T. VII: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. A. Niewiński, Oświęcim 2018

pdf

 


 

T. VI: War in history. The History of Polish and General Military Science,

ed. A. Niewiński, Oświęcim 2017

pdf


  

T. V: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. A. Niewiński, Oświęcim 2017

pdf

 


 

T. IV: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. A Niewiński, Oświęcim 2016


 

 

T. III: Mieczem i szczytem. Broń na polu walki,

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. A. Niewiński, Oświęcim 2015.


 

 

T. II: W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Oświęcim 2014.


 

T. I: Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej,

red. A. Niewiński, Oświęcim 2013.


 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, godz. 19:25 - Marcin Baranowski