Nowe publikacje

Pracowni Wojskowo-Historycznej


 

 

Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016,

[Wydawnictwo DiG], ss. 300.


 

 

"Mieczem i szczytem". Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej , red. A. Niewiński, Oświęcim 2016

[Wydawnictwo Napoleon V, Seria "Homo Militans"], ss. 264.

 


 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przysięga Wojskowa. Idea i praktyka.

Konferencja odbyła się w dniach 8-9 VI 2016 i była czwartą zorganizowaną przez Pracownię Wojskowo-Historyczną w ramach cyklu "Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej".

 


 

 

 

 

 

 

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016, godz. 15:51 - Marcin Baranowski