2019 ¦ 2020


2019

 

Zarządzenie Nr 1/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprawozdawczości pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania: Załącznik_nr_1.doc

 


 

Zarządzenie Nr 2/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania: Regulamin.pdf

 


2020

 

Zarządzenie Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zarządzenie pdf_small

 


 

Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Aktywnej Polityki Płacowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Zarządzenie pdf_small

 


 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Wydziałowego

Zarządzenie pdf_small

 


2023

 

Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia z dnia 28 września 2023 r. w sprawie godzin obsługi interesantów przez Sekretariat WPPKiA KUL – pion obsługi studenta

 

Zarządzenie pdf_small

 


         2024

 

Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Wydziałowego

 

Zarządzenie

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2024, godz. 16:56 - Agnieszka Dębska