Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. zostaje zamknięta Kasa Główna KUL w siedzibie Uniwersytetu przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

W związku z powyższym wypłaty gotówkowe realizowane będą w formie autowypłaty w oddziałach Banku PEKAO S.A.

Równocześnie przypominamy, że wpłat na rzecz KUL można dokonywać osobiście bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO S.A, a także przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

Autor: Eliza Tatarczak
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 11:27 - Leszek Wojtowicz