NOWA PUBLIKACJA

 

Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej , red. A. Niewiński, Oświęcim 2016

[Wydawnictwo Napoleon V, Seria "Homo Militans" t. IV], ss. 208.

 


Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

W dniu 20 lutego 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Przybyli do nas: Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej płk dr hab. Juliusz Tym oraz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii ppłk dr Jacek Lasota.

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Towarzyszył Jej Pan Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Andrzej Niewiński, dr Marcin Baranowski, dr Andrzej Gładysz.  

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy naukowej.  

 

 

 

 

 

 


 

14 grudnia 2016 r. gościem Instytutu Historii był

 

płk. dr Jacek Lasota (Akademia Sztuki Wojennej), który wygłosił wykład

 

pt. Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii - misja, obszary

 

badawcze.

 

Wizyta płk. Lasoty była związana z kolejnym etapem zacieśniania współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

PLAKAT

 

GALERIA

 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

która będzie miała miejsce w dniach 16/17 marca 2017 r.

 

KAPITULACJE W DZIEJACH WOJEN.

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

Historia wojen to nie tylko dzieje samych walk zbrojnych, ale także wiele innych zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Gdy w obliczu miażdżącej przewagi przeciwnika orężna konfrontacja nie rokuje już jednej z walczących stron żadnej nadziei na sukces, gdy jej siły ulegną wyczerpaniu, albo też gdy na skutek upadku ducha zanika w szeregach jej wojsk wola walki – chcąc uniknąć fizycznej zagłady, musi ona zdać się na łaskę i niełaskę zwycięzców. Wtedy dochodzi do podjęcia decyzji o kapitulacji, która może objąć pojedyncze oddziały, załogi umocnionych obiektów, duże zgrupowania wojsk albo ogół sił zbrojnych. Są to zazwyczaj wydarzenia o dużej wadze nie tylko z punktu widzenia samych poddających się uczestników walk, ale – w wielu wypadkach – także całych państw i narodów. Pociągają bowiem za sobą wymierne straty i dotkliwe skutki w postaci przegranych wojen. Będąc ewidentnymi dowodami poniesionych klęsk, mogą na długo pozostawać niezaleczoną raną w zbiorowej świadomości. Stronie zwycięskiej zaś przynoszą liczne korzyści i są niepodważalnym świadectwem jej wojennych sukcesów. Istotnym zagadnieniem wartym szczegółowego rozeznania jest przedstawienie i omówienie m.in. ustalonych gestów i znaków, które były stosowane dla zamanifestowania zamiaru oddania się w ręce przeciwnika.

Tego rodzaju wydarzenia chcemy uczynić przewodnim tematem naszego następnego spotkania z cyklu „Człowiek i wojna”. Tak jak w przypadku poprzednich tematów, zależy nam zarówno na szerokim potraktowaniu militarnych kapitulacji w wymiarze czasowym i przestrzennym, jak i na ich ujęciu w wielu aspektach, także i tych dość luźno związanych z historią wojskową. Ważne wydaje się nam także, aby, zgodnie z tytułem całego cyklu, zwrócić szczególną uwagę na te zjawiska przez pryzmat działań i losów ludzi, którzy brali w nich udział, czy to polityków i dowódców podejmujących kluczowe decyzje w tym zakresie, czy to zwykłych, szeregowych uczestników orężnych zmagań, dla których pójście do niewoli w wyniku zbiorowego poddania się było jedynym w swoim rodzaju życiowym doświadczeniem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 30 stycznia 2017 r.

 

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Jan Ptak prof. KUL

dr hab. Andrzej Niewiński

dr Marcin Baranowski

dr Andrzej Gładysz


Nowe publikacje

Pracowni Wojskowo-Historycznej

 

 

Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016,

[Wydawnictwo DiG], ss. 300.

 

 

"Mieczem i szczytem". Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej , red. A. Niewiński, Oświęcim 2016

[Wydawnictwo Napoleon V, Seria "Homo Militans" t. III], ss. 264.

 


 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przysięga Wojskowa. Idea i praktyka.

Konferencja odbyła się w dniach 8-9 VI 2016 i była czwartą zorganizowaną przez Pracownię Wojskowo-Historyczną w ramach cyklu "Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej".

 


 

 

 

 

 

 

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 09:49 - Marcin Baranowski