Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 Godziny przyjęć interesantów:

(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)

środa 12.30-14.00

 

Urlop: 27 lipca - 8 września 2017 r. 

 

 

Prorektor ds. kształcenia:

 

1) odpowiada za proces rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne;

2) współuczestniczy w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne prowadzone przez Uniwersytet;

3) sprawuje nadzór nad terminowym przekazywaniem przez wszystkie jednostki organizacyjne, zaktualizowanych treści przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu dotyczącej działalności właściwej jednostki;

4) sprawuje nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);

5) odpowiada za jakość kształcenia w Uniwersytecie, w tym nadzoruje proces wewnętrznej oceny jakości kształcenia, nadzoruje pracę dydaktyczną w Uniwersytecie i odpowiada za jej prawidłowy przebieg;

6) sprawuje nadzór nad działalnością dziekanatów;

7) koordynuje i sprawuje nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich w zakresie doskonalenia metodyki nauczania;

8) sprawuje nadzór nad akredytacją kierunków studiów w Uniwersytecie;

9) koordynuje programy i projekty edukacyjne;

10) sprawuje nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich;

11) przewodniczy uczelnianemu zespołowi ds. organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki;

12) odpowiada za kształtowanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół KUL;

13) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia ustawicznego w Uniwersytecie, w tym Uniwersytetu Otwartego;

14) odpowiada za kształtowanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;

15) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Muzeum KUL;

16) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biura Karier KUL;

17) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim;

18) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Szkoły Języka i Kultury Polskiej;

19) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.

 

 

 

 


Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Gmach Główny, I piętro, p. 117

 

mgr Anna Mitrut

tel. 81 445 41 17

e-mail: prorektor3 [at] kul.pl


czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

Autor: Anna Paś
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, godz. 09:06 - Anna Mitrut