Mgr Justyna Cioch

 

Urodziła się 20 stycznia 1987 roku w Lublinie. Tam też ukończyła szkołę podstawową , gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W 2004 roku wyjechała na rok do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w stanie Washington.

W latach 2006-2011 studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – kierunek prawo.Tytuł magistra prawa uzyskała w 2011 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat:„ Status prawny dziadków w prawie polskim”  pod kierunkiem Ks. Abp. Prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi.

Odbywała praktyki w renomowanych kancelariach prawniczych ( lipiec – sierpień 2007 r. , sierpień 2008 r. oraz od 2009 r. do 2010 r.), a także w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie(listopad 2010).

W październiku 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Od stycznia 2012 roku aplikantka notarialna.


 

Studia podyplomowe:

– w latach 2009 - 2011 odbyła studia podyplomowe w Centrum Prawa Amerykańskiego,  działającym przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

– w latach 2010 - 2011 ukończyła studia podyplomowe w TVP Lublin, kierunek prezenter telewizyjny i konferansjer.


 

Prowadzone zajęcia:

       

       Rok akademicki 2011/2012

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

       - Instytut Prawa:

       ·      Prawo rodzinne - ćwiczenia

       ·      Orzecznictwo Sądu Najwyższego - konwersatorium

 

       Rok akademicki 2012/2013

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

       - Instytut Prawa:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia

       ·      Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium


 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:

1. Uprawnienia dziadków na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: Pieniądze i Więź (52), red, J. Ossowski, Sopot 2011, s. 171–186, ISSN 1506–751;

2. Status prawny dziadków w prawie polskim. Cz. 2. Uprawnienia dziadków w prawie spadkowym oraz inne regulacje dotyczące dziadków w: Pieniądze i Więź (53), red, J. Ossowski, Sopot 2011, s. 225–245, ISSN 1506–7513;

3. Karta Praw Dziadków, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 2, s. 10;

4. Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 3, s. 10;

5. Czym zajmował się Rzecznik Praw Dziecka w 2011 roku ?, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 10;


 

Publikacje  w języku obcym:

1. The Charter of the Rights of Grandparents,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 2, s. 11;

2. An agreement for alimony of a notarial deed, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 3, s. 11;

3. What were the responsibilities of the Ombudsman for Children in 2011?,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 11;


 

Wygłoszone referaty:

1. Referat na Konferencji Naukowej „Elektroniczne czynności prawne - ich możliwości, skutki oraz zagrożenia”, która odbyła się dnia 14 maja 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, tytuł: „Dowód z emaila w postępowaniu sądowym”.


 

Uczestnictwo w konferencjach:

1. Konferencja Naukowa Związki partnerskie - debata na temat projektowanych zmian prawnych, która odbyła się  w dniach 19-20 stycznia 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


 

Odbyte szkolenia:

– szkolenie z pisania pism procesowych organizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.


 

Działalność pro publico bono:

–  od 2006 - 2008 roku wolontariusz programu Gorący Patrol na rzecz ludzi bezdomnych realizowany przez  Regionalnego centrum Wolontariatu w Lublinie.


 

Dyżur w katedrze:

Środa 16.40-17.30, C-535

Kontakt:

- cioch.justyna@gmail.com

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013, godz. 19:24 - Zdzisław Jancewicz