c

Pracownicy Katedry

 

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

 

 

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent, sekretarz

Ks. dr Wojciech Witkowski, asystent

 

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

Mgr lic. Aleksandra Rybaczek, doktorant

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 11:46 - Magdalena Sawa