winieta_400

 

"Przegląd Uniwersytecki" jest czasopismem należącym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukazuje się od 1989 roku. Obecnie pracami nad nim kieruje red. Norbert Nowotnik (norbert.nowotnik@kul.pl). Opiekę merytoryczną nad periodykiem sprawuje Rada Programowa, której przewodniczy rektor KUL.

 

"Przegląd Uniwersytecki" przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z KUL, kładąc przy tym nacisk na wybrane i ważne dla wspólnoty uczelnianej i opinii publicznej zagadnienie - obecnie są to nowe technologie, w tym np. sztuczna inteligencja, i ich wpływ na ludzkie życie. Bogaty zakres tematyczny pisma przedstawia Uniwersytet wieloaspektowo: zapoznaje czytelników z teraźniejszością i historią Uczelni, umożliwia prezentowanie badań naukowych i działalności kulturalnej, opowiada o interesujących wydarzeniach, przybliża tematykę ważnych konferencji czy najnowszych publikacji KUL.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Piotr Krzysztof Kuty (1989-1991). Następnie funkcję tę pełnili dr Jadwiga Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Beata Górka (2003-2011), dr Radosław Hałas (2011-2012), dr Lidia K. Jaskuła (2012) oraz dr Marzena Krupa (2013-2021).