c

Pracownicy Katedry

 

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

 

 

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent

Ks. dr Wojciech Witkowski, asystent

 

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

Mgr lic. Aleksandra Rybaczek, doktorant

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 13:08 - Magdalena Sawa