Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016


 

       

 

 

6. Dywizja Piechoty, Warszawa 2016 oraz  Najcięższe karabiny maszynowe, Warszawa 2016

(współautor A. Gładysz)


Andrzej Niewiński, Jeniectwo wojenne w późnym średniowieczu. Studia nad problematyką zjawiska w Polsce w kontekście zachodnioeuropejskim, Lublin 2015


 

 

Spes in virtute salus in Victoria. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, red. J. Gładysz, D. Lipska, A. Gładysz, Zabrze 2014


 

 

Ignacy Prądzyński, O sztuce wojennej. Kurs taktyki,

z rękopisu odczytał i oprac. M. Baranowski, Oświęcim 2012


 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 18:16 - Marcin Baranowski