Człowiek – Rodzina – Prawo

 

 

Numery do pobrania znajdują się poniżej

 

Informacje ogólne

Biuletyn internetowy Człowiek – Rodzina – Prawo został utworzony na podstawie uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia internetowego BiuletynuCzłowiek – Rodzina – Prawo (712/II/5). 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2012 roku (sygn. akt I Ns. Rej. Pr. 16/12) wpisano internetowy Biuletyn Człowiek – Rodzina – Prawo do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1222.

W dniu 17 maja 2012 roku tytuł Człowiek - Rodzina - Prawo zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2299 - 0283.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku Biuletyn internetowy Człowiek - Rodzina - Prawo jest czasopismem recenzowanym. 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie decyzji Rady Naukowej i Redaktora Naczelnego od dnia 1 lipca 2014 roku Biuletyn Człowiek – Rodzina –Prawo będzie wydawany cztery razy w roku za mijający kwartał. Powyższa decyzja motywowana jest przede wszystkim doskonalszym przygotowaniem biuletynu do złożenia ankiety ewaluacyjnej i uzyskania punktacji dla czasopisma.

 


Rada Naukowa i Recenzenci

 

Rada Naukowa:

Abp dr hab. Andrzej Dzięga, WSAP w Szczecinie

Dr hab. Marta Greszata – Telusiewicz, Prof. KUL

Recenzenci:

Polskie prawo rodzinne:

Abp dr hab. Andrzej Dzięga, WSAP w Szczecinie

Prof. dr hab. Henryk Cioch

Dr hab. Marek Andrzejewski, Prof. US

Dr hab. Zbigniew Kuniewicz, Prof. US

Kościelne prawo procesowe:

Ks. Prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, UP JPII

O. Prof. Piotr Skonieczny, O.P., Angelicum, Roma

Ks. Dr hab. Tadeusz Syczewski, Prof. KUL 

Ks. dr hab. Robert Kantor, UP JPII

Recenzenci dodatkowi:

Dr hab. Marta Greszata – Telusiewicz, Prof. KUL

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, Prof. KUL

 

Zapraszamy do zapoznania się następującymi dokumentami:

Procedura_recenzowania_artykułów.pdf

Formularz_recenzji.pdf

Opinia_Rady_Naukowej.pdf


Konsultanci językowi

Język angielski:

Mgr Paweł Czochra

Język francuski:

Mgr Małgorzata Walencik

Język hiszpański:

Ks. dr Julian Głowacki

Język niemiecki:

Ks. dr Grzegorz Jankowiak

Język włoski:

Ks. dr Julian Głowacki

 

Zapraszamy do zapoznania się następującymi dokumentami:

Opinia_właściwego_konsultanta_językowego.pdf


 

Redakcja

Redaktor naczelny: dr hab. Piotr Telusiewicz 

Sekretarz redakcji: dr hab. Piotr Telusiewicz 

Opracowanie techniczne: dr hab. Piotr Telusiewicz

Wydawca Biuletynu:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20 – 950 Lublin         

Adres Redakcji:

Collegium Jana Pawła II, p. 535

Al. Racławickie 14

20 – 950 Lublin

Strona internetowa:

www.kul.pl/crp 

Kontakt:

Tel. (81) 4453535

Email.  czlowiek.rodzina.prawo@gmail.com


 

Wymogi redakcyjne dotyczące zgłaszanych tekstów

 

1. Autor

- imię i nazwisko autora;

- nazwa katedry oraz uczelni, którą autor reprezentuje;

- zdjęcie autora.

2.Artykuły

- tytuł w języku polskim oraz w języku, w którym sporządzono streszczenie

- czcionka Times New Roman;

- wielkość czcionki 12;

- interlinia 1,0;

- przypisy umieszczone bezpośrednio w tekście, w nawiasach kwadratowych;

- objętość tekstu - minimum 4000 znaków ze spacjami;

- streszczenie w jednym z wymienionych języków (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski) minimum 1000 znaków ze spacjami - maksimum 2500 znaków ze spracjami;

- 3 słowa kluczowe: zarówno w języku polskim, jak i w języku, w którym sporządzono streszczenie

 


 

 Numery wydane w 2012 roku 

 

 

 

strona_startowa_1.gif    

NUMER_1.pdf                    NUMER_2.pdf                    NUMER_3.pdf

 

 

 

 

 

 NUMER_4.gif  NUMER_5.gif  NUMER_6.gif

 NUMER_4.pdf                    NUMER_5.pdf                   NUMER_6.pdf

 

 

 

 

NUMER_7.gif  NUMER_8.gif  NUMER_9.gif

NUMER_7.pdf                    NUMER_8.pdf                  NUMER_9.pdf

 

 

 

 

Numery wydane w 2013 roku 

NUMER_1_2013.gifNUMER_2_2013.gif NUMER_3_2013.gif

 

NUMER_1_2013.pdf     NUMER_2_2013.pdf     NUMER_3_2013.pdf

 

 

 

 

NUMER_4_2013.gif NUMER_5_2013.gifNUMER_6_2013.gif

 

NUMER_4_2013.pdf        NUMER_5_2013.pdf    NUMER_6_2013.pdf

 

 

 

NUMER_7_2013.gif NUMER_8_2013.gif NUMER_9_2013.gif

 

 

NUMER_7_2013.pdf         NUMER_8_2013.pdf      NUMER_9_2013.pdf

 

 

NUMER_10_2013.gifNUMER_11_2013.gifNUMER_12_2013.gif

 

 

NUMER_10_2013.pdf     NUMER_11_2013.pdf       NUMER_12_2013.pdf

 

 

 

 

Numery wydane w 2014 roku 

NUMER_1_2014.gifNUMER_2_2014.gifNUMER_3_2014.gif

 

 

NUMER_1_2014.pdf          NUMER_2_2014.pdf        NUMER_3_2014.pdf

 

 

 

 

NUMER_4_2014.pdf          NUMER_5_2014.pdf       NUMER_6_2014.pdf

 

 

NUMER_7_2014

 

 

NUMER_7_2014.pdf        NUMER_8_2014.pdf

 

 

 

Numery wydane w 2015 roku 

 

NUMER_1_2015.pdf

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 20:34 - Marta Greszata-Telusiewicz