KOMITET REDAKCYJNY

 

ks. Józef KRUKOWSKI (założyciel i pierwszy redaktor naczelny)

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

 

ks. Mirosław SITARZ (redaktor naczelny)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

ks. Józef WROCEŃSKI (zastępca redaktora naczelnego)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ks. Paweł LEWANDOWSKI

 

Agnieszka ROMANKO (sekretarz)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Magdalena SAWA

 

Maria VAN SCOTT (native speaker)

 

Anna SŁOWIKOWSKA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Urszula WASILEWICZ

 

ks. Wojciech WITKOWSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

ks. Radosław WNUK

 

Paweł ZAJĄC

Akademia Sztuki Wojennej

 

 

 

Adres Redakcji
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Al. Racławickie 14, C 742
20-950 Lublin
Poland
tel. (+48) 81 445-37-42

e-mail: kip@kul.pl
strona internetowa: www.kul.pl/kip

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 16:40 - Magdalena Sawa