winieta_400

 

"Przegląd Uniwersytecki" jest dwumiesięcznikiem uniwersyteckim, ukazującym się od 1989 roku.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma został Piotr Krzysztof Kuty (1989-1991). Następnie funkcję tę pełnili: dr Jadwiga Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Beata Górka (2003-2011), dr Radosław Hałas (2011-2012), dr Lidia K. Jaskuła (2012) i dr Marzena Krupa (2013-2021). Opiekę merytoryczną nad periodykiem sprawuje Rada Programowa, której przewodniczy rektor KUL.

 

Celem „Przeglądu Uniwersyteckiego” jest ukazanie całego spektrum życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bogaty zakres tematyczny, uporządkowany poprzez wydzielenie kilkunastu działów, ma prezentować Uniwersytet wieloaspektowo: zapoznawać czytelników z historią i współczesnością Uczelni, umożliwiać pracownikom oraz studentom przedstawienie wyników własnych badań naukowych, działalności kulturalnej i sportowej, promować interesujące wydarzenia, przybliżać tematykę ważnych konferencji, prezentować publikacje, projekty i programy, informować o sukcesach i nagrodach.