winieta_400

 

"Przegląd Uniwersytecki" jest dwumiesięcznikiem uniwersyteckim, ukazującym się od 1989 roku.

 

Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został Piotr Krzysztof Kuty (1989-1991). Następnie funkcję tę pełnili: Jadwiga Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Beata Górka (2003-2011), Radosław Hałas (2011-2012) i Lidia K. Jaskuła (2012). Od 2013 roku redaktorem naczelnym jest Marzena Krupa.

 

Celem „Przeglądu Uniwersyteckiego” jest ukazanie całego spektrum życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bogaty zakres tematyczny, uporządkowany poprzez wydzielenie kilkunastu działów, ma prezentować Uniwersytet wieloaspektowo: zapoznawać czytelników z historią i współczesnością Uczelni, umożliwiać pracownikom oraz studentom przedstawienie wyników własnych badań naukowych, działalności kulturalnej i sportowej, promować interesujące wydarzenia, przybliżać tematykę ważnych konferencji, prezentować publikacje, projekty i programy, informować o sukcesach i nagrodach.

 

Pismo jest wysyłane do licznych absolwentów i przyjaciół naszej Uczelni w kraju i na świecie.

 

Na KUL można je otrzymać w pokoju 27 w Gmachu Głównym lub w Punkcie Informacyjnym przy wejściu do GG.