Konsultacje pracowników Katedry Kościelnego Prawa Procesowego:

 

 W okresie sesji egzaminacyjnej i urlopów pracowniczych po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mail.

  

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Konsultacje: środa 9.10 - 10.00 sala C-539

Plan zajęć

  

Asystenci:
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Konsultacje: środa 9.00-9.45 C-539

Plan zajęć

Ks. dr Wojciech Witkowski

Konsultacje: wtorek 10.00-10.45 C-539

 

Doktoranci:

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka
Konsultacje: środa 10.50-11.35 C-539

Plan zajęć

 

Mgr Aleksandra Rybaczek

Konsultacje: środa 10.00 - 10.45 C-539

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, godz. 09:28 - Marta Greszata-Telusiewicz