c

Pracownicy Katedry

 

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

 

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Paździor

  

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent

 

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 06:53 - Magdalena Sawa