Projekt dla WPPKiA „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” został przygotowany przez Panią dr Anetę Biały z Instytutu Prawa (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych DOBRU KUL – Panią dr Urszulą Czyżewską i Panią mgr Ewą Sweklej. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnegokierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

Główne zadania projektu obejmują:

- opracowanieprogramu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

- opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Negocjacji i Mediacji KUL w okresie lipiec 2017 - styczeń 2019. Wartość całego projektu wynosi 325 858,75 zł.

 

 

 

Autorkom projektu serdecznie gratulujemy!


Prawo stacjonarne - podział na grupy ćwiczeniowe w roku akademickim 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy ćwiczeniowe na kierunku prawo stacjonarne w roku akademickim 2017/2018.

 

podzial_na_grupy_2017-2018


Studenckie praktyki zawodowe - kancelaria komornika sądowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
uprzejmie informuje o możliwości odbycia, w prowadzonej przez niego kancelarii, studenckiej praktyki zawodowej. Praktykę można odbyć wyłącznie za pośrednictwem uczelni (skierowanie/umowa).

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: lublin6@komornik.pl wpisując w temacie wiadomości: „praktyki studenckie”.

W zgłoszeniu należy podać: tryb odbywanych studiów (stacjonarny/niestacjonarny) oraz preferowany termin odbycia praktyki.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że rozpoczynając praktykę należy:

  • złożyć dokumenty otrzymane od opiekuna praktyk,
  • okazać legitymację,
  • złożyć zaświadczenie o posiadaniu ważnego w okresie realizacji praktyki ubezpieczenia NNW.

Praktyka odbywa się zgodnie z zgodnie z Programem Praktyk Studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 


Studia podyplomowe - audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...


Absolutoria WPPKiA KUL - 28 czerwca 2017 r.

Zapraszamy na Absolutoria na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w środę 28 czerwca 2017 r.

O godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Akademickim KUL.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 w auli CTW-408. 


Studia podyplomowe - prawo antyterrorystyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakresie prawa antyterrorystycznego. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych, w tym studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Czytaj więcej...


KUL w prestiżowym gronie

W dniu 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania płaszczyzny współpracy o nazwie „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”. Dokument ten został podpisany przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich, w tym KUL, oraz przedstawicieli administracji rządowej (przedstawicieli reprezentujących Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawickiego, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej płk. Piotra Suszyńskiego).

Od kilku lat KUL jest reprezentowany przez studentów prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w konkursie z prawa kosmicznego Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Konkurs polega na stymulacji procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a organizowany jest przez  International Institute of Space Law. W tym roku studenci prawa znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn w Europie. Po wygranych procesach z drużynami z Francji i Słowenii nasza drużyna weszła do półfinału. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawują pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL.

Fotorelacja z uroczystości: http://www.wpia.uw.edu.pl/uroczystosc-powolania-polskiego-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa/

Informacja: http://www.space24.pl/604337,powolano-polskie-centrum-prawa-kosmicznego-im-manfreda-lachsa


Wysoka lokata studentek WPPKiA w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Cywilnego,

Z radością informujemy o wysokiej lokacie naszych Studentek:

pani Aleksandry Dzięcioł i pani Jolanty Turskiej,

które w dniu 22 maja br. reprezentując WPPKiA podczas

I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Postępowania Cywilnego,

zorganizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając IV i V miejsce znalazły się wśród pięciu najlepszych reprezentantów Wydziałów Prawa w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!


FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców,

II Katedra Prawa Cywilnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej

Spółdzielczości

 

które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w auli CTW 113

Centrum Transferu Wiedzy KUL przy ul. Radziszewskiego 7

 

 

Forum Spółdzielcze_2017_program

 

 

 

 


Warsztaty dla studentów Prawa w Biznesie KUL

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski zaprasza na

Warsztaty dla studentów Prawa w biznesie KUL:
w dniu 31.05.2017
godz. 13.00-14.30
Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin

 

Prowadzący:

Dariusz Dzirba (PGNIG SA) Ocena pomysłów innowacyjnych czyli ..... jak
porównywać rzeczy nieporównywalne, sala CI- 100

Seweryn Kędra (PGE Dystrybucja SA) - Budżetowanie w przedsiębiorstwie,
sala CI-101

Weronika Gągała (Grupa Azoty SA) - Konstrukcja umowy - praktyczne
wskazania, sala CI-303

Krzysztof Morawski (Union Investment TFI SA), Rynek funduszy
inwestycyjnych - środowisko prawne, sala CI-304.

Paweł Szewczyk, Krzysztof Pilus (Kredyt Inkaso SA) - Postępowanie
upominawcze w sądzie elektronicznym, sala CI - 201

 

Debata: Jak kształcić na potrzeby gospodarki?
31.05.1017, godz. 15.00-16.30, sala CI-204

Panel: Piotr Chełmiński (Członek Zarządu PKN Orlen SA), Dariusz Dzirba
(Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNIG SA), Wojciech Lutek (Prezes
Zarządu PGE Dystrybucja SA), Andrzej Skwarek (Członek Zarządu Grupy
Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA), Bohdan Rożnowski (KUL).
Moderator: Bartłomiej Mayer, Puls Biznesu