Granty NCN

     Miło nam poinformować, że ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt w Katedrze Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL otrzymał grant naukowy w ramach konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki, pt. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne, w kwocie 96 810 (PLN).

     Celem prowadzonych badań jest określenie, w jaki sposób może być określona umowa sponsorship, aby kościelna osoba prawna wykonująca dzieła charytatywne mogła skutecznie wypełniać swoje cele statutowe. Oprócz teoretycznych analiz przepisów prawnych projekt będzie miał na celu określenie praktycznych aspektów stosowania umowy sponsorship.  W tym celu niezbędne jest zbadanie empirycznej analizy praktyki w zakresie tego typu umów, także na gruncie prawa amerykańskiego i kanadyjskiego oraz możliwości ich zaadaptowania na gruncie polskiego porządku prawnego.

     Projekt będzie realizowany we współpracy z St. Paul University w Ottawie (Kanada).

     Jest to już drugi grant naukowy realizowany przez ks. dra Pawła Kaletę finansowany przez NCN.

 

Czytaj więcej.

 

     W ramach konkursu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki grant naukowy otrzymał p. mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski, doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Tytuł projektu – Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym – teoria i praktyka.

 

 

Serdecznie gratulujemy.


Staż studentek WPPKiA w Santa Barbara County Superior Court w stanie Kalifornia

W dniach 5 lipca – 2 sierpnia 2017 r. studentki V roku Prawa na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Alicja Woźniak i Julia Dąbek, odbyły 4 tygodniowy staż w Santa Barbara County Superior Court w stanie Kalifornia, USA. Staż zorganizowany został w ramach Hill-Sadowski Scholarship. Studentki, pod opieką sędziego Briana Hilla oraz Petera Sadowskiego, miały unikalną szansę osobiście zetknąć się z systemem amerykańskiego sądownictwa. Funkcjonowanie sądu poznawały głównie dzięki obserwacji procesów karnych z udziałem ławy przysięgłych, procesu wyboru przysięgłych do ławy, a także procesów cywilnych. Ponadto uczestniczyły we wszelkiego rodzaju konferencjach dotyczących zawierania porozumień karnoprocesowych. Jednym z elementów stażu były także spotkania z kalifornijskimi sędziami, prawnikami oraz studentami prawa z kalifornijskich uniwersytetów, na których nasze stypendystki mogły dowiedzieć się więcej na temat realiów pracy prawnika czy systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, jak również zawrzeć ciekawe znajomości. W czasie wolnym miały przyjemność zwiedzić Los Angeles, San Francisco, Las Vegas oraz Wielki Kanion i Zaporę Hoovera.

 

zobacz galerię fotografii


Wykład otwarty - dr Jakub Taylor, Seoul Academy of East Asian Studies

Katedra Nauk o Polityce (Instytut Europeistyki KUL) oraz Katedra Sinologii (Instytut Filologii Klasycznej KUL) mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty, pt: „Między uznaniem a pogardą: Korea a Chiny w ujęciu historycznym (KOR: 한중관계에서 본 동북아시아의 역사)”, który wygłosi Pan dr Jakub Taylor z Seoul Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University, Korea Południowa.

Wykład rozpocznie się 9 listopada o godzinie 10.00 w Sali CTW-216 Centrum Transfery Wiedzy, Al. Racławickie 14.

 

zobacz plakat

 

 


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy Pani Prof. Anny Tuni

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Alicji Tuni, Mamy Pani Prof. Anny Tuni.

 

Pogrzeb Mamy prof. A. Tuni odbędzie się 31 października br. (wtorek), o godz. 12, w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej (Księża Michalici) w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57.

 

W imieniu całej społeczności Wydziału składamy Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w modlitwie.


Pan dr hab. Wojciech Staszewski Sekretarzem Generalnym Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego

Z radością informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. w Warszawie, podczas Walnego Zebrania (Sprawozdawczo-Wyborczego) Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association) pan dr hab. Wojciech Staszewski został wybrany Sekretarzem Generalnym Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego na kadencję 2017-2021, członkiem Komisji Rewizyjnej została pani dr Kinga Stasiak.

Serdecznie gratulujemy!


Międzynarodowa konferencja naukowa "Non Nova sed Nove - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji""

 Katedra Historii Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Non Nova sed Nove - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji - środa 18 października 2017 r., KUL, Lublin

 

więcej


Student WPPKiA uczestnikiem przestiżowego projektu

Z satysfakcją informujemy, że Pan Krzysztof Szlanta, student WPPKiA KUL został zakwalifikowany do udziału w prestiżowym projekcie Pracownia Liderów Prawa, organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem Mnistra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

 

Serdecznie gratulujemy!