Transmisja Mszy św.:
- codziennie: Msza św. o godz. 8.00 – sprawowana w intencji dobroczyńców KUL;
- ponadto transmitowane są wszystkie wydarzenia ogólnouniwersyteckie oraz wydarzenia wydziałowe po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 13:47 - Leszek Wojtowicz