Najważniejsze publikacje
 • Współredaktor: Roman Majeran, Edward Iwo Zieliński (red.), Saint Anselm: Bishop and Thinker. Papers read at a conference held at the Catholic University of Lublin, Lublin 1999
 • Artykuły:
 • Nominalistyczny konkretyzm, jego źródła i konsekwencje; w: Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin 2004, s. 145 - 178;
 • Filozofia bytu Wilhelma Ockhama w: Stanisław Celestyn Napiórkowski; Edward Iwo Zieliński (red.), Filozofia franciszkanów, Niepokalanów 2005, cz. 2, s. 131-161;
 • Stanowiska Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: czy teologia jest nauką, w: Wiesława Sajdek (red.), Czasy katedr, czasy uniwersytetów, Lublin 2005, s. 181-208.
 • Miłość i poznanie u świętego Augustyna, w: Ks. Piotr Moskal (red.), Afektywne poznanie Boga, Lublin 2006, s. 79 - 94.
 • Tomasz Morus - humanista i święty, w: Wiesława Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 247 - 283.
 • Tomasz Morus o własności prywatnej, w: Piotr Gutowski, Przemysław Gut (red.), Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 159 - 170.

 

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
 • Kritolaos z Faselis, t. 6, s. 70
 • Laktancjusz, t. 6, s. 211-214
 • Longinus Cassius, t. 6, s. 512-513
 • Laberthonnière Lucien, t. 6, s. 185-187
 • La Bruyère Jean de, t. 6, s. 177-179
 • La Mothe le Vayer, François de, t. 6, s. 180-182.
 • La Rochefoucauld François VI de, t. 6, s. 182-184
 • Nominalizm, t. 7, s. 693 - 696
 • Numeniusz z Apamei, t. 7, s. 739 - 741
 • Ockham, t. 7, s. 761 - 769
 • Piotr Helias, t. 8, s. 214 - 215
 • Piotr Aureoli, t. 8, s. 209 - 212

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2008, godz. 14:27 - Andrzej Zykubek