winieta_400

 

"Przegląd Uniwersytecki" jest dwumiesięcznikiem uniwersyteckim, ukazującym się od 1989 roku.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był Piotr Krzysztof Kuty (1989-1991). Następnie kierowali nim: Jadwiga Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Beata Górka (2003-2011), Radosław Hałas (2011-2012) i Lidia K. Jaskuła (2012). Od 2013 roku funkcję tę pełni Marzena Krupa.

 

Celem „Przeglądu Uniwersyteckiego” jest ukazanie całego spektrum życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bogaty zakres tematyczny, uporządkowany poprzez wydzielenie kilkunastu działów, ma prezentować Uniwersytet wieloaspektowo, zapoznawać czytelników z historią i współczesnością Uczelni, umożliwiać pracownikom oraz studentom przedstawienie własnych prac i osiągnięć, a także działalności jednostek naukowych i administracyjnych. Pismo promuje ważne, interesujące wydarzenia i konferencje, badania i publikacje, projekty i programy, sukcesy i nagrody, aktywność kulturalną i sportową. Jego zadaniem jest także prezentowanie ludzi: wybitnych naukowców, ciekawych osobowości, zdolnych i aktywnych studentów.

 

Pismo jest wysyłane do licznych przyjaciół i absolwentów KUL w kraju i na świecie.

 

Na KUL można je otrzymać w pokoju 27 w Gmachu Głównym lub w Punkcie Informacyjnym przy wejściu do GG.