Konsultacje pracowników Katedry Kościelnego Prawa Procesowego:

 

 W okresie sesji egzaminacyjnej i urlopów pracowniczych po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mail.

  

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Konsultacje: czwartek 11.40 - 12.25 sala C-539

Plan zajęć

  

Asystenci:
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Konsultacje: wtorek 10.45-11.30 C-539

Plan zajęć

Ks. dr Wojciech Witkowski

Konsultacje: środa 16.45-17.30 C-539

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 09:37 - Marta Greszata-Telusiewicz