet multimedialny.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres organizatora: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie do konkursu - znaj swoje prawa",

wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Istnieje również możliwość przesłania karty na adres e - mail:

instytut.prawa@kul.pl


Termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2018 r.

(decyduje data wpływu do organizatora).


Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 23 marca 2018 r. (piątek),

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 w sali CI 302 Collegium Iuridicum KUL w Lublinie - ul. Spokojna 1.

 

Ramowy program konkursu przedstawia się następująco:

godz. 9:20 - 9:50 - rejestracja uczestników
godz. 10:00 - 11:00 - test
godz. 12:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu:

 

1. Chmielewska Ewelina

2. Ciechańska Paulina

3. Górna Agnieszka

4. Jaworska Julia

5. Klej Anna

6. Kurek Olga

7. Liśkiewicz Aleksandra

8. Michalik Justyna

9. Pasternak Karolina

10. Sprysak Patrycja

11. Szewczak Weronika

12. Tomaszewska Weronika

13. Zielińska Milena

14. Zwarzyńska vel Franczak Wiktoria

15. Żmuda Bernadettaregulamin_konkursu_2018

 

karta_zgloszenia_udzialu_w_konkursie_2018
Sponsorem nagród jest :

 

logo-wolters-kluwer_2018


Nagroda dla ks. prof. Piotra Stanisza

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL otrzymał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny - Sertum Scientiarum Lublinense - za 2017 rok, przyznane przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za książkę pt. "Religion and Law in Poland".  Publikacja została oceniona "jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego". Wręczenie nagrody odbyło się 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.


Sukces Drużyny KUL w konkursie z prawa wyznaniowego

laureatki_konkursu_z_prawa_wyznaniowegoStudentki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęły czołowe lokaty w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Pani Dominika Flis zajęła I miejsce (ex aequo z reprezentantem UJ), zaś Katarzyna Machowska zajęła III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody). Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, i odbył się 1 grudnia 2017 r. w Opolu. Nasze Reprezentantki otrzymały cenne nagrody rzeczowe: laptop za I miejsce i smartfon za III miejsce.
 

Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 (CI-204).

Szczegółowy program

 

 

 


Praktyki studenckie w sądach powszechnych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi dla studentów dotyczącymi praktyk studenckich odbywanych w sądach powszechnych.

 

informacje dotyczące praktyk studenckich


Studenci Prawa KUL nagrodzeni stypendiami MNiSW 2015/2016

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanych za wybitne osiągnięcia, znaleźli się Nasi Studenci kierunku prawo: Agnieszka Bernecka, Marzena Czochra, Mateusz Jan Gabryel, Maciej Stanisław Kudelski, Paweł Mącik i Justyna Świerczek.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Informacja na stronie MNiSW


Dr hab. Przemysław Czarnek nowym Wojewodą Lubelskim

czarnekW dniu 8 grudnia 2015 r. dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL, został powołany przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

W imieniu całej społeczności Instytutu Prawa gratulujemy serdecznie i życzymy sukcesów!

Relacja na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów.

 


O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae"

Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizowały w dniu 27 listopada 2015 r. międzynarodową konferencję pt. Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia.

Program konferencji

 


Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

logo_centrum_ADR_mini2.jpg    Kul_5mini.jpg

W dniu 27 listopada 2015 r. w Collegium Iuridicum Wydziału PPKiA odbyła się: debata nt. „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” oraz międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej". 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji