Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” został przygotowany przez Panią dr Anetę Biały z Instytutu Prawa (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych DOBRU KUL – Panią dr Urszulą Czyżewską i Panią mgr Ewą Sweklej. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnegokierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

Główne zadania projektu obejmują:

- opracowanieprogramu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

- opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Negocjacji i Mediacji KUL w okresie lipiec 2017 - styczeń 2019. Wartość całego projektu wynosi 325 858,75 zł.

 

 

 

Autorkom projektu serdecznie gratulujemy!

Prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy ćwiczeniowe na kierunku prawo stacjonarne w roku akademickim 2017/2018.

 

podzial_na_grupy_2017-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
uprzejmie informuje o możliwości odbycia, w prowadzonej przez niego kancelarii, studenckiej praktyki zawodowej. Praktykę można odbyć wyłącznie za pośrednictwem uczelni (skierowanie/umowa).

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: lublin6@komornik.pl wpisując w temacie wiadomości: „praktyki studenckie”.

W zgłoszeniu należy podać: tryb odbywanych studiów (stacjonarny/niestacjonarny) oraz preferowany termin odbycia praktyki.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że rozpoczynając praktykę należy:

  • złożyć dokumenty otrzymane od opiekuna praktyk,
  • okazać legitymację,
  • złożyć zaświadczenie o posiadaniu ważnego w okresie realizacji praktyki ubezpieczenia NNW.

Praktyka odbywa się zgodnie z zgodnie z Programem Praktyk Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Absolutoria na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w środę 28 czerwca 2017 r.

O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 w auli CTW-408. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie prawa antyterrorystycznego. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...

W dniu 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania płaszczyzny współpracy o nazwie „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”. Dokument ten został podpisany przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich, w tym KUL, oraz przedstawicieli administracji rządowej (przedstawicieli reprezentujących Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawickiego, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej płk. Piotra Suszyńskiego).

Od kilku lat KUL jest reprezentowany przez studentów prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w konkursie z prawa kosmicznego Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Konkurs polega na stymulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a organizowany jest przez  International Institute of Space Law. W tym roku studenci prawa znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn w Europie. Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawują pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL.

Fotorelacja z uroczystości: http://www.wpia.uw.edu.pl/uroczystosc-powolania-polskiego-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa/

Informacja: http://www.space24.pl/604337,powolano-polskie-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa

Z radością informujemy o wysokiej lokacie naszych Studentek:

pani Aleksandry Dzięcioł i pani Jolanty Turskiej,

które w dniu 22 maja br. reprezentując WPPKiA podczas

I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Cywilnego,

zorganizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając IV i V miejsce znalazły się wśród pięciu najlepszych reprezentantów Wydziałów Prawa w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 (CI-204).

Szczegółowy_program

 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców,

II Katedra Prawa Cywilnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej

Spółdzielczości

 

które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w auli CTW 113

Centrum Transferu Wiedzy KUL przy ul. Radziszewskiego 7

 

 

Forum Spółdzielcze_2017_program

 

 

 

 

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski zaprasza na

Warsztaty dla studentów Prawa w biznesie KUL:
w dniu 31.05.2017
godz. 13.00-14.30
Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin

 

Prowadzący:

Dariusz Dzirba (PGNIG SA) Ocena pomysłów innowacyjnych czyli ..... jak
porównywać rzeczy nieporównywalne, sala CI- 100

Seweryn Kędra (PGE Dystrybucja SA) - Budżetowanie w przedsiębiorstwie,
sala CI-101

Weronika Gągała (Grupa Azoty SA) - Konstrukcja umowy - praktyczne
wskazania, sala CI-303

Krzysztof Morawski (Union Investment TFI SA), Rynek funduszy
inwestycyjnych - środowisko prawne, sala CI-304.

Paweł Szewczyk, Krzysztof Pilus (Kredyt Inkaso SA) - Postępowanie
upominawcze w sądzie elektronicznym, sala CI - 201

 

Debata: Jak kształcić na potrzeby gospodarki?
31.05.1017, godz. 15.00-16.30, sala CI-204

Panel: Piotr Chełmiński (Członek Zarządu PKN Orlen SA), Dariusz Dzirba
(Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNIG SA), Wojciech Lutek (Prezes
Zarządu PGE Dystrybucja SA), Andrzej Skwarek (Członek Zarządu Grupy
Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA), Bohdan Rożnowski (KUL).
Moderator: Bartłomiej Mayer, Puls Biznesu

 

Katedra Praw Człowieka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z
Uniwersytetem degli studi di Bari
„Aldo Moro” we Włoszech
serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

z cyklu

I Europejskie Forum Praw Człowieka
i Prawa Humanitarnego


zatytułowane

„Prawa człowieka a nowe technologie”

Forum rozpocznie się w środę 31 maja 2017 r. o 10.30
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
w Auli C1031 Collegium Joannis Paulis II

 

zobacz szczegółowe informacje na stronie katedry

 

program konferencji

 

Przewodniczący Komisji Wydziałowej dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL ogłasza VII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich WPPKiA, którzy dokonali zgłoszenia zadania badawczego na rok 2017 r. Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 29 maja 2017 r.

 

Szczegóły ogłoszenia

Gratulacje dla drużyny KUL, w której skład wchodzą studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: Karolina Kozak, Konrad Węgliński i Alexandre Piatek za zakwalifikowanie się po półfinału konkursu Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition!! Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Gratulujemy!

 

Konkurs polega na symulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Organizowany jest przez International Institute of Space Law. Za rundę europejską zaś odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. W tym roku runda ta odbyła się w Helsinkach. Konkurs dotyczył eksploracji Księżyca i działalności komercyjnej na Księżycu. Opiekunami merytorycznymi drużyny byli dr Kinga Stasiak i dr Delaine Swenson, prof. KUL z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego.

Gratulujemy serdecznie drużynie dużego osiągnięcia!

 

 

W dniu 10 maja 2017 r. w budynku Collegium Iuridicum, sala CI-300 o godz.16.00 zostanie przeprowadzony organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów WPPKiA, a także wyłonienie dwóch osób, które będa reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu.

 

szczegóły konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finałowy etap
III Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego zorganizowanego
przez ELSA Warszawa przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Drużyna KUL w składzie: Aleksandra
Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Joanna Trojanowska  i Patryk Kozuj pod
opieką Piotra Kędzierskiego walczyła w półfinałach konkursu,
które rozegrały się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
Nasi studenci ulegli wyłącznie dwóm drużynom z UJ i drużynie z UW,
zajmując ostatecznie 4 lokatę w konkursie. Ogółem do rozgrywek
zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju, z czego 8 awansowało do
drugiego etapu, a 4 walczyły w półfinałach o miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

serdecznie zapraszają do udziału w V Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat: INTERNATIONAL LAW AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS - HOW TO SAVE OUR WORLD?

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sala CTW 113

 

czytaj więcej

 

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego

 

zapraszają na

 

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere

z okazji 70. rocznicy urodzin

Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

 

Lublin, 17 maja 2017 r. (środa)

Collegium Joannis Pauli II

C-1031

 

Od dzisiaj rozpoczynają się wykłady prowadzone przez prof. Vaja Vardidze.
Harmonogramn zajęć:

 

19.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200

 

20.04.2017 r., czwartek

16.40-20.50, sala CI-206

 

21.04.2017 r., piątek

9.10-13.20, sala CI-100

 

24.04.2017 r., poniedziałek

16.40-20.50, sala CI-204

 

25.04.2017 r., wtorek

16.40-20.50, sala CI-204

 

26.04.2017 r., środa

16.40-20.50, sala CI-200