Kontakt


Katedra Kościelnego Prawa Procesowego

Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

sala C-539

tel. (+48 81) 445-3-539

e-mail: mgresz@kul.pl 

 

Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2011, godz. 16:06 - Marta Ordon