Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 listopada 2018 r. Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jednocześnie w imieniu ustępującego dziekana Pana dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL informujemy, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.


Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek sędzią Sądu Najwyższego

W dniu 8 listopada 2018 roku Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL otrzymała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.


Jubileuszowy Konkurs Wiedzy pt. "25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności"

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

czytaj więcej


Pracownicy naukowi WPPKiA KUL powołani do Sądu Najwyższego

W dniu 10 października 2018 roku Prezydent RP pan Andrzej Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Wśród 19 sędziów powołanych  do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

znaleźli się Pracownicy WPPKiA KUL

 

pan dr hab. Marek Dobrowolski,

pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

oraz  pan dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

 

Wśród sędziów powołanych do  Izby Cywilnej jest

 

 Pani dr hab. Joanna Misztal – Konecka, prof. KUL