Prorektor ds. Studenckich

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

Prorektor ds. studenckich:

 

1) dba o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;

2) koordynuje proces wymiany międzynarodowej i krajowej studentów i doktorantów;

3) odpowiada za przygotowanie, modyfikacje i wykonanie regulaminów studiów;

4) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

5) odpowiada za współpracę z Duszpasterstwem Akademickim;

6) dba o sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów oraz nadzoruje proces przyznawania stypendiów;

7) odpowiada za sprawy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;

8) sprawuje nadzór nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów, w tym funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich;

9) sprawuje nadzór nad studenckim ruchem naukowym w Uniwersytecie;

10) sprawuje nadzór nad działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;

11) sprawuje nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej;

12) sprawuje nadzór nad procedurą przyznawania funduszy dla uczelnianych organizacji studentów i doktorantów;

13) sprawuje nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu, w szczególności działalnością teatrów i Chóru Akademickiego;

14) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych;

15) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Polsko-Chińskiego KUL;

16) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

 

 

 

Prorektor przyjmuje interesantów:

środa w godzinach: 10.30-12.30

(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie).

 

 

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Gmach Główny, I piętro, p. 135

 

mgr Ewa Zdanikowska

 

tel. 81/ 445 41 35

fax 81/ 445 41 93

e-mail: prorektor2 [at] kul.pl

 

czynny w godzinach 9.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zdanikowska
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 09:23 - Leszek Wojtowicz