pacak

Student prawa kanonicznego

WPPKiA KUL

o. Marian Andrej Pacak

– biskupem w Kanadzie

 

 

 

 

Ojciec święty Franciszek w dniu 5 lipca 2018 roku mianował studenta prawa kanonicznego KUL o. Mariana Andreja Pacaka, CSsR, biskupem Eparchii Świętych Cyryla i Metodego w Toronto Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego (greckokatolickiego).

O. Marian A. Pacak urodził się 24 kwietnia 1973 roku w Lewoczy (Słowacja) w rodzinie greckokatolickiej. Jest jednym z dwanaściorga rodzeństwa. Od 1991 roku jest członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie oraz w Rzymie. Dnia 12 lipca 1998 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Pracował jako m.in. wikariusz, a następnie jako proboszcz w Starej Lubowni, a od 2016 roku jest kapelanem Klasztoru Świętej Trójcy Mniszek Redemptorystek we Vranovie nad Toplą – Lomnicy (Słowacja).

Ukończył także specjalistyczne studia w zakresie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (2003), a od 2016 roku podjął studia niestacjonarne na kierunku prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gratulujemy!

Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje Vám!
Pokoj, zdravie, požehnanie, nech sa náš Pán daruje Vám!

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zamierzających rozpocząć studia doktoranckie na WPPKiA KUL w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali C-723.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie, pokój C-740, do dnia 13 września 2018 roku (czwartek).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie

Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby 

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej

Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

Ochrona małżeństwa i rodziny

w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka

 

3-5 września 2018 roku, Rzeszów

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

logo_SKP-3 herb_diecezja_rzeszowska instytuttprzeszow TNKUL_SV_BROWN

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

wraz z Radą Wydziałowego Samorządu Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego I Administracji mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Absolutoriów 2018 WPPKiA KUL

 

Piątek, 29 czerwca 2018 r.

 

Program:
9:00 - Msza Św. - Kościół Akademicki
10:30 - Rozpoczęcie uroczystości Absolutoriów - Aula CTW-408

Z radością informujemy, że Ksiądz Profesor Leszek Adamowicz  11 czerwca 2018 r. otrzymał  Medal świętych Cyryla i Metodego z rąk Metropolity przemysko-warszawskiego abp. Eugeniusza Popowicza oraz bp. wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka. Tym samym Nasz Profesor znalazł się w gronie ośmiu naukowców KUL szczególnie zasłużonych w badaniach nad historią, prawem kanonicznym oraz duchowością Kościoła Greckokatolickiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Z satysfakcją informujemy, że studenci WPPKiA KUL w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, przeprowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim, osiągnęli bardzo dobre wyniki. Krystian Kierepka uzyskał trzecie, a Tomasz Fyda czwarte miejsce.

Studenci znajdują się pod opieką naukową pracowników Katedry Postępowania Cywilnego KUL, kierowanej przez Panią dr hab. Joannę Misztal-Konecką, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy